Hoe denkt jouw team over cultuureducatie en waar werk je als school naar toe?
In deze bijeenkomst ga je met je team in gesprek aan de hand van stellingen over diverse thema’s binnen cultuureducatie.
Er wordt gekeken naar de huidige en de gewenste situatie van de school. Wat wil je de leerlingen meegeven op het gebied van cultuureducatie? Wat betekent dit voor de rol van de leerkracht? En hoe krijgt cultuureducatie vorm in jullie onderwijspraktijk?

Deze bijeenkomst geeft inzicht in de visie van jouw team op cultuureducatie. Deze visie kan als basis gebruikt worden voor een cultuurbeleidsplan.

Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur
Doelgroep: Schoolteam
Locatie: Op school
Prijs: € 150,- per school exclusief btw
Deze cursus wordt ook aangeboden binnen het ontwikkeltraject van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Heb je als school een overeenkomst met ons en neem je deel aan dit ontwikkeltraject? Neem dan contact op met jouw persoonlijke Adviseur Cultuureducatie!

Inschrijven of meer informatie?
Klik dan hier.


Algemene informatie scholing

Cultuureducatiegroep biedt een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het doel van dit project is kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze belangrijke vaardigheden leren en hun culturele (zelf)bewustzijn ontwikkelen. Dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Contact