LesJeugdtheaterhuis… Speel je eigen sprookje! – groep 4 t/m 8

In de workshop Speel je eigen sprookje! komen twee lakeien met een script vol verschillende sprookjesscènes jouw groep binnen. Zij zijn door de Sprookjeskoningin op pad gestuurd met de opdracht om de sprookjes tot leven te laten komen.
Onder leiding van de lakeien leer je spelenderwijs wat er allemaal komt kijken als je deze scènes gaat spelen en presenteren. Want hoe maak je van een sprookje Theater en zorg je ervoor dat je goed te zien en te verstaan bent. En hoe geef je met jouw eigen ideeën een leuke draai aan het verhaal! Als de lakeien weer terug naar het Sprookjesbos gaan, is het nog niet afgelopen. Er zijn in het script nog sprookjes over! Met de kinderen uit je klas kun je verder aan de slag en maak je misschien wel een eigen Speel je eigen Sprookje voorstelling!

Het Jeugdtheaterhuis ontwikkelt elk seizoen een spannend en leerzaam theaterproject in de klas voor groep 4 t/m 8 van het primair onderwijs. Spelplezier is het uitgangspunt van de workshop, waarbij creativiteit en verbeeldingskracht door middel van uitdagende spelopdrachten gestimuleerd worden.

Kerndoel:
De leeropbrengst van de workshop sluit aan op de kerndoelen voor Kunstzinnige oriëntatie.

Vakoverstijgende verbindingen:
De workshop sluit aan bij de taallessen: op een creatieve manier met taal omgaan, mondelinge taalvaardigheid, verrijking van de woordenschat, lezen en analyseren van teksten en er betekenis aan geven.

Doel en competenties:
De leerling maakt kennis met theater door zelf te spelen en te kijken naar het spel van anderen.
– De leerling maakt op actieve wijze kennis met jeugdliteratuur.
– De leerling behoudt een prettige en veilige spelomgeving en waardeert en stimuleert spel en inzet van andere leerlingen.
– De leerling neemt deel aan groepsopdrachten met de gehele groep
– De leerling speelt voor andere leerlingen uit de groep
– De leerling maakt kennis met de rol van publiek en de daarbij behorende voorwaarden.
– De leerling zet eigen fantasie in binnen samenspel met andere leerlingen.

In de workshops staan de volgende spelvaardigheden centraal: fantasie, verbeelding, samenspel, tevens wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden zoals: inlevingsvermogen, observeren, samenwerken en onderzoeken van emoties.

Maximaal aantal leerlingen: 35

Aantal begeleiders: 1

– Maximaal 35 leerlingen per groep.
– De les duurt 90 minuten.
– De les vindt plaats op school in het speellokaal of gymzaal. De workshop start in het klaslokaal.
– Er kunnen meerdere projecten op 1 dag uitgevoerd worden.
– Voor de les is er een geluidsinstallatie nodig met aux aansluiting.
– Aanwezigheid van de groepsleerkracht is gewenst.
– Deze les is ook geschikt voor het speciaal onderwijs. Neem hiervoor contact met ons op.

Speciaal voor dit project schreef Clara Linders een aantal sprookjesscènes gebaseerd op de personages uit de sprookjes van Grimm. Leerkrachten ontvangen deze sprookjes in een de vorm van een lesbrief, aangevuld met een speloefeningen en lessuggesties, om daarna zelf in de klas met de andere sprookjesscènes aan de slag te gaan.

De kosten bedragen € 210,- per project en € 60,- reiskosten per projectdag.
Er kunnen meerdere projecten op één dag uitgevoerd worden.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Jeugdtheaterhuis

Het Jeugdtheaterhuis wil een huis zijn met deuren die wijd open staan en waar kinderen en jongeren bezig zijn met theater. Bezig zijn met kunst. Voor hen vormt kunst een onuitputtelijke bron om te leren. Theater gaat over de mens en over de vraag hoe deze zich verhoudt tot zichzelf en zijn omgeving. Zelfontplooiing en creativiteitsontwikkeling dragen niet alleen bij aan een persoonlijke groei en zingeving, maar ook aan culturele diversiteit, sociale samenhang, cultureel burgerschap en zelfs aan de culturele activering van de stad en provincie. Het Jeugdtheaterhuis wil een huis zijn dat kinderen en jongeren een veelkleurig en panoramisch vergezicht biedt, dat hen stimuleert en dat hen voor zich weet te winnen en aan zich te binden.

Contact