Succesvolle 1e bijeenkomst culturele instellingen

LEIDEN – Als expertisecentrum cultuureducatie wil Cultuureducatiegroep graag dialoog en kennisdeling faciliteren over cultuureducatie, en specifiek over de afstemming tussen vraag en aanbod.

Op 11 december j.l. vond dan ook de eerste bijeenkomst voor culturele instellingen in schooljaar 2018-2019 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd gefocust op het project Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 en namen de aanwezigen deel aan een voorbeeld-cursus Procesgerichte didactiek. Het was een geslaagde bijeenkomst! Er waren medewerkers aanwezig van een variëteit aan instellingen: musea uit Leiden en Den Haag, lokale erfgoedinstellingen uit Holland-Rijnland, bibliotheken, kunstinstellingen en zelfstandige aanbieders.

Wil je meer lezen over deze bijeenkomst? Klik hier voor het uitgebreide verslag.

Basistraining Procesgerichte Didactiek

LEIDEN – Creativiteit stimuleren in cultuureducatie en andere vakgebieden. Hoe doe je dat?

Het is algemeen bekend dat kinderen bij het knippen van allemaal dezelfde kip, hun ei niet kwijt kunnen. Anderzijds blijft de ontwikkeling van kinderen die te weinig sturing krijgen, steken in een oppervlakkig proces.
Wanneer het gaat om cultuureducatie, is het vinden van een balans tussen de inbreng van de leerling en de sturing van de leerkracht een uitdaging. Hoe stimuleer je een creatief proces waarbinnen kinderen worden uitgedaagd nieuwe mogelijkheden te ontdekken èn vaardigheden leren? Hoe leg je van hieruit de verbinding met andere vakgebieden? En hoe pas je dit toe in je les muziek, drama of beeldende vorming?

In de basistraining Procesgerichte Didactiek ervaar je zelf hoe door middel van procesgerichte didactiek het creatief denken en handelen wordt gestimuleerd. Je krijgt handvatten om het creatieve proces van leerlingen te stimuleren en om vakken te integreren. De opgedane kennis in deze training wordt op school geïmplementeerd onder leiding van een van onze adviseurs cultuureducatie. Zo ondersteunt de adviseur bij het voorbereiden van procesgerichte lessen en coacht zij leerkrachten in het toepassen van procesgerichte didactiek.
De training wordt op maat aangeboden, waarbij de school kiest voor een nadruk op beeldende vorming, muziek of drama.

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur, implementatietraject op maat
Doelgroep: schoolteam
Locatie: op school
Prijs: € 300,- per school excl. btw.

Deze cursus wordt ook aangeboden binnen het ontwikkeltraject van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Heb je als school een overeenkomst met ons en neem je deel aan dit ontwikkeltraject? Neem dan contact op met jouw persoonlijke adviseur cultuureducatie!

Vernieuwde Mijnschool pagina

LEIDEN – Een persoonlijke schoolpagina waar je als school alles kunt vinden op het gebied van cultuureducatie. Dat krijgen de scholen die via ons deelnemen aan het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’.

Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de ontwikkeling van een nieuwe Mijnschool pagina; een persoonlijke online omgeving waar scholen alles kunnen vinden op het gebied van cultuureducatie bij hen op school. Deze online omgeving is alleen zichtbaar voor de school zelf. Hier kunnen zij niet alleen de vorderingen volgen die zij maken door de deelname aan het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, maar ook cultuureducatieve lessen boeken en alles op het gebied van cultuureducatie op school in kaart brengen.

De eerste reacties van de scholen zijn erg positief!
Wil jij ook met ons samenwerken aan dit programma en toegang tot jouw persoonlijke schoolpagina? Neem dan contact met ons op!


OCW investeert in museumbezoeken

LEIDEN – “Ook maken we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum bezoeken” wordt er in het regeerakkoord vermeld. Om dit te realiseren investeert het ministerie van OCW structureel € 4.5 miljoen.

Vanaf 2019 wordt dit bedrag toegevoegd aan de prestatiebox voor het basisonderwijs. Op dit moment is er in de prestatiebox een bedrag van € 11,87 per leerling beschikbaar voor de doelen van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit bedrag wordt opgehoogd met € 3,- per leerling. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat alle basisschoolleerlingen minimaal één keer in hun schooltijd naar een museum kunnen.

Basisscholen kunnen met deze extra middelen het museumbezoek bekostigen, zowel het vervoer als de rondleiding/educatieve activiteit. Daarmee wordt een (financiële) drempel weggehaald. Scholen mogen zelf kiezen welk museum zij bezoeken.

Start 8e ICC-cursus!

LEIDEN – In samenwerking met BplusC en Hogeschool Leiden starten we op 17 oktober wederom met een nieuwe cursus Interne Cultuurcoördinator.

De afgelopen periode stroomden de aanmeldingen binnen en nu is het eindelijk zover. Met maar liefst 30 enthousiaste cursisten starten we voor de 8e keer de ICC-cursus! De eerste bijeenkomst trappen we af in de Leidse Schouwburg.
In 7 bijeenkomsten werken de cursisten de aankomende periode o.a. aan het schrijven van een beleidsplan voor hun school of instelling. Aan het einde van de cursus ontvangen zij een door het ministerie van OCW erkend certificaat Coördinator Cultuureducatie.

Bovenstaande cursisten behaalden mei dit jaar hun ICC certificaat. Hopelijk hebben we er in mei 2019 30 nieuwe gecertificeerde ICC’ers bij!

Wil jij ook de specialist voor cultuureducatie binnen jouw school of culturele instelling worden? Dan is de cursus Interne Cultuurcoördinator iets voor jou!

Klik voor meer informatie hier en schrijf je snel in!

Digitale Scheurkalender Zuid-Holland

LEIDEN – Donderdag 27 september is de Digitale Scheurkalender Zuid-Holland gelanceerd. Deze website is een samenwerkingsproject van Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland.

De Digitale Scheurkalender Zuid-Holland laat leerlingen uit groep 5 t/m 8 op een vlotte en toegankelijke manier kennismaken met twaalf kunst- en erfgoedonderwerpen uit onze provincie. Deze ‘cultuursnacks’ kun je op elk moment van de dag als tussendoortje inzetten. Via eenvoudige kijkopdrachten, filosofische vragen, creatieve verwerkingsopdrachten en filmpjes ontdek je samen met je leerlingen kunst en erfgoed uit de omgeving. Het enige dat je nodig hebt, is een digibord!

Klik hier om de website te bezoeken.
Gebruik als wachtwoord: zuidholland