LesWandelen langs het Erfgoedspoor Leiderdorp – groep 7

Wandelen langs het Erfgoedspoor: Een reis door de geschiedenis van Leiderdorp voor groep 7.

*De leerlingen ontvangen op school een lesbrief, die ze zelfstandig of onder begeleiding van de leerkracht kunnen bestuderen.
Het geleerde kan getoetst worden door het maken van een codekraker.
*Daarna volgt op afspraak in de maanden april en mei een bezoek aan het Leiderdorps Museum (11.00-12.00 of 13.30 – 14.30 uur).
De leerlingen doen dan aan archeologie, maken een armband, versieren een amulet en doen een speurtocht door het museum.
*Tot slot maken de leerlingen op een afgesproken ochtend een fietstocht door de gemeente Leiderdorp waarbij op historische plaatsen wordt gestopt voor een uitleg.

De les sluit aan bij de volgende lesmethodes:

• Argus Clou geschiedenis
Groep 7. Thema 1: boze Bataven en knappe keizers. Les 2: Germaanse volken. Les 3: Germaanse dieven.
Thema 2: Grote koningen, kleine koningen. Les 3: Held of vijand?
Thema 3: Opstand en een nieuw land. Les 1: Willem van Oranje. Les 2: De Opstand.

• Speurtocht
Groep 7. Thema 1: Tussen jagers en Romeinen. Les 3: Boeren in de steentijd. Les 4: Een boze Bataaf.
Thema 2: Monniken en Ommelandvaarders. Les 3: bidden en werken in het klooster.
Thema 3: Een tijd vol strijd. Les 3: Willem van Oranje en de Opstand.
Groep 5. Thema 3: Het kasteel, les 2: Een sterk huis.

• Wijzer door de tijd
Groep 5. Thema 7: Op reis en naar school. Les 2: Les in een schuur.
Groep 6. Thema 1: Van Jagerskamp tot boerderij. Les 1: Een mammoet in de val.
Thema 2: Slaven, soldaten en goden. Les 2: de Romeinen komen. Les 3: de Germanen.
Thema 3: Nieuwe volken. Les 3: Leven in een klooster.
Thema 4: Een onrustige tijd. Les 2: Jacob ontwerpt een kasteel.
Groep 7. Thema 2: Onrust en oorlog. Les 2: De opstand begint.
Groep 8. Thema 1: Stoom verandert Nederland. Les 3: Arbeiderskinderen.

• Brandaan
Groep 7. Thema 3: Het christendom. Les 3: Het kloosterleven.
Groep 7. Thema 5: Een nieuwe tijd. Les 3: De opstand.
Groep 5. Thema 1: Leven als jager en boer.
Thema 2: Romeinen in Nederland.
Thema 3: Leven als een ridder. Les 2: kastelen en ridders.

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 3

– Het project vindt plaats in de maanden april en mei.
– Graag aanmelden voor 1 maart.
– Bezoek aan het museum is van 11.00- 12.00 uur of van 13.30 – 14.30 uur
– De fietstocht vindt plaats van 9.00 – 12.00 uur
– Er kunnen maximaal 30 leerlingen deelnemen aan deze les.
– Bij het bezoek aan het museum worden 4 begeleiders verwacht.

Bij deze les bestaat het lesmateriaal uit een lesbrief voor de leerlingen. Het lesmateriaal is op te vragen bij het Leiderdorps Museum.

De kosten voor deelname bedragen € 2,- per leerling.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Leiderdorps Museum

Het doel van de Stichting Leiderdorps Museum is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van Leiderdorp. De medewerkers van het Leiderdorps Museum beschouwen het als een opdracht de sociale identiteit van de inwoners van Leiderdorp te versterken door inzicht te verschaffen in de wordingsgeschiedenis van hun dorp. Twee keer per jaar worden thematische tentoonstellingen gehouden, aangevuld met lezingen. Voor specifieke doelgroepen als jongeren en ouderen worden educatieve activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. Het Leiderdorps Museum biedt binnen Lokaal Erfgoed Leiderdorp lessen aan.

Contact