Hoe denkt jouw team over cultuureducatie en waar werk je als school naar toe?
In deze bijeenkomst ga je met je team in gesprek aan de hand van stellingen over diverse thema’s binnen cultuureducatie.
Er wordt gekeken naar de huidige en de gewenste situatie van de school. Wat wil je de leerlingen meegeven op het gebied van cultuureducatie? Wat betekent dit voor de rol van de leerkracht? En hoe krijgt cultuureducatie vorm in jullie onderwijspraktijk?

Deze bijeenkomst geeft inzicht in de visie van jouw team op cultuureducatie. Deze visie kan als basis gebruikt worden voor een cultuurbeleidsplan.

Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur
Doelgroep: Schoolteam
Locatie: Op school
Prijs: € 150,- per school exclusief btw
Deze cursus wordt ook aangeboden binnen het ontwikkeltraject van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Heb je als school een overeenkomst met ons en neem je deel aan dit ontwikkeltraject? Neem dan contact op met jouw persoonlijke Adviseur Cultuureducatie!

Inschrijven of meer informatie?
Klik dan hier.


Cultuureducatiegroep

Contact