zz_5910914_m
Naar een hoger plan
CultuureducatiegroepĀ (in 2001 begonnen onder de naam Museumgroep Leiden) zet zich in om de cultuureducatie op scholen naar een hoger plan te brengen. Elk jaar lukt dat steeds beter. Voortbouwend op de succesvolle programma’s Museum en School en BeMused breiden we ons aanbod voortdurend uit. Naast de schatten van (Leidse) musea komen nu ook de rijkdommen van kunst en lokaal erfgoed aan de orde. Met BplusC en Kunstgebouw werken we nauw samen binnen de kaders van het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (OCW.)

Bekijk onze presentatie

missie

Ons vertrekpunt
In de 21ste eeuw zullen jonge mensen sterk aangesproken worden op hun creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden. Cultuureducatie is onmisbaar om die competenties te laten groeien. Dit is de visie van de (rijks)overheid en die delen wij van harte. Wij leggen ons toe op het ontwikkelen van een palet aan instrumenten, dat scholen praktisch ondersteunt bij het realiseren van een bestendige, cultuureducatieve structuur. Belangrijk hierbij is dat elke school de middelen krijgt, die passen bij de eigen visie, ambitie en omgeving.

stelt

Cultuurlijnen ontwikkelen
De focus van onze activiteiten is geƫvolueerd. Vandaag de dag ontwikkelen wij van leerjaar tot leerjaar cultuurlijnen. De inhoudelijke samenstelling van een cultuurlijn begint met de behoeften, die het onderwijs aangeeft. Vervolgens stemmen we het aanbod vanuit cultuur-, kunst- en erfgoedinstellingen hierop af. Parallel met onze ontwikkelingsactiviteiten lopen andere functies van Cultuureducatiegroep waaronder die van uitwisselingsplatform, scholingspartner, monitor, kwaliteitsbewaker en ondersteuner.