LesLeiden bezet – groep 8

In deze les ‘Leiden bezet’ gaan de leerlingen in op het dagelijks leven van leeftijdsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens hun bezoek aan Erfgoed Leiden krijgen de leerlingen in groepjes ieder een eigen personage toegewezen. Elk personage heeft een eigen kist met bronnenmateriaal. Per kind worden andere thema’s behandeld, zoals Jodenvervolging, vervolging van andere minderheden, onderduiken, schaarste, verzet, arbeidsinzet, illegaliteit en NSB. De leerlingen onderzoeken hun bronnen en noteren wat de bron betekent voor hun personage. Hierna schrijven zij ieder een dagboekfragment vanuit het perspectief van hun personage. De kinderen in de klas die voor de oorlog niet veel van elkaar verschilden, blijken allemaal de oorlog op een andere manier te hebben beleefd. Alle bronnen samengevoegd geven een beeld van het leven tijdens de bezetting.

Deze les kan ook als gastles in de klas worden geboekt.

o leerlingen zijn zich bewust van het verschil tussen leven in de jaren ’40 en nu
o leerlingen zijn zich bewust van het verschil tussen leven in een oorlogssituatie en in vredestijd
o leerlingen kunnen benoemen hoe verschillende mensen de bezetting verschillend hebben beleefd
o leerlingen weten de belangrijkste gebeurtenissen in Leiden en Nederland tijdens de tweede wereldoorlog
o leerlingen weten de belangrijkste thema’s die speelden tijdens de bezetting

De les sluit aan bij kerndoelen van de leergebieden Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.
(Kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 37, 51, 52, 53, 55 en 56).

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 5

– Deze erfgoedles wordt elke dag aangeboden.
– Deze les kan ook als gastles in de klas worden geboekt.
– Per 5-6 leerlingen wordt er één begeleider verwacht.
– Van de ouders en de leerkracht wordt een ondersteunende rol verwacht.
– Deze erfgoedles is ook geschikt voor het speciaal onderwijs. Neem in dat geval wel even contact op met de Cultuureducatiegroep om het bezoek te bespreken.

De voorbereidende les in de klas bestaat uit een kennismaking met de periode en met de hoofdpersonen uit het lespakket. Tijdens een klassikaal leesverhaal met dramatische inlevingsoefeningen maken de leerlingen de eerste dagen van de oorlog tot de capitulatie mee.

Terug op school bespreken de leerlingen de verschillen in beleving van de oorlog voor verschillende mensen. Ze leggen daarnaast een verband naar oorlogssituaties tegenwoordig.

Leerlingenboekje-Leiden-Bezet

Download
Docentenhandleiding-Leiden-Bezet

Download
Powerpoint-voorbereidende-les-Leiden-Bezet

Download

De kosten voor deze les bedragen € 50,- per groep.

Neem voor verdere informatie contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail: educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Erfgoed Leiden en Omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken is een regionaal kennis- en adviescentrum voor Leiden en omstreken op het gebied van archief, monumenten en archeologie. Ook Molenmuseum De Valk maakt deel uit van de combinatie.
Erfgoed Leiden is het geheugen van Leiden, Hillegom, Leiderdorp, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg, Teylingen, en Zoeterwoude. Met een eeuwenoud archief en een uitgebreide collectie boeken, prenten, affiches, films, archeologische vondsten en monumenten biedt Erfgoed Leiden een blik in het verleden. Molenmuseum De Valk is niet alleen een museum over het molenbedrijf, ook de woning van de laatste molenaar is nog intact. Erfgoed Leiden en Omstreken biedt binnen de cultuurlijnen Museum, Tijd, Techniek en Ik en de wereld lessen aan.

 

Contact