LesBericht aan de toekomst – groep 7/8

Een klassenfoto is een bijzonder document, dat vooral leuk is voor later. Maar op een foto staat iedereen stil en hoor je niemands stem. In dit project blazen de kinderen leven in een klassenfoto. Ze maken een korte film voor later, waarin zij een bericht aan zichzelf of klasgenootjes in de toekomst sturen.

De kinderen maken kort kennis met de videoapparatuur. Waarom staat een camera op een statief, hoe hanteer je een geluidshengel? Daarna ontwikkelen de kinderen in groepjes met een specifieke taak het concept en het plan van aanpak voor de film. Voorwaarde is dat de film in één take wordt opgenomen. Dan nemen de kinderen de levende klassenfoto op met een professionele opnameset. Ze richten de filmset in en zijn verantwoordelijk voor camera, geluid, licht, regie, mise-en-scène en timing. En dan is het: “3, 2, 1… actie!” Na afloop kunnen de kinderen het eindproduct (korte film) direct bekijken op het digibord.

Let op: deze les moet minimaal met 2 klassen per school geboekt worden.

Technische vaardigheden en interesse en inzicht in technische principes nemen bij kinderen van deze leeftijd steeds meer toe. In dit project leren de kinderen diverse aspecten van het maken van een videofilm en deze in de praktijk toepassen. Ze ervaren hierbij hoe belangrijk het is om samen te werken en taken te verdelen. Daarnaast staan zij stil bij hun eigen leven in de toekomst en verwoorden of verbeelden dit.

Competenties:
Produceren, samenwerken en presenteren.

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 1

– De les duurt 1 uur en 30 minuten per klas.
– Voorafgaand aan de les dienen de tafels in een U vorm te zijn gezet.
– Voorafgaand aan de les dienen de leerlingen in 5 groepen te zijn verdeeld.
– Er dient een vrij lokaal/ ruimte te zijn waar de docent de apparatuur kan testen (30 minuten voor aanvang van de les).
– Voor het uitvoeren van de les zijn er stiften en vellen papier nodig.
– Er kunnen maximaal 30 leerlingen deelnemen, oplossingen voor grotere groepen alleen in overleg.

Als voorbereidend lesmateriaal kan er gebruik gemaakt worden van onderstaande lesbrief.
Daarnaast stuurt BplusC ca. 2 weken voorafgaand aan de les een brief met alle praktische informatie en bijbehorend lesmateriaal.

lesbrief-voorbereidende-les-bericht-aan-de-toekomst

Download

– De kosten voor deze les in de klas bedragen 125,- euro per klas.
– Dit is exclusief reiskosten buiten Leiden: € 12,50 per dag.
– Voor de kunstlessen van BplusC geldt een instaptarief van 25,- euro per aanvraag (bij gelijktijdig aanvragen van meerdere lessen geldt dit eenmaal).
– Reiskosten en instaptarief gelden niet voor scholen met een Cultuur Pakket bij BplusC.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


BplusC

BplusC – Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur – zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis. Voor iedereen, toegankelijk en laagdrempelig. Kwaliteit is waar ze voor staan. Hun hart en onze kracht liggen in het ontwikkelen, samenstellen en organiseren van een totaalpakket cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid.

De projecten voor het onderwijs ontwikkelen het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen. Het gaat over vragen als: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik ten opzichte van anderen?’. Van daaruit werken ze aan een bijzondere ervaring of nieuwe ontdekking. Zo prikkelen ze bij kinderen de levenslust en de wil om te leren – en hopen ook op uw school bij te dragen aan de culturele levensloop van ieder kind!

Contact