Cultuureducatiegroep gaat verhuizen

LEIDEN – Na ruim 5 jaar op een mooie locatie te hebben gezeten aan de Oude Vest in Leiden, gaat Cultuureducatiegroep verhuizen naar een andere locatie. Op dinsdag 2 juli verhuizen wij naar het Rapenburg in Leiden.

Moeilijk bereikbaar
Van maandag 1 t/m vrijdag 5 juli zijn wij wegens de verhuizing mogelijk telefonisch en per mail moeilijk te bereiken.

Nieuw telefoonnummer
Bij een nieuw kantoor hoort ook een nieuw telefoonnummer.
Per 2 juli zijn wij telefonisch bereikbaar op:

071- 2048649

Ons nieuwe kantoor
Het nieuwe bezoekadres is:

Rapenburg 8-10
2311 EV Leiden

Ons postadres blijft ongewijzigd:

Postbus 11138
2301 EC Leiden

Succesvolle afronding 8e ICC-cursus

LEIDEN – Op 5 juni werd de 8e cursus Interne Cultuurcoördinator feestelijk afgesloten.
In het Rijksmuseum van Oudheden presenteerden 19 enthousiaste cursisten op een creatieve manier het cultuurplan voor hun school. Daarna kregen ze het landelijke certificaat Interne Cultuurcoördinator uitgereikt en werd er geproost op deze mooie prestatie.

Tijdens deze cursus hebben de cursisten hun eigen competenties als icc-er ontwikkeld en zijn alle aspecten van het schrijven van een cultuurplan aan bod geweest, zoals o.a.: hoe bepaal je een visie op cultuureducatie, hoe creëer je draagvlak voor je plan, hoe analyseer je de huidige situatie m.b.t cultuureducatie op school en hoe schrijf je een concreet actieplan.
Komend schooljaar zullen deze nieuwe icc-ers en hun scholen door de adviseurs van Cultuureducatiegroep worden begeleid in het uitvoeren van hun cultuurplan.

Wil jij ook de cultuurspecialist van jouw school of instelling worden? Vanaf oktober 2019 starten we met een nieuwe cursus. Klik hier voor meer informatie.

VR in de klas

LEIDEN – Voor de leerlingen van mytylschool De Thermiek is het bezoeken van een museumles niet vanzelfsprekend. Om ze toch een museumles te laten ervaren, werd in samenwerking met Bern Media en Museum Volkenkunde het project Fieldclip opgezet. Met dit project stappen de leerlingen in de wereld van het museum d.m.v. Virtual Reality.

Donderdag 6 juni vond op de Thermiek de laatste pilot plaats van dit project. De leerlingen hadden al eerder in het project kennis gemaakt met VR waarbij ze door een VR-bril mochten rondkijken in Museum Volkenkunde. Tijdens de pilot mochten de kinderen zichzelf verplaatsen door de zaal waarbij ze gingen proberen pictogrammen te zoeken en te luisteren naar verhalen bij de verschillende objecten. Waar sommige leerlingen het kijken in de bril vorige keer nog spannend vonden, gingen ze nu op verkenning en leren ze over de verschillende objecten. “Ik heb een verhaal gehoord”, zegt één van de kinderen. “In China brengt een draak geluk!”

Vanaf schooljaar 2019 – 2020 zal de VR-app ook voor andere scholen beschikbaar zijn. Meer informatie hierover volgt. Wil je meer lezen over het project Fieldclip, bekijk dan onze publicatie 2019 hier.


Publicatie Cultuureducatie met Kwaliteit 2019

LEIDEN – Cultuureducatie doet leren, creëren en inspireren. Het is fascinerend om te zien hoe elke school hier op eigen wijze invulling aan geeft. Het mooie van cultuureducatie is dat het altijd in ontwikkeling is, zo ook op de scholen in Holland Rijnland. Deze ontwikkelingen hebben wij in een publicatie uitgelicht aan de hand van inspirerende verhalen uit de praktijk.

Verschillende icc-ers en directeuren van zowel scholen als culturele instellingen komen aan het woord. Zij vertellen hoe zij aan de slag zijn gegaan om van een visie op cultuureducatie de stap te zetten naar de praktijk. Maar ook vertellen zij wat cultuureducatie voor hen betekent en hoe zij dit graag in de toekomst willen zien.

Daarnaast lichten we verschillende samenwerkingsverbanden uit, vertellen we hoe scholen aan de slag gingen met procesgerichte didactiek en geven wij tips over deskundigheidsbevordering.

Nieuwsgierig geworden naar onze publicatie? Klik dan hier om deze te bekijken.

Meetkunst

LEIDEN – Ruimte, patronen, verhoudingen en perspectief, allemaal begrippen die zowel thuishoren in de meetkunde als in de beeldende kunst en vormgeving. We halen ze uit de rekenboeken en laten kinderen ze onderzoeken aan de hand van beeldende kunst en creatieve opdrachten. Wat zijn dan de effecten op de leerlingen en de leerkrachten? Daarover gaat het onderzoek naar het project Meetkunst.

Het project Meetkunst bestaat uit een 3-jarig onderzoek waarin een lessenserie en training voor leerkrachten is ontwikkeld. Zowel het onderzoek als het lesmateriaal kun je hier gratis downloaden.

Eind juni verschijnt er ook een artikel Meetkunst in het blad Kunstzone. Daarin beschrijft onze adviseur Aafje haar rol en bevindingen binnen het project. Ben je benieuwd naar dit artikel? Klik dan hier.

Internationale uitwisseling

LEIDEN – Bijzonder bezoek voor Cultuureducatiegroep! In het kader van een uitwisselingsproject mocht Cultuureducatiegroep op 9 mei j.l. een Spaanse delegatie van de Escola Miquel Bleach uit Barcelona ontvangen.

De afgelopen vijf jaar is de Escola Miquel Bleach bezig geweest met het implementeren van VTS (Visual Thinking Strategies) als een rode draad door hun lesprogramma. Zij hebben hiervoor een nauwe samenwerking met het Museu Nacional d’Art de Catalunya. VTS is een methode om kritische denkvaardigheden te ontwikkelen via een gesprek over een kunstwerk.

Het gezelschap van de Escola Miquel Bleach wilde graag ervaringen uitwisselen over VTS. Cultuureducatiegroep heeft in samenwerking met VTS Nederland een aantal leerkrachten van diverse PROO scholen getraind. Daarnaast is in samenwerking met Josée Ebli, Corrie Koenen en de Leidse Musea de Leidse VTS beeldbank opgericht. Een beeldbank die door scholen gebruikt kan worden om in de klas te oefenen met VTS. Het was heel waardevol om te horen hoe het implementatie traject heeft bijgedragen aan de verankering van VTS in de school en op welke wijze zij ouders betrekken bij hun activiteiten.

Wil jij weten wat VTS voor jouw school kan betekenen? Klik dan hier voor meer informatie.


Basistraining Procesgerichte Didactiek

LEIDEN – Creativiteit stimuleren in cultuureducatie en andere vakgebieden. Hoe doe je dat?

Het is algemeen bekend dat kinderen bij het knippen van allemaal dezelfde kip, hun ei niet kwijt kunnen. Anderzijds blijft de ontwikkeling van kinderen die te weinig sturing krijgen, steken in een oppervlakkig proces.
Wanneer het gaat om cultuureducatie, is het vinden van een balans tussen de inbreng van de leerling en de sturing van de leerkracht een uitdaging. Hoe stimuleer je een creatief proces waarbinnen kinderen worden uitgedaagd nieuwe mogelijkheden te ontdekken èn vaardigheden leren? Hoe leg je van hieruit de verbinding met andere vakgebieden? En hoe pas je dit toe in je les muziek, drama of beeldende vorming?

In de basistraining Procesgerichte Didactiek ervaar je zelf hoe door middel van procesgerichte didactiek het creatief denken en handelen wordt gestimuleerd. Je krijgt handvatten om het creatieve proces van leerlingen te stimuleren en om vakken te integreren. De opgedane kennis in deze training wordt op school geïmplementeerd onder leiding van een van onze adviseurs cultuureducatie. Zo ondersteunt de adviseur bij het voorbereiden van procesgerichte lessen en coacht zij leerkrachten in het toepassen van procesgerichte didactiek.
De training wordt op maat aangeboden, waarbij de school kiest voor een nadruk op beeldende vorming, muziek of drama.

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur, implementatietraject op maat
Doelgroep: schoolteam
Locatie: op school
Prijs: € 300,- per school excl. btw.

Deze cursus wordt ook aangeboden binnen het ontwikkeltraject van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Heb je als school een overeenkomst met ons en neem je deel aan dit ontwikkeltraject? Neem dan contact op met jouw persoonlijke adviseur cultuureducatie!

Vernieuwde Mijnschool pagina

LEIDEN – Een persoonlijke schoolpagina waar je als school alles kunt vinden op het gebied van cultuureducatie. Dat krijgen de scholen die via ons deelnemen aan het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’.

Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de ontwikkeling van een nieuwe Mijnschool pagina; een persoonlijke online omgeving waar scholen alles kunnen vinden op het gebied van cultuureducatie bij hen op school. Deze online omgeving is alleen zichtbaar voor de school zelf. Hier kunnen zij niet alleen de vorderingen volgen die zij maken door de deelname aan het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, maar ook cultuureducatieve lessen boeken en alles op het gebied van cultuureducatie op school in kaart brengen.

De eerste reacties van de scholen zijn erg positief!
Wil jij ook met ons samenwerken aan dit programma en toegang tot jouw persoonlijke schoolpagina? Neem dan contact met ons op!

Basisscholen Leiderdorp aan de slag met procesgerichte didactiek

LEIDEN – Samenhang in het curriculum en een betere kwaliteit van de cultuureducatieve lessen is een wens van veel basisscholen en de overheid. Maar hoe bereik je dit?

De PCBO- scholen in Leiderdorp gingen de uitdaging aan. Hun visie op cultuureducatie zette hen op het spoor van procesgerichte didactiek. Hun grootste wens was meer samenhang in het aanbod, met name in de atelierlessen. Om hiertoe te komen werden er op de scholen visiebijeenkomsten georganiseerd en enquêtes afgenomen. Hieruit kwam naar voren dat de scholen binnen cultuureducatie zowel het creatief vermogen willen bevorderen als de persoonlijke ontwikkeling van belang vinden.

Cultuureducatiegroep stelt voor om procesgerichte didactiek in te zetten om meer samenhang te bereiken. Deze didactiek sluit nauw aan bij de visie van de scholen omdat het creatief vermogen en de persoonlijke ontwikkeling worden bevorderd door kinderen ruimte én richting te geven.

Benieuwd naar de verdere aanpak en de implementatie van procesgerichte didactiek op de PCBO- scholen? Lees dan het volledige artikel in Kunstzone hier.