LesSlapstick | Grappen zonder te praten – groep 3 t/m 5

Honderd jaar geleden maakten mensen alleen films zonder geluid. Pas na 1927 werd het technisch mogelijk om een geluidsfilm te maken. Hoe maak je het verhaal van een film duidelijk als er niet in gesproken wordt? Hoe speel je als acteur? Op basis van filmpjes van Charlie Chaplin maken de kinderen (nader) kennis met het fenomeen stomme film en het genre slapstick.

Zodra de kinderen in de gaten krijgen wat de kenmerken van dit genre toneelspel zijn, gaan ze grappige verhalen van vroeger vertalen naar een hedendaagse komische situatie. Inspiratie halen ze uit hun eigen leefwereld. De kinderen hebben meestal een sterke zelfverbeelding die ze kunnen gebruiken om een eigen wereld of eigen verhalen te creëren. De nadruk ligt op fysiek theater, zonder tekst. Als je emoties, uitdrukkingen, handelingen en bewegingen enorm uitvergroot, krijg je slapstick. Als je het goed doet, kun je van je stoel vallen van het lachen! Tegelijkertijd zet deze les ook aan tot nadenken over de vraag: wanneer lach je iemand uit en wanneer lach je mét elkaar? Aan het einde komen alle kinderen bij elkaar en presenteren ze in kleine groepjes wat ze hebben geoefend. Uiteraard zoals in een echte slapstick, met een jolig muziekje op de achtergrond om de scènes kracht bij te zetten.

Let op: Deze les moet minimaal met 2 klassen per school geboekt worden.

Kinderen van deze leeftijd kunnen situaties uit de media vormgeven in toneelspel en een verband leggen tussen een personage en een verhaal. Ze leren daarbij onderscheid maken tussen iemand anders spelen en zichzelf. Door toneel te spelen leren ze over zichzelf, de ander en hun omgeving.

Competenties:
Sociale vaardigheden, verbeeldingskracht en presenteren.

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 1

– Lesduur: 1 les van 40 min. per halve klas en 1 eindpresentatie van 15 min.
– Voorbereiding: wificode van de school vooraf klaarleggen + de klas in 2 groepen splitsen.
– Er kunnen maximaal 30 leerlingen deelnemen, oplossingen voor grotere groepen alleen in overleg.
– De les moet gegeven worden in de speelzaal/ gymzaal.

– De projecten zijn in overleg ook geschikt voor het Speciaal (Basis) Onderwijs. Wij ontvangen hierover graag specifieke informatie van de groepsleerkracht over de bijzonderheden in de groep. (Wat maakt dat dit project kan slagen in deze groep? Wat verwacht de school van de vakleerkracht? Wat wil de school de leerlingen meegeven met dit project (leren/ervaren)? Wij stemmen dit vooraf af met de betreffende vakleerkracht. Daarna besluiten we of de wederzijdse wensen en verwachtingen rond het project waar te maken zijn, dus of het project doorgaat voor de ingeschreven groep.

BplusC stuurt ca. 2 weken voorafgaand aan de les een brief met alle praktische informatie en bijbehorend lesmateriaal.

– De kosten voor deze les bedragen € 110,- per klas.
– Dit is exclusief reiskosten buiten Leiden: € 12,50 per dag.
– Voor de kunstlessen van BplusC geldt een instaptarief van 25,- euro per aanvraag (bij gelijktijdig aanvragen van meerdere lessen geldt dit eenmaal).
– Reiskosten en instaptarief gelden niet voor scholen met een Cultuur Pakket bij BplusC.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


BplusC

BplusC – Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur – zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis. Voor iedereen, toegankelijk en laagdrempelig. Kwaliteit is waar ze voor staan. Hun hart en onze kracht liggen in het ontwikkelen, samenstellen en organiseren van een totaalpakket cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid.

De projecten voor het onderwijs ontwikkelen het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen. Het gaat over vragen als: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik ten opzichte van anderen?’. Van daaruit werken ze aan een bijzondere ervaring of nieuwe ontdekking. Zo prikkelen ze bij kinderen de levenslust en de wil om te leren – en hopen ook op uw school bij te dragen aan de culturele levensloop van ieder kind!

Contact