In deze cursus neemt de dansdocent je in korte opdrachten mee door de danswereld. Ze laat je het creatieve proces letterlijk aan den lijve ondervinden. Je oriënteert je op verschillende stijlen in dans. Ook onderzoek je hoe de danselementen tijd, ruimte en kracht kunt gebruiken in (dans)lessen met je klas. Je leert korte dansfragmenten vormgeven en uitvoeren. Ook leer je hoe je de link met andere lessen of met gebeurtenissen uit het leven van jouw leerlingen kunt leggen.

Sommige leerlingen hebben moeite met vakken als taal en rekenen. Dans geeft hen niet alleen de kans te tonen wat ze (wel) kunnen, maar biedt hen ook de mogelijkheid zich te uiten op een manier die bij hen past. Voor andere leerlingen is dans een manier om in beweging te komen en zich beter te voelen in hun lijf. Je uiten en in beweging komen: juist dat kan de motor van leren zijn. Deze cursus laat je ervaren dat danseducatie niet ingewikkeld is!

Duur: 5 bijeenkomsten van 1 uur
Doelgroep: leerkracht, interne cultuurcoördinator, schooldirecteur, schoolteam

Klik hier om je meteen in te schrijven!
Klik hier om de printversie/PDF te downloaden


Algemene informatie scholing

BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw bieden gezamenlijk een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector. Deze cursus is daar een voorbeeld van. In onze scholingsfolder lees je meer over ons gehele programma.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit landelijke programma kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek geven in het basisonderwijs. In de regio Holland Rijnland is een vierjarig plan ontwikkeld door basisscholen, gemeenten en culturele instellingen. Professionalisering en deskundigheidsbevordering in het primair onderwijs en de cultuursector vormen tezamen een van de pijlers van het plan.

Contact