De leerlingen groeien op in een snel veranderende maatschappij. Creativiteit biedt je de mogelijkheid om zaken van verschillende kanten te belichten en oplossingen te bedenken. Je leert denken in mogelijkheden. Je ontwikkelt daarbij het zelfvertrouwen om dingen uit te proberen en je leert te reflecteren. Niet voor niets is creatief denken één van de 21st century skills.

Binnen cultuureducatie hangt creativiteit nauw samen met de culturele basisvaardigheid ‘verbeelding’. Of het nu om muziek-, beeldend-, dans- of dramaonderwijs gaat, creativiteit speelt een grote rol. Maar hoe stimuleer je het creatief proces bij leerlingen? Hoe breng je het proces op gang en hoe begeleid je dit? Welke vragen stel je en hoe neem je een coachende houding aan?
Deze praktische cursus biedt inzicht in het verlopen van een creatief proces en geeft handvatten om dit te stimuleren in de praktijk.

Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur
Doelgroep: Schoolteam
Locatie: Op school
Prijs: € 250,- per school exclusief btw
Deze cursus wordt ook aangeboden binnen het ontwikkeltraject van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Heb je als school een overeenkomst met ons en neem je deel aan dit ontwikkeltraject? Neem dan contact op met jouw persoonlijke Adviseur Cultuureducatie!

Inschrijven of meer informatie?
Klik dan hier.


Algemene informatie scholing

Cultuureducatiegroep biedt een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het doel van dit project is kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze belangrijke vaardigheden leren en hun culturele (zelf)bewustzijn ontwikkelen. Dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Contact