Kinderen ontwikkelen hun historisch besef door met bronnen te leren omgaan. Denk bijvoorbeeld aan foto’s, stambomen, kaarten, wandplaten, jeugdliteratuur en nieuwe media. We stimuleren hen om zich te verplaatsen in de situatie van een ander. Dans, muziek en beeldende vorming lenen zich hier bij uitstek voor. Situaties beleven en zelf dingen onderzoeken: zo wordt het verleden je eigen verleden. Het kader hierbij wordt gevormd door de 10 tijdvakken van De Rooy en de Canon van Nederland.