LesLeren door voelen (basis-project) – groep 6 t/m 8

In deze les leren de leerlingen begrip te hebben voor onderlinge verschillen, een gedeelde taal om het werk met elkaar te bespreken en gedeelde oplossingen voor het werk en de sociale omgang.
Het zijn geen kunstjes in sociaal gedrag die worden aangeleerd. De leerling leert door ‘voelen’ en daarnaast van binnenuit rekening te houden met elkaars behoeftes en ideeën. Dit gebeurt in een sociale context waarin het gezamenlijke leren plaatsvindt. Leren respect te hebben voor elkaar zien we als een sociaal proces, men moet het gezamenlijk oplossen. De resultaten van dit proces worden met elkaar gedeeld. Het individu is mede verantwoordelijk voor de groepssfeer, het klimaat in de les.

We starten met een bewegingsspel met een groepje dat zich afspeelt in het oerwoud. Om de beurt is men de leider van een groepje. De leider loopt voorop in een rij en bepaalt de manier van bewegen over allerlei paden en hindernissen. Telkens wisselt de leider tot iedereen leider is geweest. De groep die kijkt wordt actief betrokken en benoemt van elke speler iets positiefs (respect). Leerlingen beleven in dit spel hoe het werkt om vanuit eigen behoeftes rekening te houden met elkaar.

De leerlingen werken een spelopdracht uit in een groepje. In die opdracht werken ze vanuit 2 verschillende dieren. De giraffe en de jakhals. Als giraffe reageer je met vertrouwen. Als jakhals reageer je met een risico tot conflict. Een groep is op survival en een van de groepsleden wil niet de meegenomen voedselpakketten opeten maar onderzoeken of hij/zij kan overleven in de natuur van bessen, noten enz. Van tevoren wordt afgesproken dat de helft van de groep hierop reageert in jakhals taal en de andere helft in giraffe taal.

Aan het eind van de les reflecteren we op wat de leerlingen hebben ervaren. Wat voel je als iemand in jakhals taal praat en wat voel je als iemand in giraffe taal praat. Wat neem je hieruit mee?

 

Op deze pagina kun je het basis-project van 1 uur boeken. Wil je liever het plus-project van 1,5 uur? Klik dan hier.

Deze les sluit aan bij de leerlijn:

Ik en de wereld:
– 34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gesteldheid van henzelf en anderen.
– 37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Taal:
1 en 12

Maximaal aantal leerlingen: 35

Aantal begeleiders: 1

– Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 20 leerlingen. Bij meer leerlingen wordt de groep gesplitst.
– De les duurt 1 uur per groep. Bij een gesplitste klas krijgt iedere groep 1 uur.
– Er wordt gewerkt in een speellokaal.
– Dit project is niet geschikt voor het Speciaal (Basis) onderwijs. Neem hiervoor contact met ons op.
– Boeking van de les: in overleg met de docent.

Lesbrief

Deze les is ontwikkelt vanuit een training in Geweldloze Communicatie waar docenten aan hebben deelgenomen. Gelijkwaardigheid en respect met een nieuwsgierige open houding voor ieders motivatie is een belangrijk uitgangspunt voor Geweldloze Communicatie. In deze training werkten we vanuit de personages van 2 verschillende dieren. Deze dieren gebruiken we ook in deze les: namelijk de Giraf en de Jakhals. Het is belangrijk dat de leerlingen de verschillende karakters van deze dieren begrijpen.

-De giraf: Als grootste dier leeft de giraf zonder vijanden met het grootste hart. Het is een dier dat scherpe doornentakjes zacht maakt voordat hij het doorslikt. Als giraf reageer je met vertrouwen. De giraf vindt dat iedereen gelijk is en kan zich inleven. De giraf is aardig en geïnteresseerd in de wereld om zich heen.
-De jakhals: De jakhals heeft vijanden en kan aanvallen of vluchten als niet gebeurt wat hij wil. De jakhals reageert wantrouwend op anderen. De jakhals probeert niet om iemand anders te begrijpen.
De jakhals oordeelt over iemand. De jakhals probeert zijn zin te krijgen door te manipuleren of te eisen.

– Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 20 leerlingen. Bij meer leerlingen wordt de groep gesplitst.
– De les duurt 1 uur per groep. Bij een gesplitste klas krijgt iedere groep 1 uur.
– Het basis- project van 1 uur kost € 75 per klas. Als de klas gesplitst wordt rekenen we voor 2 lesuren voor 1 klas € 125. Deze korting wordt alleen gegeven bij splitsing van klassen.

Let op: inschrijven kan alleen vanaf minimaal 2 lessen per project.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

Bij de Jeugdtheaterschool Leiden e.o. staat de leerling centraal. Bij al onze cursussen en workshops bieden we de leerling de mogelijkheid de eigen talenten en vaardigheden op theatergebied te ontdekken en te ontwikkelen. We doen dit door een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving te scheppen, waarin de leerling wordt gestimuleerd zichzelf te presenteren en samen te werken met de andere leerlingen.

Op verzoek van scholen en instellingen kunnen we lessen en cursussen verzorgen, die aansluiten op een thema binnen de school of bijvoorbeeld voor een theaterweek voor de hele school.

Contact