Een Interne Cultuurcoördinator (ICC’er) is een deskundige die op een school of binnen een culturele instelling het cultuurbeleid ontwikkelt en (mede) uitvoert. Wil jij de specialist voor cultuureducatie worden binnen jouw school of culturele instelling? Dan is de cursus Interne Cultuurcoördinator iets voor jou!

Tijdens de cursus werk je in 7 bijeenkomsten aan:

 • een beleidsplan voor je eigen school of culturele instelling;
 • het vergroten van je kennis van en inzicht in cultuureducatie;
 • het creëren van draagvlak bij je collega’s, team en directie;
 • inzicht in het aanbod van culturele instellingen;
 • het uitwisselen van ervaringen met andere cursisten.

Na afloop van de cursus ontvang je een door het ministerie van OCW erkend certificaat Coördinator Cultuureducatie. Uniek aan de cursus is dat deze zowel voor leerkrachten als voor medewerkers van culturele instellingen en freelancers geschikt is. Werk je in de culturele sector als freelancer? Dan kun je na overleg meedoen. Neem dan contact met ons op. De cursus is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren.

Lessen/duur: 7 bijeenkomsten van 3 uur en 1 presentatie op school
Doelgroep: leerkrachten en medewerkers van culturele instellingen
Locatie: diverse culturele instellingen in Leiden
Prijs: € 585, per deelnemer incl. lesmateriaal
Deze cursus wordt ook aangeboden binnen het ontwikkeltraject van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Heb je als school een overeenkomst met ons en neem je deel aan dit ontwikkeltraject? Neem dan contact op met jouw persoonlijke Adviseur Cultuureducatie!
Periode:

 • woensdag 17 oktober 2018
 • woensdag 28 november 2018
 • woensdag 16 januari 2019
 • woensdag 6 maart 2019
 • woensdag 27 maart 2019
 • woensdag 15 mei 2019
 • woensdag 5 juni 2019

Tijd: van 13.30 tot 16.30 uur
Docent: specialist cultuureducatie van Hogeschool Leiden en Cultuureducatiegroep
Lesmateriaal: lesmap met informatieve artikelen

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt circa 42 uur.
De contacttijd bedraagt 21 uur bestaande uit 7 bijeenkomsten van 3 uur.
Reken daarnaast op circa 21 uur voor zelfstudie.

Lesmateriaal
Indien je deelneemt aan de cursus is bijgevoegd lesmateriaal van toepassing.
In de cursus wordt verwezen naar een ICC naslagwerk. Dit naslagwerk vind je hier.
Voor de 2e les dien je het artikel ‘Hart(d) voor cultuur’ te lezen. Dit artikel vind je hier.

Inschrijven of meer informatie?
Klik dan hier.


Algemene informatie scholing

Cultuureducatiegroep biedt een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het doel van dit project is kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze belangrijke vaardigheden leren en hun culturele (zelf)bewustzijn ontwikkelen. Dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Contact