Cultuuronderwijs staat momenteel volop in de schijnwerpers. De Rijksoverheid hecht veel waarde aan cultuureducatie met kwaliteit. Maar wat is cultuuronderwijs eigenlijk?
Vaak ben je op school bewust en onbewust al bezig met cultuureducatie. In deze bijeenkomst kijk je met je team wat jullie al aanbieden op het gebied van cultuureducatie. Van daaruit ga je met je team in gesprek waar nog kansen liggen in jullie aanbod.

Je krijgt een kort overzicht van de huidige ontwikkelingen in het basisonderwijs. Je maakt onder andere kennis met het begrip cultuuronderwijs zoals omschreven binnen het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel.
Je ontdekt hoe cultuuronderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Door bewuster na te denken over cultuuronderwijs krijg je tevens een beter beeld van jouw mogelijke bijdrage hieraan.

Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur
Doelgroep: Schoolteam
Locatie: Op school
Prijs: € 250,- per school exclusief btw
Deze cursus wordt ook aangeboden binnen het ontwikkeltraject van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Heb je als school een overeenkomst met ons en neem je deel aan dit ontwikkeltraject? Neem dan contact op met jouw persoonlijke Adviseur Cultuureducatie!

Inschrijven of meer informatie?
Klik dan hier.


Algemene informatie scholing

Cultuureducatiegroep biedt een scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Ons programma richt zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de cultuursector.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het doel van dit project is kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze belangrijke vaardigheden leren en hun culturele (zelf)bewustzijn ontwikkelen. Dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Contact