logoOCW
Ministerie OCW
Het landelijke programma dat in 2013 is gestart door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heet Cultuureducatie met kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit programma de kwaliteit van cultuureducatie waarborgen en een vaste plek geven in het basisonderwijs. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
De normen die beschreven staan in het landelijke programma voeren wij door in alle lesprogramma’s.

hollandrijnlandKwaliteit in Holland Rijnland
Cultuureducatiegroep is penvoerder voor de regio Holland Rijnland binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Onder het motto Leren van gisteren en vandaag voor de cultuureducatie van morgen willen wij een bijdrage leveren aan de (culturele) ontwikkeling van kinderen. Zo groeien zij op tot zelfbewuste en creatieve mensen die actief meedoen aan de samenleving en hier een positieve bijdrage aan willen leveren. Dit doen wij samen met BplusC, Kunstgebouw, lokale culturele instellingen en natuurlijk de basisscholen in Holland Rijnland!

klankblokWerkwijze in Holland Rijnland
Wij werken volgens een ‘drietrapsraket’. Deze bestaat uit een voorhoedegroep, een klankbordgroep en het peloton. De scholen en culturele instellingen uit de voorhoede zijn actief betrokken bij de te realiseren ontwikkelingen. Het klankbord reflecteert op voorstellen uit de voorhoede. Het peloton bestaat uit de overige scholen. Zij passen de ontwikkelde activiteiten gaandeweg in hun onderwijsprogramma in.

Wil je meedenken? Neem dan contact met ons op.

nieuwsNieuwsbrief
Blijf op de hoogte van Cultuureducatie met kwaliteit in Holland Rijnland via onze nieuwsbrief! Meld je aan via het formulier op onze website.


Vertrekpunt in 2013
Vertrekpunt vormden de succesvolle en door de scholen gewaardeerde programma’s, zoals Museum en School, Kijk|kunst en Doe|kunst, Cultuur & School, Erfgoedspoor en andere projecten van lokale culturele instellingen. Deze pareltjes van gisteren en vandaag nemen wij mee in een cultuureducatief programma voor morgen. Samen met het onderwijs maken we een kwaliteitsslag door ze gefaseerd om te zetten in één nieuw samenhangend en verdiepend programma.

Resultaten in 2013 en 2014
In 2013 en 2014 is gewerkt aan de ontwikkeling van:
1. Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland
2. Scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen op het gebied van cultuureducatie

Meer informatie over deze twee activiteiten vind je hier.

Activiteiten in 2015
2015 staat in het teken van de implementatie van het Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland. Scholen kunnen aan de hand van het referentiekader bepalen welke competenties zij gedurende acht jaar bij hun leerlingen d.m.v. cultuureducatie willen ontwikkelen. Cultuuraanbieders kunnen hun lessen m.b.v. het referentiekader aanscherpen zodat de lessen (nog) beter aansluiten bij de vraag van scholen. Ons scholingsprogramma kan hierbij ondersteuning bieden.