logoOCW
Ministerie OCW
Het landelijke programma dat in 2013 is gestart door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heet Cultuureducatie met Kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit programma de kwaliteit van cultuureducatie waarborgen en een vaste plek geven in het basisonderwijs. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
De normen die beschreven staan in het landelijke programma voeren wij door in alle lesprogramma’s.

hollandrijnlandKwaliteit in Holland Rijnland
Cultuureducatiegroep is penvoerder voor de regio Holland Rijnland binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Onder het motto Leren van gisteren en vandaag voor de cultuureducatie van morgen willen wij een bijdrage leveren aan de (culturele) ontwikkeling van kinderen. Zo groeien zij op tot zelfbewuste en creatieve mensen die actief meedoen aan de samenleving en hier een positieve bijdrage aan willen leveren. Dit doen wij samen met (lokale) culturele instellingen en natuurlijk de basisscholen in Holland Rijnland!

klankblokWerkwijze in Holland Rijnland
Wij werken volgens een ‘drietrapsraket’. Deze bestaat uit een voorhoedegroep, een klankbordgroep en het peloton. De scholen en culturele instellingen uit de voorhoede zijn actief betrokken bij de te realiseren ontwikkelingen. Het klankbord reflecteert op voorstellen uit de voorhoede. Het peloton bestaat uit de overige scholen. Zij passen de ontwikkelde activiteiten gaandeweg in hun onderwijsprogramma in.

Wil je meedenken? Neem dan contact met ons op.