Cultuurbad 2019

LEIDEN – Woensdag 27 maart is het zover.. dan organiseren BplusC en Cultuureducatiegroep de 2e editie van het Cultuurbad in het Leidse Volkshuis.

Na een succesvolle eerste editie in 2018, belooft het ook dit jaar weer een inspirerend en praktisch programma te worden. Het thema dit jaar is Creativiteit . We gaan deze dag met elkaar in gesprek over curriculum vernieuwing, design thinking en hoe we op school creatieve vakken kunnen integreren binnen het reguliere lesprogramma.

De middag staat in het teken van de praktijk. Er zijn twee workshoprondes waarin men verschillende praktische workshops kan volgen. Ook is er een aanbiedersmarkt waar scholen in gesprek kunnen gaan met diverse culturele instellingen.

De aanmeldingen stromen binnen. Wil jij deze dag ook niet missen en heb je je nog niet aangemeld? Doe dit dan snel, want voor de workshops geldt: vol = vol!

Klik hier om je in te schrijven!

We zien je graag op woensdag 27 maart!

Basistraining Procesgerichte Didactiek

LEIDEN – Creativiteit stimuleren in cultuureducatie en andere vakgebieden. Hoe doe je dat?

Het is algemeen bekend dat kinderen bij het knippen van allemaal dezelfde kip, hun ei niet kwijt kunnen. Anderzijds blijft de ontwikkeling van kinderen die te weinig sturing krijgen, steken in een oppervlakkig proces.
Wanneer het gaat om cultuureducatie, is het vinden van een balans tussen de inbreng van de leerling en de sturing van de leerkracht een uitdaging. Hoe stimuleer je een creatief proces waarbinnen kinderen worden uitgedaagd nieuwe mogelijkheden te ontdekken èn vaardigheden leren? Hoe leg je van hieruit de verbinding met andere vakgebieden? En hoe pas je dit toe in je les muziek, drama of beeldende vorming?

In de basistraining Procesgerichte Didactiek ervaar je zelf hoe door middel van procesgerichte didactiek het creatief denken en handelen wordt gestimuleerd. Je krijgt handvatten om het creatieve proces van leerlingen te stimuleren en om vakken te integreren. De opgedane kennis in deze training wordt op school geïmplementeerd onder leiding van een van onze adviseurs cultuureducatie. Zo ondersteunt de adviseur bij het voorbereiden van procesgerichte lessen en coacht zij leerkrachten in het toepassen van procesgerichte didactiek.
De training wordt op maat aangeboden, waarbij de school kiest voor een nadruk op beeldende vorming, muziek of drama.

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur, implementatietraject op maat
Doelgroep: schoolteam
Locatie: op school
Prijs: € 300,- per school excl. btw.

Deze cursus wordt ook aangeboden binnen het ontwikkeltraject van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Heb je als school een overeenkomst met ons en neem je deel aan dit ontwikkeltraject? Neem dan contact op met jouw persoonlijke adviseur cultuureducatie!

Basisscholen Leiderdorp aan de slag met procesgerichte didactiek

LEIDEN – Samenhang in het curriculum en een betere kwaliteit van de cultuureducatieve lessen is een wens van veel basisscholen en de overheid. Maar hoe bereik je dit?

De PCBO- scholen in Leiderdorp gingen de uitdaging aan. Hun visie op cultuureducatie zette hen op het spoor van procesgerichte didactiek. Hun grootste wens was meer samenhang in het aanbod, met name in de atelierlessen. Om hiertoe te komen werden er op de scholen visiebijeenkomsten georganiseerd en enquêtes afgenomen. Hieruit kwam naar voren dat de scholen binnen cultuureducatie zowel het creatief vermogen willen bevorderen als de persoonlijke ontwikkeling van belang vinden.

Cultuureducatiegroep stelt voor om procesgerichte didactiek in te zetten om meer samenhang te bereiken. Deze didactiek sluit nauw aan bij de visie van de scholen omdat het creatief vermogen en de persoonlijke ontwikkeling worden bevorderd door kinderen ruimte én richting te geven.

Benieuwd naar de verdere aanpak en de implementatie van procesgerichte didactiek op de PCBO- scholen? Lees dan het volledige artikel in Kunstzone hier.


Vernieuwde Mijnschool pagina

LEIDEN – Een persoonlijke schoolpagina waar je als school alles kunt vinden op het gebied van cultuureducatie. Dat krijgen de scholen die via ons deelnemen aan het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’.

Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de ontwikkeling van een nieuwe Mijnschool pagina; een persoonlijke online omgeving waar scholen alles kunnen vinden op het gebied van cultuureducatie bij hen op school. Deze online omgeving is alleen zichtbaar voor de school zelf. Hier kunnen zij niet alleen de vorderingen volgen die zij maken door de deelname aan het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, maar ook cultuureducatieve lessen boeken en alles op het gebied van cultuureducatie op school in kaart brengen.

De eerste reacties van de scholen zijn erg positief!
Wil jij ook met ons samenwerken aan dit programma en toegang tot jouw persoonlijke schoolpagina? Neem dan contact met ons op!

OCW investeert in museumbezoeken

LEIDEN – “Ook maken we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum bezoeken” wordt er in het regeerakkoord vermeld. Om dit te realiseren investeert het ministerie van OCW structureel € 4.5 miljoen.

Vanaf 2019 wordt dit bedrag toegevoegd aan de prestatiebox voor het basisonderwijs. Op dit moment is er in de prestatiebox een bedrag van € 11,87 per leerling beschikbaar voor de doelen van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit bedrag wordt opgehoogd met € 3,- per leerling. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat alle basisschoolleerlingen minimaal één keer in hun schooltijd naar een museum kunnen.

Basisscholen kunnen met deze extra middelen het museumbezoek bekostigen, zowel het vervoer als de rondleiding/educatieve activiteit. Daarmee wordt een (financiële) drempel weggehaald. Scholen mogen zelf kiezen welk museum zij bezoeken.

Zuid-Hollands Cultuurdebat

LEIDEN – Op 14 maart 2019 organiseren zes provinciale instellingen het Zuid-Hollands Cultuurdebat. In aanloop naar de Statenverkiezingen gaan kandidaat-Statenleden, instellingen, bewoners en experts in gesprek over maatschappelijke kansen en (politieke) ambities voor cultuur en erfgoed in Zuid-Holland.

Hoe kunnen we samen werken aan een cultureel rijk Zuid-Holland waar iedereen meedoet en zich betrokken voelt? Hoe kan cultuur optimaal bijdragen aan de kwaliteit van leven, de economie, de leefomgeving, het zelfbewustzijn en de toekomst van onze provincie? Kunnen cultuureducatie, cultuurparticipatie en erfgoed de innovatieve kracht van Zuid Holland versterken? Wat zijn de kansen en wat de obstakels?

Met een inspirerende inleiding door Eppo van Nispen tot Sevenaer wordt de gespreksleiding verder in handen genomen door Patrick van der Hijden.

Wil je meer informatie over het programma? Klik dan hier.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan pr@kunstgebouw.nl

Het Zuid-Hollands Cultuurdebat wordt georganiseerd door:
Erfgoedhuis ZH | Jeugdtheaterhuis | Kunstgebouw | Popunie | Probiblio | SEOP