Referentiekader Cultuureducatie
In 2013 en 2014 is het Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland ontwikkeld. Dit is een richtinggevend, inhoudelijk overzicht van de kennis, vaardigheden en attituden – tezamen competenties- waarvan basisscholen in deze regio het belangrijk vinden dat leerlingen die in hun culturele loopbaan ontwikkelen.
Belangrijke competenties zijn onder andere:
a. cultureel (zelf)bewustzijn/reflectief vermogen
b. creatief vermogen
c. receptief vermogen
d. (re)productief vermogen
Door de activiteiten van de eigen school én van culturele instellingen te koppelen aan (de ontwikkeling binnen) de competenties ontstaat een doorlopende leerlijn cultuureducatie.

Informatiefolder

Basisonderwijs
Werk je in het basisonderwijs en wil je graag meer weten?
Voor het referentiekader cultuureducatie klik dan hier.
Voor de toelichting op het referentiekader cultuureducatie klik dan hier.

Speciaal basisonderwijs
Werk je in het speciaal basisonderwijs en wil je graag meer weten?
Voor het referentiekader cultuureducatie klik dan hier.
Voor de toelichting op het referentiekader cultuureducatie klik dan hier.

Culturele instellingen
Werk je bij een culturele instelling en wil je graag meer weten?
Voor het referentiekader cultuureducatie voor het basisonderwijs klik dan hier.
Voor het referentiekader cultuureducatie voor het speciaal basisonderwijs klik hier.
Voor de toelichting op het referentiekader cultuureducatie klik dan hier.