Maak kennis met Visual Thinking Strategies (VTS): een laagdrempelige en interactieve methode om naar kunst te kijken en erover te praten. Je krijgt handvatten om een kort en open gesprek te voeren volgens een vaste structuur. Niet alleen de theorie komt aan bod, er is ook veel aandacht voor de praktijk. Kennis over kunst is niet nodig. Of je nu jong of oud bent, een doener of een denker: iedereen kan meedoen met een VTS-gesprek!

Wat is VTS?
Visual Thinking Strategies (VTS) is een in het MoMa (Museum of Modern Art) in New York ontwikkelde gespreksmethode. Deze methode stimuleert onder andere het kritisch denken aan de hand van vragen over een kunstwerk.
VTS wordt met succes toegepast in o.a. het onderwijs, de zorg en musea.
Met VTS gaan we aan de hand van drie vragen een gesprek aan over een kunstwerk. Bij kinderen is dit kunstwerk gekozen in aansluiting op hun ontwikkelings- en belevingswereld.
De leraar is niet de bron van kennis maar stelt vragen volgens een vaste structuur.
Er ontstaat een geanimeerd gesprek in een veilige setting, waarbij van tevoren niets vastligt en er geen goed of fout is.

Opbrengsten
Op basis van jarenlange ervaring en onderzoek blijkt dat deze techniek de volgende denkprocessen stimuleert:

  • Leren kijken, ontwikkeling waarnemingsvermogen
  • Kritisch analytisch denken en reflecteren
  • Leggen van verbanden, causaal redeneren
  • Ontwikkeling taalvaardigheid
  • Gedachten leren formuleren in een veilige setting
  • Deelnemers leren dat iedereen anders kijkt
  • Er is geen goed of fout
  • Leren oordeel uit te stellen
  • Ontwikkelen empathisch vermogen

Na deze training van 3 dagdelen ben je in staat om een VTS gesprek te faciliteren en sta je in de startblokken om met je leerlingen naar kunst te kijken en daar met een open houding over te praten.

Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur
Doelgroep: Leerkrachten, schoolteams en cultuuraanbieders
Datum: najaar 2022, data nader te bepalen
Locatie: Nader te bepalen
Prijs: € 455,-

 
Inschrijven en meer informatie
Voor inschrijven en meer informatie kun je contact opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl.


Cultuureducatiegroep

Contact