Visual Thinking Strategies (VTS) is een methode om naar kunst te kijken. Het geeft de leerkracht handvatten om een kort en open gesprek te voeren dat tóch gestructureerd is. Het gaat om open en zonder oordeel kijken naar kunstwerken, luisteren naar en voortbouwen op elkaar. Het gesprek loopt volgens een vast patroon, waarbij de leerkracht de rol van een gespreksleider heeft. De aanpak nodigt uit tot verdieping en actieve deelname aan het gesprek. Iedereen, ongeacht leeftijd, intelligentie en (culturele) achtergrond, kan deelnemen aan een VTS-gesprek.

Inhoud inspiratiebijeenkomst
Je krijgt een korte presentatie over de VTS-methode, de opzet van een VTS-gesprek en de mogelijke toepassingen binnen het onderwijs. Je ervaart zelf een VTS-gesprek en reflectie daarop.

Opbrengst inspiratiebijeenkomst

Je hebt kennisgemaakt met de VTS-methode waarmee je met leerlingen open en zonder oordeel naar kunst kunt kijken.

Duur: 1 bijeenkomst van 45 – 60 min
Doelgroep: Leerkrachten en schoolteams
Locatie: Op school
Prijs: € 425,-
Deze cursus wordt ook aangeboden binnen het ontwikkeltraject van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Heb je als school een overeenkomst met ons en neem je deel aan dit ontwikkeltraject? Neem dan contact op met jouw persoonlijke Adviseur Cultuureducatie!

De inspiratiebijeenkomst Visual Thinking Strategies: kennismaking is erkend door het Lerarenregister en levert 1 registeruur op.


Kunstgebouw

Kunstgebouw maakt zichtbaar wat er is en stimuleert wat er kan zijn op het gebied van cultuuronderwijs in Zuid-Holland. Ze helpen basisscholen, gemeenten en culturele instellingen om hun professionaliteit te vergroten. Dat doen ze door het ontwikkelen en organiseren van trainingen en het opzetten en onderhouden van netwerken. En dat doen ze door het bieden van cultuureducatieve programma’s (Kijk|Kunst en Doe|Kunst) op het gebied van kunsteducatie, die voldoen aan de wensen van de scholen en aan de landelijke richtlijnen.

 

Contact