LesDe Ijsbeer (basis-project) – groep 1/2

Jonge kinderen ontdekken de wereld door te ervaren. Als inspiratiebron voor deze les gebruiken we het boek De IJsbeer van Jenni Desmond.

Spelenderwijs ervaren de kinderen hoe een ijsbeer leeft. Stap voor stap worden verschillende gedragingen van de ijsbeer uitgebeeld. De sneeuw ervaren de kinderen door met hun vingers uit te beelden dat er sneeuwvlokjes doorheen gaan. Op muziek lopen de kinderen als ijsberen op stevig en op zwak ijs. Soms is het ijs zwak en moet je voorzichtig lopen of balanceren. Als het ijs te zwak is kruipt de ijsbeer op zijn buik verder. Ook gaan we verschillende manieren uitbeelden om een zeehond te vangen.

In de spelopdracht ervaren de leerlingen wat tijd is. In de nacht slaapt de ijsbeer. In de ochtend wordt hij wakker. Zijn moeder of vader doet een handeling voor om de ijsbeer iets te leren. In kleine groepjes leren ze elkaar dagelijkse handelingen zoals wassen en eten. Voorbereidende woorden voor taal en rekenen worden in de les gebruikt zoals onder, boven en in het midden. Voor, achter, links en rechts.

Bij een plus project, 1,5 uur wordt de spelopdracht uitgebreid. Het plus project kun je hier boeken.

Deze les sluit aan bij de leerlijn: Taal-Woordenschat, Kunstzinnige Oriëntatie, Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Maximaal aantal leerlingen: 35

Aantal begeleiders: 1

– Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 20 leerlingen. Bij meer leerlingen wordt de groep gesplitst.
– De les duurt 1 uur per groep. Bij een gesplitste klas krijgt iedere groep 1 uur.
– Er wordt gewerkt in een speellokaal.
– Dit project is ook geschikt voor het Speciaal (Basis) onderwijs. Wij ontvangen hierover graag speciale informatie van de groepsleerkracht. Voor de kinderen is het veiliger en prettiger om dezelfde groepsregels te hanteren. De aanwezigheid van de leerkracht in de kring wordt op prijs gesteld. De les wordt in het Speciaal onderwijs in de klas gegeven.
– Boeking van de les: In overleg met de docent.

Lesbrief

Lees het boek De IJsbeer van Jenni Desmond of bekijk afbeeldingen van de ijsbeer. De ijsbeer komt o.a. voor op de Noordpool. In de winter is het zo koud dat adem meteen bevriest. Toch blijven ze warm want ze hebben 2 bontlagen, een taaie huid en een dikke laag vet. In de lente en zomer wordt het ijs zwakker. Er ontstaan wakken in het ijs. Als het ijs te zwak is, kruipt de ijsbeer op zijn buik verder. Hoe ziet de onderkant van zijn poten eruit? De bobbeltjes op de poten dienen om grip te hebben op het ijs. Ze kunnen met hun poten graven en zwemmen. Lichamelijke kenmerken benoemen zoals vacht , klauwen, bek, 42 scherpe tanden, lange nek, blauw zwarte tong en slechte adem. Bespreek of maak de geluiden de een ijsbeer maakt zoals puffen, sissen, jammeren, spinnen en snuf snuf om te ruiken.

– Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 20 leerlingen. Bij meer leerlingen wordt de groep gesplitst.
– De les duurt 1 uur per groep. Bij een gesplitste klas krijgt iedere groep 1 uur.
– Dit basis- project van 1 uur kost € 75 per klas. Als de klas gesplitst wordt rekenen we voor 2 lesuren voor 1 klas € 125. Deze korting wordt alleen gegeven bij splitsing van klassen.

Let op: inschrijven kan alleen vanaf minimaal 2 lessen per project.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

Bij de Jeugdtheaterschool Leiden e.o. staat de leerling centraal. Bij al onze cursussen en workshops bieden we de leerling de mogelijkheid de eigen talenten en vaardigheden op theatergebied te ontdekken en te ontwikkelen. We doen dit door een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving te scheppen, waarin de leerling wordt gestimuleerd zichzelf te presenteren en samen te werken met de andere leerlingen.

Op verzoek van scholen en instellingen kunnen we lessen en cursussen verzorgen, die aansluiten op een thema binnen de school of bijvoorbeeld voor een theaterweek voor de hele school.

Contact