zz_Hans-2
Hans van Oel
directeur-bestuurder

‘Cultuureducatie is, net als elektriciteit en het onderhoud van dijken, een maatschappelijk onmisbare zaak. En dus moet je cultuureducatie zakelijk aanpakken. Want dan krijg je het meeste resultaat.’

Met het voor cultuur beschikbare budget is veel meer te bereiken. Hans van Oel –aanjager van het zakelijk denken in de cultuursector– laat dat graag zien. Productontwikkeling en slim samenwerken met gedreven partners zijn twee beleidssporen die leiden naar een zo groot mogelijke impact.

Na zijn studie (kunst)geschiedenis vervulde hij verschillende marketingfuncties in het bedrijfsleven. In 2006 maakte hij de overstap naar de culturele sector. Eerst als marketingmanager bij Naturalis. Tevens was Hans van Oel bestuurslid van de Museumgroep, de Vereniging van Science Centra, lid van de Raad van Toezicht van het Sieboldhuis en bestuurslid van Leiden Marketing. Sinds 2014 leidt Hans van Oel Cultuureducatiegroep in de functie van directeur-bestuurder.

zz_Michelle
Michelle den Drijver
coördinator bedrijfsvoering

‘Het succes van een organisatie zal toenemen wanneer intern alles goed geregeld is. Ik vind het dan ook belangrijk om de interne zaken te structureren en te bewaken. Wat we bij Cultuureducatiegroep doen, doen we goed en op het gebied van communicatie mag dit ook goed worden verteld’.

Michelle is verantwoordelijk voor de Communicatie, HRM, Financiën en Facility Management.

Na haar opleiding Vrijetijdsmanagement, werkte zij vele jaren in de zakelijke dienstverlening. Als senior consultant was Michelle verantwoordelijk voor het uitvoeren van commerciële werkzaamheden, met name proactief recruitment en plaatsen van uitzendmedewerkers bij opdrachtgevers. Haar voorliefde voor media en cultuur komt onder andere voort uit haar opleiding.

Laura Hurkxkens
coördinator cultureel aanbod

‘Begrip voor de eigen cultuur en geschiedenis, en voor die van anderen, is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.’

Binnen Cultuureducatiegroep is Laura verantwoordelijk voor het cultuureducatieve aanbod. Laura vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren een brede en open kijk op de wereld ontwikkelen – een taak die uitstekend past bij cultuureducatie. Hierbij vindt zij het van belang cultuureducatie op een zinvolle en gestructureerde manier aan te bieden, zodat het cultureel zelfbewustzijn van kinderen en jongeren geleidelijk kan groeien, op een manier die bij hun natuurlijke ontwikkeling past.

Naast haar werk bij Cultuureducatiegroep is Laura docent levensbeschouwing op het Visser ’t Hooft Lyceum. Eerder heeft zij in verschillende musea gewerkt.


Mirjam Spoelstra
adviseur cultuureducatie

‘Het project “Cultuureducatie met Kwaliteit” is een prachtige kans voor elke school in onze regio om cultuureducatie een vaste plek te geven in het onderwijs van iedere dag. Cultuureducatie leert je wie je zelf bent en wie de ander is; de kern van ontwikkeling van een kind.’

Als adviseur cultuureducatie bij Cultuureducatiegroep begeleidt Mirjam basisscholen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun cultuureducatie en het borgen ervan in de dagelijkse praktijk. Mirjam vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de visie en ambitie van school. Cultuureducatie verbreed de horizon van kinderen en geeft hen de kans eigen talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Cultuureducatie kan de cognitieve vakken ondersteunen, maar biedt ook kansen voor verbeelding, verwondering en leren verplaatsen in de ander. Het mooiste vak dat er is en dat volgens Mirjam een vaste plek in het curriculum verdient.
De afgelopen jaren werkte Mirjam als leerkracht en interne cultuurcoördinator in het basisonderwijs. Naast haar werk als cultuurcoach doet Mirjam de masterstudie kunsteducatie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en is ze beeldend kunstenaar.

Maura Breur
adviseur cultuureducatie

‘Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van het cultureel zelfbewustzijn van kinderen. Het zelfbewustzijn speelt een grote rol in hoe kinderen handelen, elkaar en zichzelf waarnemen en hoe ze de samenleving zien. Door meer aandacht te geven aan die persoonlijke ontwikkeling, bereid je kinderen voor op onze huidige samenleving.’

Als adviseur cultuureducatie bij Cultuureducatiegroep begeleidt Maura basisscholen bij het verbeteren, implementeren en borgen van de kwaliteit van cultuureducatie. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar de wensen en mogelijkheden van de school. Haar persoonlijke passie voor muziek, zang, dans en theater zijn een drijfveer om kinderen te stimuleren om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen, niet alleen op cognitief, maar bijvoorbeeld ook op sociaal en communicatief gebied. Deze passie wil ze graag delen. Cultuureducatie is belangrijk voor de volledige ontwikkeling van kinderen, het maakt het onderwijs completer en rijker.

De afgelopen jaren werkte Maura als leerkracht in het basisonderwijs en was zij op school interne cultuurcoördinator. Naast haar werk als cultuurcoach kan ze haar passie voor theater en muziek ook kwijt bij haar musicalvereniging waar ze al vele jaren mooie rollen vervult en waar ze ook actief bestuurslid is op het gebied van pr en communicatie.

Aafje Gerritse
adviseur cultuureducatie

‘Voor een brede ontwikkeling hebben kinderen meer nodig dan enkel taal en rekenen, cultuureducatie is daarbij een essentieel onderdeel. Cultuureducatie gaat over ervaren, verbeelden en reflecteren. De uitdaging is daarbij om kinderen ruimte te geven voor hun eigen ideeën en creativiteit en uit te dagen tot onderzoekend leren.’

Hoe wordt cultuureducatie een vast onderdeel van het lesprogramma? Een vraag die bij veel scholen speelt en centraal staat in het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Als adviseur cultuureducatie begeleidt Aafje scholen om cultuureducatie een vaste plek te geven in de school. Het aansluiten op de behoefte en ontwikkelingen van de school is daarbij van essentieel belang.

Als groepsleerkracht en icc’er heeft zij het basisonderwijs van binnenuit leren kennen. Vanuit haar ervaringen in het PO heeft Aafje verschillende opleidingen binnen de kunsteducatie gevolgd. Voor haar masterscriptie deed zij een onderzoek naar hoe leerkrachten opgedane kennis en vaardigheden in de lessen van een kunstenaar, kunnen toepassen in het eigen lesgeven.


Marissa Brinkhof
adviseur cultuureducatie

‘Kinderen zich zo laten ontwikkelen dat zij zelfverzekerd deel uitmaken van de samenleving en zorgdragen voor elkaar en voor de planeet, dát is waar onderwijs voor mij over gaat. Om dit te bereiken is cultuureducatie op scholen van belang. Het leert kinderen met een open blik naar de wereld te kijken, respectvol met elkaar te laten omgaan en zich betrokken te voelen bij en onderdeel te voelen van de samenleving.’

Als Adviseur cultuureducatie bij Cultuureducatiegroep begeleidt Marissa scholen om vanuit hun visie op onderwijs vorm te geven aan hun cultuureducatie. Zij vindt het belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van de kennis, vaardigheden en attituden die zij kinderen meegeven. Aan de hand van de wensen van scholen en haar eigen expertise draagt Marissa bij aan het verankeren van cultuureducatie in het basisonderwijs.

Naast haar werk als Adviseur cultuureducatie bij Cultuureducatiegroep is Marissa twee dagen per week werkzaam als groepsleerkracht en interne cultuurcoördinator op een basisschool. Tijdens haar Masteropleiding ecologische pedagogiek specialiseerde zij zich als adviseur en begeleider binnen het onderwijs.

Jip van Emmerik
stagiaire erfgoededucatie

‘Kinderen op een leuke en interessante manier kennis laten maken met cultuur. Dit is iets waar ik graag aan wil bijdragen!’

Jip zit momenteel in haar tweede jaar van de studie Cultureel Erfgoed op de Reinwardt Academie te Amsterdam. Met veel plezier loopt zij stage bij Cultuureducatiegroep waarbij ze helpt de kwaliteitseisen van de educatieve lesprogramma’s van de verschillende instellingen te monitoren. Daarnaast zal Jip ondersteuning bieden aan de coördinator cultureel aanbod, is zij het eerste telefonische aanspreekpunt voor de scholen en zal zij helpen bij het vormen van een beeldbank voor een nieuw VTS project in de klas.

Vóór haar studie Cultureel Erfgoed heeft ze haar vmbo en havo diploma gehaald. Met haar voorliefde voor geschiedenis en kunst was de vervolgopleiding geen moeilijke keuze. Tot mei zal Jip stage lopen bij Cultuureducatiegroep.