LesRobots (basis-project) – groep 6 t/m 8

In de toekomst zullen veel taken door robots worden overgenomen. Vooral in de industrie en ruimtevaart worden robots gebruikt om sneller en efficiënter taken uit te voeren. Ook in de zorg komen robots steeds meer voor. Een informatief gesprek voorafgaand aan deze les helpt de leerlingen om hun kennis te verbreden op het gebied van robotica.

In deze les leren kinderen te transformeren naar een robot. In de warming up leren de leerlingen de isolatie techniek. Deze techniek uit de mime laat lichaamsdelen afzonderlijk van elkaar bewegen. Stap voor stap ervaren de leerlingen welke lichaamsdelen ze moeten inzetten om bepaalde bewegingen te maken. Deze bewegingen zijn functioneel en gericht op taken die robots kunnen uitvoeren. Een robot kan die verschillende taken uitvoeren.

In een groepje wordt er gewerkt aan de spelopdracht. De opdracht is dat er een aantal zorgrobots taken verrichten voor een bejaarde. Elke robot heeft een specifieke eigenschap om een bepaalde taak uit te voeren.

Bij het plus project wordt de spelopdracht uitgebreid: ze gaan samen een probleem oplossen als een van de robots uitvalt. Boek het plusproject hier.

Deze les sluit aan bij de leerlijn: Taal 1 en 12, Kunstzinnige oriëntatie 54 en 55 en Techniek. Deze les daagt leerlingen uit tot creativiteit en samenwerken. Respect hebben voor elkaar is een belangrijk aandachtspunt.

Maximaal aantal leerlingen: 35

Aantal begeleiders: 1

– Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 20 leerlingen. Bij meer leerlingen wordt de klas gesplitst.
– De les duurt 1 uur per groep. Bij een gesplitste klas krijgt iedere groep 1 uur.
– De projecten zijn ook geschikt voor het Speciaal (Basis)onderwijs. Wij ontvangen hierover graag specifieke informatie van de groepsleerkracht over de bijzonderheden in de groep. Voor de kinderen is het veiliger en prettiger om dezelfde groepsregels te hanteren. De aanwezigheid van de leerkracht in de kring wordt op prijs gesteld. De les wordt in het speciaal onderwijs in de klas gegeven omdat dit veiliger is.
– Het boeken van de les is in overleg met de docent.

Lesbrief
Een robot is een programmeerbare machine die soms verschillende taken zelfstandig kan uitvoeren. Hierin verschilt hij van de machine die slechts 1 taak kan uitvoeren, aangestuurd door een mens. De wetenschap die zich bezighoudt met de ontwikkeling van robots noem je robotica.
Bekijk met de leerlingen afbeeldingen van robots en bespreek de verschillen in vorm en functie.

• Een robot hond.
• Een robot die een auto repareert.
• Een vliegende robot, d.w.z een vliegtuigje met ingebouwde camera.
• Een vecht robot.
• Een speelgoed robot.
• Een muziek robot.
• Een nano robot.
• Een zorgrobot, bijvoorbeeld een gezelschapsrobot of een robot voor huishoudelijke taken.

Er zijn robots die één ding heel goed kunnen. Bijvoorbeeld de grasmaairobot. Deze robot heeft één functie en dat is gras maaien en soms hij doet er wel een hele dag over.
Er zijn robots die zelfstandig denken. Dat noem je kunstmatige intelligentie. Deze robots kunnen lijken op mensen. Bijvoorbeeld de zorgrobot.
Afhankelijk van de taken die een robot moet verrichten kan deze beschikken over een of meer grijpers. Sommige robots hebben 3 of meer vingers of armen. De mechanische aandrijving gebeurt door kleine elektromotoren of perslucht.
Toepassingen van robots worden nu nog vooral in de industrie en ruimtevaart gebruikt. Drones worden niet altijd met wapens uitgerust maar kunnen ook worden ingezet om beelden te maken van de omgeving. In de chirurgie worden nano robots gebruikt voor kijkoperaties. In de zorg worden zorgrobots gebruikt maar ook robots die allerlei huishoudelijke taken verrichten.
Landen waar robots worden geproduceerd zijn Japan, Amerika, Zweden, en Duitsland.

– Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 20 leerlingen. Bij meer leerlingen wordt de klas gesplitst.
– De les duurt 1 uur per groep. Bij een gesplitste klas krijgt iedere groep 1 uur.
– Hit basis- project van 1 uur kost € 75 per klas. Als de klas gesplitst wordt rekenen we voor 2 lesuren voor 1 klas € 125. Deze korting wordt alleen gegeven bij splitsing van klassen.

Let op: inschrijven kan alleen vanaf minimaal 2 lessen per project.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

Bij de Jeugdtheaterschool Leiden e.o. staat de leerling centraal. Bij al onze cursussen en workshops bieden we de leerling de mogelijkheid de eigen talenten en vaardigheden op theatergebied te ontdekken en te ontwikkelen. We doen dit door een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving te scheppen, waarin de leerling wordt gestimuleerd zichzelf te presenteren en samen te werken met de andere leerlingen.

Op verzoek van scholen en instellingen kunnen we lessen en cursussen verzorgen, die aansluiten op een thema binnen de school of bijvoorbeeld voor een theaterweek voor de hele school.

Contact