Deze les is onderdeel van de cultuurlijn(en): Lokaal Erfgoed: Leiderdorp

LesRijk Romeins leven – groep 5

In park Matilo, waar vroeger de Romeinen woonden, neemt een archeologe de leerlingen mee naar het verre verleden. Hoe was het leven in die tijd en wat is daar nog van te zien? Door zelf opgravingen te doen komen de leerlingen daar achter. Ze leren scherven en andere vondsten te herkennen tijdens deze spannende les!

De leerlingen krijgen een beeld van het beroep van de archeoloog. Hoe weten archeologen bijvoorbeeld waar de ‘trefkans’ hoog is of hoe wordt een opgraving aangepakt? Via de archeologie komen ze bovendien veel te weten over het leven van eeuwen geleden.
Sluit aan bij Canonvenster: De Romeinse Limes.

De les sluit aan bij de volgende lesmethodes:

• Argus Clou geschiedenis
Groep 5. Thema 1: Stenen reuzen, slimme Romeinen. Les 3: Schepen in de grond en les 4: De Romeinen komen.

• Speurtocht
Groep 5. Thema 2: Romeinen in Nederland.

• Wijzer door de tijd
Groep 5. Thema 2: Grieken en Romeinen, les 4: Romeinen in Nederland.

• Brandaan
Groep 5. Thema 2: Romeinen in Nederland.

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 4

– De verzamelplaats voor deze erfgoedles is ‘Buurthuis Matilo’ (Zaanstraat 126 in Leiden).
– De erfgoedles is iedere vrijdag beschikbaar. In overleg eventueel ook op andere dagen.
– Deze erfgoedles is ook beschikbaar voor het speciaal onderwijs. Neem in dat geval contact op met Cultuureducatiegroep om het bezoek door te spreken.

Scholen kunnen voor 95 euro per klas deelnemen aan het programma van PRAE. Dit bedrag hoeft niet aan de kassa van de erfgoedinstelling betaald te worden. De school ontvangt hiervoor eens per jaar een factuur met daarin de afrekening van alle bezoeken van het desbetreffende schooljaar.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


PRAE

PRAE is in 2007 in het leven geroepen door Ellis Grootveld en Dorothee Olthof, beiden afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in respectievelijk Archeologie van het Nabije Oosten en de Prehistorie van Noordwest-Europa. Na enkele jaren graven in hete woestijnen dan wel drassige polders hebben zij hun activiteiten verlegd naar de educatieve archeologie.  PRAE biedt binnen Lokaal Erfgoed Leiderdorp een les aan.
Bezoekadres: Buurthuis Matilo
Zaanstraat 126
2314 XH Leiden

Contact

Meer voor groep 5