LesFilosoferen met kunst – groep 3 t/m 8

Kunst kan je verrassen, je informatie geven, je aan het denken zetten… Tijdens de museumles Filosoferen met Kunst maken we gebruik van al deze aspecten van kunst. Onder leiding van een museumdocent oefenen leerlingen met het voeren van een filosofisch gesprek bij een aantal kunstwerken. De kunstwerken zijn daarbij een middel, geen doel. Informatie over het kunstwerk en de kunstenaar (bijvoorbeeld wat is afgebeeld, en hoe) helpen bij het onderzoeken en bespreken van de filosofische vragen die tijdens het gesprek aan bod komen. Hierbij is volop ruimte voor eigen interpretaties en gedachte-experimenten van de leerlingen. De leerlingen krijgen als tegenhanger van het kijken naar kunst een beeldende opdracht die start met een filosofische onderzoeksvraag. Door heel goed te kijken en door te proberen om te verbeelden wat ze zien, proberen de leerlingen samen met de workshopleider antwoorden te vinden op de filosofische startvraag. Zo wordt filosoferen met kunst van anderen ook filosoferen met kunst van de leerlingen zelf.

Filosoferen met kunst daagt iedereen uit om beter te kijken, te reflecteren en eigen en andermans ideeën te verkennen. Ongeacht leeftijd, voorkennis of tekentalent.

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn voor groep 3 t/m 5: gevoel, feest en kleur.
Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn voor groep 6 t/m 8: kunst en wetenschap, schoonheid, identiteit.
Per rondleiding worden maximaal 3 werken/thema’s besproken. In het beeldend onderzoek draait het om uiterlijk versus innerlijk.

Leerlingen leren:
• wat een filosofisch gesprek is
• hoe ze een filosofisch gesprek kunnen voeren
• aan de hand van het goed kijken naar schilderijen reflecteren op eigen ideeën en het verkennen van andermans ideeën
• wat kunst voor hen betekent
• hoe een beeldende opdracht je kan helpen om beter te kijken naar kunst en naar de ander

De les sluit aan bij de volgende kerndoelen:
1, 2, 3, 12, 51, 52, 53, 54, 55 en 56.

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 2

• De les is te boeken van di t/m vr met starttijden om 9.00u, 11.00u en 13.00u
• De museumles duurt 90 min
• Er kunnen maximaal 30 leerlingen deelnemen
• Per groep van 15 leerlingen 1 begeleider. Van de begeleiders wordt een actieve en ondersteunende rol verwacht.
• Ter voorbereiding verzoeken we de leerkracht de klas van te voren al in 2 groepen van maximaal 15 leerlingen te verdelen.
• In de leerkrachtenhandleiding staan enkele voorbereidende lessuggesties.
• De les kan naar wens aangepast worden voor leerlingen van het Speciaal Onderwijs. Museum de Lakenhal denkt graag met je mee om een programma samen te stellen dat geschikt is voor jouw leerlingen – in het museum, of bij jou in de klas.

Praktische informatie in corona tijd
• Houd je alsjeblieft goed aan de starttijd van de les. Eerder of later het museum betreden, is helaas geen optie.
• De leerlingen hoeven tijdens de les onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ze dienen wel op 1,5 meter afstand tot de museumdocent en andere museumbezoekers te blijven. We vragen jou en de andere begeleider(s) om hier samen met de museumdocent op toe te zien.
• Spullen worden bij binnenkomst opgeborgen in speciale afsluitbare garderobekooien, waarna iedereen in de groep de handen dient te desinfecteren.
• Een langer verblijf in het museum na afloop van het programma is helaas niet mogelijk. Op de afgesproken eindtijd dient de hele klas het museum te verlaten.
• Mocht je de les onverhoopt moeten verplaatsen of annuleren vanwege ziekteverschijnselen in de groep, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Als voorbereidend lesmateriaal kun je hieronder de leerkrachtenhandleiding downloaden.

Leerkrachtenhandleiding_Filosoferen met Kunst_groep 3tm8

Download

In het schooljaar 2020-2021 biedt het Lucas van Leyden Mecenaat deze les gratis aan, aan 80 basisschoolklassen in de regio Holland Rijnland. Wie het eerst komt wie het eerst maalt!

Wanneer het limiet van 80 basisschoolklassen is bereikt bedragen de kosten voor de les € 165,- per groep.
Let op, wanneer een klas maximaal 15 leerlingen heeft, bedragen de kosten € 82,50 voor de les.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail: educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Museum De Lakenhal

Beleef de kunst en geschiedenis van Leiden in de 17de-eeuwse lakenhal. Ontdek de meesterwerken van o.a. Rembrandt, Jan Steen en Theo van Doesburg, die permanent te bewonderen zijn. Museum de Lakenhal maakt beeldende kunst en geschiedenis in Leiden toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen om hen te inspireren en een bijdrage te leveren aan persoonlijke ontwikkeling. Museum de Lakenhal biedt binnen de cultuurlijnen Museum, Tijd, Kunst en Ik en de wereld lessen aan.

 

Contact