Schooljaar na schooljaar ontdekken jouw leerlingen de rol van techniek in onze samenleving. Vragen stellen, logisch redeneren, ontwerpen, bouwen, sleutelen en onderzoeken: het komt allemaal aan bod! In deze cultuurlijn onderzoeken de leerlingen producten uit hun eigen leefwereld. Ze leren zo materialen en gereedschappen kennen. Ze doen al spelenderwijs technische inzichten op en maken kennis met natuurkundige verschijnselen. Ze leren oplossingen te ontwerpen voor (technische) problemen. Door op deze manier met techniek bezig te zijn, ontwikkelen jouw leerlingen vakoverstijgende vaardigheden zoals creativiteit, ondernemingszin, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en samenwerken.

Per 1 januari 2017 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de vergoeding vanuit jouw gemeente: Doet jouw school mee aan het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’? Dan kan elke groep van jouw school gesubsidieerd deelnemen aan één cultuureducatieve les gedurende schooljaar 2017-2018. Wil je meer lessen boeken, neem dan contact op met jouw cultuurcoach om de mogelijkheden te bespreken.