Samenwerking Cultuureducatiegroep Leiden en Brede School Gouda


Cultuureducatiegroep uit Leiden en de Brede School uit Gouda hebben 21 april een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De overeenkomst werd in het Rijksmuseum voor Oudheden ondertekend door Dhr. P.J. Heiligers, voorzitter van de Raad van Toezicht van Cultuureducatiegroep en Dhr. J.C.A. Meindersma, voorzitter van het bestuur van de Brede School Gouda.
Cultuureducatiegroep is een netwerkorganisatie en een kenniscentrum voor cultuureducatie en adviseert, inspireert, traint en ondersteunt scholen en leerkrachten. Samen met BplusC en Naturalis geeft ze uitvoering aan het digitale platform: Verwonder om de Hoek in Holland Rijnland.
Ook de Brede School is een netwerkorganisatie en ontwikkelt activiteiten voor kinderen en leerkrachten, onder schooltijd en na schooltijd op het gebied van Kunst & Cultuur, Zorg & Welzijn, Natuur & Techniek, Taal, Sport en Burgerschap. Beide organisaties voeren projecten uit, doen onderzoek en adviseren gemeenten, scholen en instellingen.

Meer ontwikkelkansen voor kinderen


De bestaande hoogwaardige programma’s van Cultuureducatiegroep en de Brede School Gouda kunnen door de onderlinge samenwerking en in samenwerking met lokale partners worden versterkt en uitgewisseld. Dit levert een breder aanbod van hoge kwaliteit op voor scholen en kinderen. Zo profiteren meer kinderen van dit aanbod, zonder dat hier veel extra kosten hoeven te worden gemaakt.

Gerichter aanbod voor kinderen en scholen

Met de verbreding van het aanbod is het ook mogelijk beter in te spelen op de vragen van scholen, buitenschoolse opvang, ouders en kinderen. Daardoor kunnen we met ons aanbod nog beter afstemmen op hun behoeften.


Foto: Locatie Rijksmuseum van Oudheden-Leiden

Bredere expertise

De deskundigheden van beide organisaties vullen elkaar aan. De deskundigheid van BSG is breed en strekt zich uit over verschillende gebieden van cultuur tot sport en taal. Die van CEG concentreert zich vooral op cultuureducatie en is dus dieper. De combinatie van die expertises maakt beide organisaties sterker.

Hans van Kekem (directeur BSG-CEG): “Door deze samenwerking zorgen we op veel terreinen voor win-win situaties waar veel kinderen in een grote regio van zullen profiteren. En daar doen we het voor!”