LesMusicalexperience – groep 5 t/m 7

Beleef hoe het is om mee te spelen in een musical. Musicalexperience is actief, muzikaal en theatraal.

Tijdens deze les werken de kinderen onder leiding van de vakleerkracht toe naar een korte presentatie. Ze starten met het opwarmen van de stem en leren daarbij hoe ze hun lijf als instrument kunnen gebruiken. De kinderen leren een lied uit de musical The Wiz (De tovenaar van Oz). Ze verdiepen zich in de melodielijn, de tekst, timing en ademhaling. Ze krijgen tips voor een goede basishouding, verstaanbaarheid en zangtechniek. Vervolgens werken ze in groepjes aan een bijbehorende dans en beelden ze een van de personages uit de musical uit: Dorothy, de leeuw, de vogelverschrikker of de blikken man. Samenwerking en een gevoel van veiligheid binnen de groep om je kwetsbaar te durven opstellen zijn bij deze les cruciaal. De vakleerkracht begeleidt hen daarbij.

Let op:
– De les vindt plaats bij BplusC, locatie Het Leidse Volkshuis in Leiden of bij Beukenhof in Lisse of andere locatie met piano en voldoende ruimte om te bewegen.
– Deze les moet minimaal met 2 klassen per school geboekt worden.
– Deze les kan geboekt worden vanaf december 2020

Kinderen van deze leeftijd vinden het leuk om samen te werken aan een gemeenschappelijk eindproduct. Hun sociale ontwikkeling is nu zo dat ze in groepjes aan korte opdrachten kunnen werken. Ook spelen ze graag voor eigen publiek.

Competenties:
Produceren, lichamelijke vaardigheden en presenteren.

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 1

– De les is te boeken vanaf december 2020.
– De les duurt 1,5 uur.
– De les vindt plaats bij BplusC, locatie Het Leidse Volkshuis in Leiden of bij Beukenhof in Lisse of andere locatie met piano en voldoende ruimte om te bewegen.
– De school dient vervoer naar de locatie te regelen.
– Er kunnen maximaal 30 leerlingen deelnemen, oplossingen voor grotere groepen alleen in overleg.

– De les is in overleg ook geschikt voor het Speciaal (Basis) Onderwijs. Wij ontvangen hierover graag specifieke informatie van de groepsleerkracht over de bijzonderheden in de groep. (Wat maakt dat dit project kan slagen in deze groep? Wat verwacht de school van de vakleerkracht? Wat wil de school de leerlingen meegeven met dit project (leren/ervaren)? Wij stemmen dit vooraf af met de betreffende vakleerkracht. Daarna besluiten we of de wederzijdse wensen en verwachtingen rond het project waar te maken zijn, dus of het project doorgaat voor de ingeschreven groep.

BplusC stuurt ca. 2 weken voorafgaand aan de les een brief met alle praktische informatie en bijbehorend lesmateriaal.

– De kosten voor deze les in de klas bedragen 110,- euro per klas.
– Voor de kunstlessen van BplusC geldt een instaptarief van 25,- euro per aanvraag (bij gelijktijdig aanvragen van meerdere lessen geldt dit eenmaal).
– Reiskosten en instaptarief gelden niet voor scholen met een Cultuur Pakket bij BplusC.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


BplusC

BplusC – Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur – zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis. Voor iedereen, toegankelijk en laagdrempelig. Kwaliteit is waar ze voor staan. Hun hart en onze kracht liggen in het ontwikkelen, samenstellen en organiseren van een totaalpakket cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid.

De projecten voor het onderwijs ontwikkelen het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen. Het gaat over vragen als: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik ten opzichte van anderen?’. Van daaruit werken ze aan een bijzondere ervaring of nieuwe ontdekking. Zo prikkelen ze bij kinderen de levenslust en de wil om te leren – en hopen ook op uw school bij te dragen aan de culturele levensloop van ieder kind!

Contact