Deze les is onderdeel van de cultuurlijn(en): Cultuurlijn: Op Maat

LesLetters leren dansen – groep 3 en 4

Overal om je heen zie je letters en woorden, niet alleen op school. Welke letters en woorden heb je al geleerd? Welke zie je om je heen? Hoe ziet een letter eruit? En hoe klinken ze?

Op basis van een boek over het alfabet kijken de kinderen met de vakleerkracht naar de vorm en de klank van letters. Sommige letters klinken bijvoorbeeld hard, andere zacht. Sommige letters zijn sierlijk, andere rechttoe rechtaan. Hoe kun je daar een beweging van maken?

Bovenstaande opdracht is het ‘basis-project’. Je kunt als school er ook voor kiezen om deze les in een ‘plus- project’ versie te boeken.
In het plus-project gaan de kinderen na het dansen van letters over op muziek maken met letters. Letterklanken vormen samen een spannend muziekstuk dat ze met elkaar kunnen laten horen. Daarna schrijven ze ook zelf een muziekstuk op basis van letters.

Let op:
Deze les vindt plaats in de klas.
Deze les moet minimaal met 2 klassen per school geboekt worden.

Kinderen van deze leeftijd zijn op school voornamelijk bezig met leren lezen, schrijven en rekenen. Dit gebeurt vooral cognitief (verbaal-linguïstisch). Met dit project worden kinderen op een andere (lichamelijk-kinesthetische) manier aangesproken. Op een fysieke manier leren lezen en schrijven ondersteunt het leerproces. Kinderen activeren om woorden en letters om hen heen te herkennen ook. Sommige kinderen leren hierdoor zelfs gemakkelijker lezen en schrijven. Bovendien ontdekken ze dat niet alleen taal een middel is om te communiceren, maar dans (en muziek) ook!

Leerlijn: Taal en Rekenen

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 1

– De les van het basis- project bestaat uit 2 lessen van 45 min.
– De les van het plus- project bestaat uit 2 lessen van 1 uur.
– De les moet plaatsvinden in een speellokaal of gymzaal.
– Wanneer je als school het plus- project boekt, heb je de volgende materialen nodig: digibord of beamer, potloden en gummen.
– Er kunnen maximaal 30 leerlingen deelnemen, oplossingen voor grotere groepen alleen in overleg.
– De projecten zijn in overleg ook geschikt voor het Speciaal (Basis) Onderwijs. Wij ontvangen hierover graag specifieke informatie van de groepsleerkracht over de bijzonderheden in de groep. (Wat maakt dat dit project kan slagen in deze groep? Wat verwacht de school van de vakleerkracht? Wat wil de school de leerlingen meegeven met dit project (leren/ervaren)? Wij stemmen dit vooraf af met de betreffende vakleerkracht. Daarna besluiten we of de wederzijdse wensen en verwachtingen rond het project waar te maken zijn, dus of het project doorgaat voor de ingeschreven groep.

Discipline: dans, taal & media, voor het plus- project: muziek

Op dit moment is er geen voorbereidende les beschikbaar. Je kunt deze les zonder voorbereidende les volgen.

– De kosten voor het basis- project van 1,5 uur bedragen 112,50 euro per klas.
– De kosten voor het plus- project van 2 uur bedragen 150 euro per klas.

Let op:
– beide bedragen zijn exclusief reiskosten buiten Leiden (0,28 euro per km).
– inschrijven kan alleen vanaf minimaal 2 klassen per project.
– voor de kunstlessen van BplusC geldt een instaptarief van 25,- euro per aanvraag (bij gelijktijdig aanvragen van meerdere lessen geldt dit eenmaal).

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


BplusC

BplusC – Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur – zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis. Voor iedereen, toegankelijk en laagdrempelig. Kwaliteit is waar ze voor staan. Hun hart en onze kracht liggen in het ontwikkelen, samenstellen en organiseren van een totaalpakket cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid.
De projecten voor het onderwijs ontwikkelen het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen. Het gaat over vragen als: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik ten opzichte van anderen?’. Van daaruit werken ze aan een bijzondere ervaring of nieuwe ontdekking. Zo prikkelen ze bij kinderen de levenslust en de wil om te leren – en hopen ook op uw school bij te dragen aan de culturele levensloop van ieder kind!

Contact

Meer voor groep 3