Tussen twee lessen in zoeken leerlingen vaak even ontspanning bij elkaar. Leerlingen hebben dit nodig als verwerkingstijd. Zo kunnen zij zich weer openstellen voor een nieuw onderwerp. Soms duurt dit langer dan gewenst, omdat de aandacht zich verplaatst naar iets heel anders dan de les. Het is als leerkracht dan hard werken om hen dan weer ‘bij de les’ te krijgen.

In deze cursus leer je de aandacht van de leerlingen weer snel te ‘vangen’ met een muzikaal intermezzo. Het helpt leerlingen om vlot te schakelen en opnieuw geconcentreerd te kunnen luisteren en werken. Het schept bovendien een positieve leeromgeving: het geeft plezier en biedt ontspanning tussen de lessen door. Deze cursus laat je bovendien zelf ervaren dat muziekeducatie niet heel ingewikkeld hoeft te zijn. Iedere leerkracht kan het een plek geven in zijn of haar klas. Zeker als je gaat merken dat het werkt!

Duur: 5 bijeenkomsten van 1 uur
Doelgroep: leerkracht, interne cultuurcoördinator, schooldirecteur, schoolteam

Klik hier om je meteen in te schrijven!
Klik hier om de printversie/PDF te downloaden


Algemene informatie scholing

BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw bieden gezamenlijk een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector. Deze cursus is daar een voorbeeld van. In onze scholingsfolder lees je meer over ons gehele programma.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit landelijke programma kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek geven in het basisonderwijs. In de regio Holland Rijnland is een vierjarig plan ontwikkeld door basisscholen, gemeenten en culturele instellingen. Professionalisering en deskundigheidsbevordering in het primair onderwijs en de cultuursector vormen tezamen een van de pijlers van het plan.

Contact