Cultuuronderwijs staat momenteel volop in de schijnwerpers. De Rijksoverheid hecht veel waarde aan cultuureducatie met kwaliteit. Maar wat is cultuuronderwijs eigenlijk?
Vaak ben je op school bewust en onbewust al bezig met cultuureducatie. In deze bijeenkomst kijk je met je team wat jullie al aanbieden op het gebied van cultuureducatie. Van daaruit ga je met je team in gesprek waar nog kansen liggen in jullie aanbod.

Je krijgt een kort overzicht van de huidige ontwikkelingen in het basisonderwijs. Je maakt onder andere kennis met het begrip cultuuronderwijs zoals omschreven binnen het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel.
Je ontdekt hoe cultuuronderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Door bewuster na te denken over cultuuronderwijs krijg je tevens een beter beeld van jouw mogelijke bijdrage hieraan.

Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur
Doelgroep: Schoolteam
Locatie: Op school
Prijs: € 250,- per school exclusief btw
Deze cursus wordt ook aangeboden binnen het ontwikkeltraject van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Heb je als school een overeenkomst met ons en neem je deel aan dit ontwikkeltraject? Neem dan contact op met jouw persoonlijke Adviseur Cultuureducatie!

Inschrijven of meer informatie?
Klik dan hier.


Cultuureducatiegroep

Contact