Je hebt als school een visie op cultuureducatie maar hoe breng je deze in de praktijk?
Op veel scholen staan de cultuur educatieve lessen los van elkaar, ze worden hap-snap aangeboden zonder soms iets met elkaar te maken te hebben. Hoe breng je meer lijn in je aanbod vanuit je visie? Waar kun je op aanhaken om meer samenhang te bereiken?

Het doel van deze bijeenkomst is om samen met het team tot keuzes te komen over hoe jullie cultuureducatie vorm willen gaan geven in de praktijk. Werk je vanuit de bestaande thema’s en werk je van daaruit aan de doelen van cultuureducatie? Of stel je de ontwikkeling binnen een van de kunstzinnige disciplines centraal middels het implementeren van een doorgaande leerlijn?

In een gesprek vooraf wordt geïnventariseerd hoe de school samenhang wil creëren in het aanbod. Tijdens deze bijeenkomst gaan we daar met het team actief mee aan de slag. Daarbij krijgt het team inzicht in de culturele competenties en de doelen kunstzinnige oriëntatie en de wijze waarop hieraan gewerkt kan worden binnen de lessen.

Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur
Doelgroep: Schoolteam
Locatie: Op school
Prijs: € 250,- per school exclusief btw
Deze cursus wordt ook aangeboden binnen het ontwikkeltraject van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Heb je als school een overeenkomst met ons en neem je deel aan dit ontwikkeltraject? Neem dan contact op met jouw persoonlijke Adviseur Cultuureducatie!

Inschrijven of meer informatie?
Klik dan hier.


Cultuureducatiegroep

Contact