Ben jij werkzaam als museumdocent bij een van de culturele instellingen waar Cultuureducatiegroep mee samenwerkt? Heb je eerder deelgenomen aan de training deskundigheidsbevordering museumdocenten en wil je de opgedane kennis nog meer verdiepen of weer even ophalen? Dan is de verdiepingstraining museumdocenten wat voor jou!

Tijdens deze training gaan we aan de slag met het verder uitdiepen van een thema waar je als museumdocent mee te maken hebt. Denk bijvoorbeeld aan het lesgeven van groepen uit het speciaal onderwijs, interactieve manieren van rondleiden, Visual Thinking Strategies, of rondleiden van leerlingen met een taalachterstand. Het thema zal per training verschillen en wordt vastgesteld op basis van vragen/wensen vanuit de scholen en instellingen.

Inschrijven of meer informatie?
Klik dan hier.
Vermeldt daarbij de instelling waar je werkt en jouw contactgegevens.

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur
Doelgroep: Museumdocenten bij culturele instellingen
Locatie: Cultuureducatiegroep


Algemene informatie scholing

Cultuureducatiegroep biedt een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het doel van dit project is kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze belangrijke vaardigheden leren en hun culturele (zelf)bewustzijn ontwikkelen. Dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Contact