Waarom scholing?
De kwaliteit van cultuureducatie staat of valt met de professionaliteit en deskundigheid van de mensen die in het onderwijs en in de cultuursector werken. Daarom steekt Cultuureducatiegroep graag energie in een effectief scholingsprogramma. Zodat jij cultuureducatie met kwaliteit kunt bieden!

Voor wie?
Ons scholingsprogramma is er voor alle betrokken partijen: leerkrachten, interne cultuur coördinatoren, schooldirecteuren, schoolteams, schoolbestuurders, medewerkers van culturele instellingen en freelance kunstenaars. We vinden het belangrijk dat de culturele wereld de taal spreekt van de onderwijswereld en andersom. Zodat je elkaars werkveld kent en zo een gedeeld referentiekader hebt.

Kwaliteit
In 2013 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het programma “Cultuureducatie met Kwaliteit” (CmK) gelanceerd. Het doel van dit project is kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze belangrijke vaardigheden leren en hun culturele (zelf)bewustzijn ontwikkelen. Dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Rol van Cultuureducatiegroep
Cultuureducatiegroep is penvoerder in de regio Holland Rijnland voor het CmK project. Met dit project willen wij de deskundigheid van de scholen in de regio Holland Rijnland op het gebied van cultuureducatie verbeteren en kwalitatief goede cultuureducatie borgen in het programma van de school.