Saskia van Schaik
directeur- bestuurder

Saskia is directeur- bestuurder van de Cultuureducatiegroep en van de Brede School Gouda. Ze is daarnaast voorzitter van de stuurgroep Verwonder om de hoek. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring in cultuur en educatie en gewerkt bij diverse centra voor de kunsten, gemeenten en provinciale instellingen. Ook was ze programmaleider van Cultuureducatie met Kwaliteit bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ze breekt een lans voor alle kinderen en jongeren en hun ontwikkelkansen. Ieder kind is ergens door gefascineerd of dat nu kunst & cultuur, sport, natuur & techniek, taal of iets anders is. Beide organisaties dragen zorg voor samenhang, samenwerking, deskundigheid, en het bieden van voldoende mogelijkheden voor jonge mensen en hun ouders. Voor het kind, met elkaar!

zz_Michelle
Michelle den Drijver
coördinator bedrijfsvoering

‘Het succes van een organisatie zal toenemen wanneer intern alles goed geregeld is. Ik vind het dan ook belangrijk om de interne zaken te structureren en te bewaken. Wat we bij Cultuureducatiegroep doen, doen we goed en op het gebied van communicatie mag dit ook goed worden verteld’.

Michelle is verantwoordelijk voor de Interne bedrijfsvoering, Communicatie, HRM, Financiën en Facility Management en geeft op deze vlakken dagelijks leiding aan de organisatie.

Na het behalen van haar Bachelor of Economics werkte zij vele jaren in de zakelijke dienstverlening. Als senior consultant was Michelle verantwoordelijk voor het uitvoeren van commerciële werkzaamheden, met name proactief recruitment en plaatsen van uitzendmedewerkers bij opdrachtgevers. Haar voorliefde voor media en cultuur komt onder andere voort uit haar opleiding.

Mirjam Spoelstra
coördinator cultuureducatie

‘Cultuureducatie verbreedt de horizon van kinderen en laat hen vaardigheden en talenten ontwikkelen. Het kan de cognitieve vakken ondersteunen, maar biedt ook kansen voor verbeelding, verwondering en leren verplaatsen in de ander. Cultuureducatie leert je wie je zelf bent en wie de ander is; de kern van ontwikkeling van een kind. Het mooiste vak dat er is en dat een vaste plek in het curriculum verdient. Het project “Cultuureducatie met Kwaliteit” is een prachtige kans voor elke school en cultuuraanbieder in onze regio om cultuureducatie een vaste plek te geven in het onderwijs van iedere dag. Ook in de buitenschoolse tijd zouden kinderen kennis moeten kunnen maken met cultuur en zo hun passie ontdekken. Ik vind het heel belangrijk dat alle kinderen hier de kans voor krijgen, onafhankelijk van in welke wijk je woont of in welk gezin je geboren bent. Hier zetten we ons als Cultuureducatiegroep voor in.’

Als coördinator cultuureducatie bij Cultuureducatiegroep is Mirjam verantwoordelijk voor de kwaliteit van de diensten die we als expertisecentrum cultuureducatie bieden. Ze geeft op inhoudelijk vlak de dagelijkse leiding aan de organisatie.
Mirjam werkte voorheen als leerkracht en interne cultuurcoördinator in het basisonderwijs. Ze behaalde de masterstudie kunsteducatie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Voor haar masterscriptie ontwikkelde ze een praktijkmodel voor procesgerichte didactiek bij presenteren in de basisschool, waarbij kinddoelen als hulpmiddel worden ingezet. Naast haar werk is Mirjam beeldend kunstenaar.


Aafje Gerritse
adviseur cultuureducatie

‘Voor een brede ontwikkeling hebben kinderen meer nodig dan enkel taal en rekenen, cultuureducatie is daarbij een essentieel onderdeel. Cultuureducatie gaat over ervaren, verbeelden en reflecteren. De uitdaging is daarbij om kinderen ruimte te geven voor hun eigen ideeën en creativiteit en uit te dagen tot onderzoekend leren.’

Hoe wordt cultuureducatie een vast onderdeel van het lesprogramma? Een vraag die bij veel scholen speelt en centraal staat in het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Als adviseur cultuureducatie begeleidt Aafje scholen om cultuureducatie een vaste plek te geven in de school. Het aansluiten op de behoefte en ontwikkelingen van de school is daarbij van essentieel belang.

Als groepsleerkracht en icc’er heeft zij het basisonderwijs van binnenuit leren kennen. Vanuit haar ervaringen in het PO heeft Aafje verschillende opleidingen binnen de kunsteducatie gevolgd. Voor haar masterscriptie deed zij een onderzoek naar hoe leerkrachten opgedane kennis en vaardigheden in de lessen van een kunstenaar, kunnen toepassen in het eigen lesgeven.

Maura Breur
adviseur cultuureducatie

‘Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van het cultureel zelfbewustzijn van kinderen. Het zelfbewustzijn speelt een grote rol in hoe kinderen handelen, elkaar en zichzelf waarnemen en hoe ze de samenleving zien. Door meer aandacht te geven aan die persoonlijke ontwikkeling, bereid je kinderen voor op onze huidige samenleving.’

Als adviseur cultuureducatie bij Cultuureducatiegroep begeleidt Maura basisscholen bij het verbeteren, implementeren en borgen van de kwaliteit van cultuureducatie. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar de wensen en mogelijkheden van de school. Haar persoonlijke passie voor muziek, zang, dans en theater zijn een drijfveer om kinderen te stimuleren om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen, niet alleen op cognitief, maar bijvoorbeeld ook op sociaal en communicatief gebied. Deze passie wil ze graag delen. Cultuureducatie is belangrijk voor de volledige ontwikkeling van kinderen, het maakt het onderwijs completer en rijker.

De afgelopen jaren werkte Maura als leerkracht in het basisonderwijs en was zij op school interne cultuurcoördinator. Naast haar werk als adviseur cultuureducatie kan ze haar passie voor theater en muziek ook kwijt bij haar musicalvereniging waar ze al vele jaren mooie rollen vervult en waar ze ook actief bestuurslid is op het gebied van pr en communicatie.