LesSlapstick | Grappen zonder te praten – groep 3/4

Pas na 1927 werd het technisch mogelijk om een geluidsfilm te maken, met beeld en geluid. Hoe maak je het verhaal van een film duidelijk als er niet in gesproken wordt? Hoe speel je als acteur? Op basis van filmpjes van Charlie Chaplin maken de kinderen (nader) kennis met het fenomeen stomme film en het genre slapstick.

Zodra de kinderen in de gaten krijgen wat de kenmerken van dit genre toneelspel zijn, gaan ze grappige verhalen van vroeger vertalen naar een hedendaagse komische situatie. Inspiratie halen ze uit hun eigen leefwereld. De kinderen hebben meestal een sterke zelfverbeelding, die ze kunnen gebruiken om een eigen wereld of eigen verhalen te creëren. De nadruk ligt op fysiek theater, zonder tekst. Als je emoties, uitdrukkingen, handelingen en bewegingen enorm uitvergroot, krijg je slapstick. Als je het goed doet, kun je van je stoel vallen van het lachen! Tegelijkertijd zet het ook aan tot nadenken over de vraag: wanneer lach je iemand uit en wanneer lach je met elkaar?

Kinderen van deze leeftijd kunnen situaties uit de media vormgeven in toneelspel en een verband leggen tussen een personage en een verhaal. Ze leren daarbij onderscheid maken tussen iemand anders spelen en zichzelf. Door toneel te spelen leren ze over zichzelf, de ander en hun omgeving.

Let op:
Deze les vindt plaats in de klas.
Deze les moet minimaal met 2 klassen per school geboekt worden.

Kinderen van deze leeftijd kunnen situaties uit de media vormgeven in toneelspel en een verband leggen tussen een personage en een verhaal. Ze leren daarbij onderscheid maken tussen iemand anders spelen en zichzelf. Door toneel te spelen leren ze over zichzelf, de ander en hun omgeving.

Leerlijn: Tijd, Kunst

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 1

– De les van het basis- project duurt 45 min per halve klas.
– De les van het plus- project duurt 45 min per halve klas en 1 eindpresentatie van 30 min met de hele klas.
– Er kunnen maximaal 30 leerlingen deelnemen, oplossingen voor grotere groepen alleen in overleg.
– De les moet gegeven worden in de speelzaal/ gymzaal.
– De projecten zijn in overleg ook geschikt voor het Speciaal (Basis) Onderwijs. Wij ontvangen hierover graag specifieke informatie van de groepsleerkracht over de bijzonderheden in de groep. (Wat maakt dat dit project kan slagen in deze groep? Wat verwacht de school van de vakleerkracht? Wat wil de school de leerlingen meegeven met dit project (leren/ervaren)? Wij stemmen dit vooraf af met de betreffende vakleerkracht. Daarna besluiten we of de wederzijdse wensen en verwachtingen rond het project waar te maken zijn, dus of het project doorgaat voor de ingeschreven groep.

Discipline: toneel

Voor deze les is geen voorbereidende les nodig.

– De kosten voor het basis- project van 1,5 uur bedragen 112,50 euro per klas.

Let op:
– De prijs is exclusief €12,50 reiskosten.
– inschrijven kan alleen vanaf minimaal 2 klassen per project.
– voor de kunstlessen van BplusC geldt een instaptarief van 25,- euro per aanvraag (bij gelijktijdig aanvragen van meerdere lessen geldt dit eenmaal).

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-5168588.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


BplusC

BplusC – Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur – zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis. Voor iedereen, toegankelijk en laagdrempelig. Kwaliteit is waar ze voor staan. Hun hart en onze kracht liggen in het ontwikkelen, samenstellen en organiseren van een totaalpakket cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid.

De projecten voor het onderwijs ontwikkelen het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen. Het gaat over vragen als: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik ten opzichte van anderen?’. Van daaruit werken ze aan een bijzondere ervaring of nieuwe ontdekking. Zo prikkelen ze bij kinderen de levenslust en de wil om te leren – en hopen ook op uw school bij te dragen aan de culturele levensloop van ieder kind!

Contact

Meer voor groep 3