Schooljaar na schooljaar ontdekken jouw leerlingen de rol van techniek in onze samenleving. Vragen stellen, logisch redeneren, ontwerpen, bouwen, sleutelen en onderzoeken: het komt allemaal aan bod! In deze cultuurlijn onderzoeken de leerlingen producten uit hun eigen leefwereld. Ze leren zo materialen en gereedschappen kennen. Ze doen al spelenderwijs technische inzichten op en maken kennis met natuurkundige verschijnselen. Ze leren oplossingen te ontwerpen voor (technische) problemen. Door op deze manier met techniek bezig te zijn, ontwikkelen jouw leerlingen vakoverstijgende vaardigheden zoals creativiteit, ondernemingszin, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en samenwerken.