Cultuurbad online 2021 groot succes!

LEIDEN – Wat een opkomst! Op woensdag 24 maart 2021 organiseerde Cultuureducatiegroep in samenwerking met BplusC en Naturalis het Cultuurbad. Wegens alle maatregelingen rondom corona kon de editie helaas niet live plaatsvinden en daarom werd er gekozen voor een online editie. Spannend zo’n eerste keer, maar wat was het een succes! Maar liefst 98 deelnemers uit het onderwijs, culturele veld en diverse gemeenten hebben deelgenomen aan deze interactieve Zoom sessie.

Heb je het Cultuurbad moeten missen of wil je graag nog een keertje terugblikken? We hebben nog een mooie digitale goodiebag voor jullie klaar staan!
Klik hier om meer te lezen.

Oegstgeest in de Middeleeuwen

LEIDEN – Leren over ridders, monniken en Vikingen kan natuurlijk uit het lesboek. Maar wat als je hierover kan leren vanuit de geschiedenis van je eigen dorp?!

In het project Oegstgeest in de Middeleeuwen worden de kinderen meegenomen op ontdekkingsreis naar het cultureel erfgoed van hun eigen omgeving. Vanuit een initiatief van gemeente Oegstgeest, werkt Cultuureducatiegroep nauw samen met bibliotheek Bollenstreek, Stichting Osger (organisator van de monumentendag), vereniging Oud Oegstgeest, de Gevers Deutz-Terwee en Hofdijckschool. Gezamenlijk werken we de komende jaren aan een leerlijn met uitdagende activiteiten voor alle groepen van de Oegstgeesterscholen.

Om de lokale geschiedenis tot leven te wekken maken we daarbij een serious game waarbinnen de kinderen op locatie onderzoek doen naar de historie van Oegstgeest. Om dit project mogelijk te maken deed Cultuureducatiegroep in samenwerking met de partners een aanvraag voor de media- en erfgoed subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarnaast levert gemeente Oegstgeest een financiële bijdrage aan dit project.

Bestemming Engeland – durf jij het aan?

LEIDEN – Binnenkort start het project “Bestemming Engeland – durf jij het?” Het project is een initiatief van Museum Engelandvaarders, de Noordwijkse school en Cultuureducatiegroep.

Het doel van het project is om het educatieve aanbod van het museum beter te laten aansluiten op de doelgroep en het curriculum van scholen. De partners gaan samen een educatief programma ontwikkelen, waarvoor lesmateriaal, opdrachten en een app/ game wordt ontwikkeld. Door de combinatie van de fysieke ervaring en de digitale media worden leerlingen in staat gesteld om het onderwerp echt te beleven.

Leerlingen worden geconfronteerd met de dilemma’s die hen leert over verzet, vrijheid en keuzes maken in moeilijke tijden. Een interactieve ervaring over de tocht van Engelandvaarders waarin de leerling ervaart dat keuzes grote gevolgen kunnen hebben… Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie vanuit de subsidie regeling Erfgoed en Media educatie. Om een brede aansluiting van het curriculum te krijgen zullen diverse scholen meedoen in de pilot en om input gevraagd worden.


Digitaal lesaanbod

LEIDEN – De afgelopen weken is ons dagelijks leven behoorlijk ontregeld. Scholen en culturele instellingen zijn gesloten en culturele activiteiten binnen- en buiten school kunnen niet plaatsvinden.
Gelukkig zijn er genoeg manieren om kinderen vanuit huis creatief te stimuleren. Veel culturele partners bieden mogelijkheden om bijvoorbeeld een museum ‘in huis’ te halen of geven educatieve lessen via een live videoverbinding.

Cultuureducatiegroep geeft culturele partners een platform om digitaal lesaanbod/ activiteiten aan te bieden aan de scholen en kinderen in Holland Rijnland. We hebben al een aantal cultuureducatieve lessen/ activiteiten verzameld en zullen dit de komende tijd gaan uitbreiden.

Heb jij ook digitaal cultuureducatief lesaanbod voor kinderen van het PO? Laat het ons dan weten via educatie@cultuureducatiegroep.nl.

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

LEIDEN – De uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021-2024 zijn inmiddels gepresenteerd en Cultuureducatiegroep is verheugd om te zien dat de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit de komende jaren wordt voortgezet.

In hoofdlijnen lijkt het programma op het huidige programma, maar sommige accenten verschuiven. Zo wordt er meer nadruk gelegd op de aansluiting tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten en hebben we de komende periode speciale aandacht voor kansengelijkheid.

Hoe de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk en zal de aankomende periode verder uitgewerkt worden. Als penvoerder in de regio Holland Rijnland houden wij de ontwikkelingen in de gaten en gaan wij de aankomende maanden in gesprek met scholen, culturele instellingen, gemeenten en andere betrokken over de manier waarop we gezamenlijk CmK 2021-2024 vorm kunnen gaan geven.

Wijzigingen Cultuureducatiegroep omtrent COVID-19

LEIDEN – In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de werkzaamheden van Cultuureducatiegroep.

Reserveringen
Musea, theaters en overige culturele instellingen zijn vanaf heden gesloten. Dat betekent dat, zolang de maatregelen van kracht zijn, de geplande schoolbezoeken voor de educatieve lesprogramma’s geannuleerd zijn. Scholen worden hierover rechtstreeks geïnformeerd door de betreffende instelling.

Reguliere werkzaamheden
De veiligheid en gezondheid van de mensen gaat boven alles. Daarom werken de medewerkers van Cultuureducatiegroep, zolang de maatregelen van kracht zijn, zoveel mogelijk vanuit huis.
Dat betekent dat wij de komende periode telefonisch wat lastiger bereikbaar zijn. Wel zijn wij goed bereikbaar per mail.
Voor algemene vragen zijn wij te bereiken via educatie@cultuureducatiegroep.nl.

Op het moment dat de adviezen van het RIVM veranderen, past ook Cultuureducatiegroep haar handelen daarop aan.


Basistraining Procesgerichte Didactiek

LEIDEN – Creativiteit stimuleren in cultuureducatie en andere vakgebieden. Hoe doe je dat?

Het is algemeen bekend dat kinderen bij het knippen van allemaal dezelfde kip, hun ei niet kwijt kunnen. Anderzijds blijft de ontwikkeling van kinderen die te weinig sturing krijgen, steken in een oppervlakkig proces.
Wanneer het gaat om cultuureducatie, is het vinden van een balans tussen de inbreng van de leerling en de sturing van de leerkracht een uitdaging. Hoe stimuleer je een creatief proces waarbinnen kinderen worden uitgedaagd nieuwe mogelijkheden te ontdekken èn vaardigheden leren? Hoe leg je van hieruit de verbinding met andere vakgebieden? En hoe pas je dit toe in je les muziek, drama of beeldende vorming?

In de basistraining Procesgerichte Didactiek ervaar je zelf hoe door middel van procesgerichte didactiek het creatief denken en handelen wordt gestimuleerd. Je krijgt handvatten om het creatieve proces van leerlingen te stimuleren en om vakken te integreren. De opgedane kennis in deze training wordt op school geïmplementeerd onder leiding van een van onze adviseurs cultuureducatie. Zo ondersteunt de adviseur bij het voorbereiden van procesgerichte lessen en coacht zij leerkrachten in het toepassen van procesgerichte didactiek.
De training wordt op maat aangeboden, waarbij de school kiest voor een nadruk op beeldende vorming, muziek of drama.

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur, implementatietraject op maat
Doelgroep: schoolteam
Locatie: op school
Prijs: € 300,- per school excl. btw.

Deze cursus wordt ook aangeboden binnen het ontwikkeltraject van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Heb je als school een overeenkomst met ons en neem je deel aan dit ontwikkeltraject? Neem dan contact op met jouw persoonlijke adviseur cultuureducatie!

Basisscholen Leiderdorp aan de slag met procesgerichte didactiek

LEIDEN – Samenhang in het curriculum en een betere kwaliteit van de cultuureducatieve lessen is een wens van veel basisscholen en de overheid. Maar hoe bereik je dit?

De PCBO- scholen in Leiderdorp gingen de uitdaging aan. Hun visie op cultuureducatie zette hen op het spoor van procesgerichte didactiek. Hun grootste wens was meer samenhang in het aanbod, met name in de atelierlessen. Om hiertoe te komen werden er op de scholen visiebijeenkomsten georganiseerd en enquêtes afgenomen. Hieruit kwam naar voren dat de scholen binnen cultuureducatie zowel het creatief vermogen willen bevorderen als de persoonlijke ontwikkeling van belang vinden.

Cultuureducatiegroep stelt voor om procesgerichte didactiek in te zetten om meer samenhang te bereiken. Deze didactiek sluit nauw aan bij de visie van de scholen omdat het creatief vermogen en de persoonlijke ontwikkeling worden bevorderd door kinderen ruimte én richting te geven.

Benieuwd naar de verdere aanpak en de implementatie van procesgerichte didactiek op de PCBO- scholen? Lees dan het volledige artikel in Kunstzone hier.

Publicatie Cultuureducatie met Kwaliteit 2019

LEIDEN – Cultuureducatie doet leren, creëren en inspireren. Het is fascinerend om te zien hoe elke school hier op eigen wijze invulling aan geeft. Het mooie van cultuureducatie is dat het altijd in ontwikkeling is, zo ook op de scholen in Holland Rijnland. Deze ontwikkelingen hebben wij in een publicatie uitgelicht aan de hand van inspirerende verhalen uit de praktijk.

Verschillende icc-ers en directeuren van zowel scholen als culturele instellingen komen aan het woord. Zij vertellen hoe zij aan de slag zijn gegaan om van een visie op cultuureducatie de stap te zetten naar de praktijk. Maar ook vertellen zij wat cultuureducatie voor hen betekent en hoe zij dit graag in de toekomst willen zien.

Daarnaast lichten we verschillende samenwerkingsverbanden uit, vertellen we hoe scholen aan de slag gingen met procesgerichte didactiek en geven wij tips over deskundigheidsbevordering.

Nieuwsgierig geworden naar onze publicatie? Klik dan hier om deze te bekijken.