Het Cultuurbad

Op woensdag 28 maart 2018 organiseren BplusC en Cultuureducatiegroep de eerste editie van Het Cultuurbad.
Een dag die in het teken staat van cultuureducatie met als overkoepelend thema ‘van schoolcultuur naar cultuur op school’. Deze dag is speciaal gericht op mensen die werkzaam zijn in het primair onderwijs en het culturele veld.

We pakken deze eerste editie goed uit. Naast diverse praktische workshops zullen er ook een aantal inspirerende sprekers aanwezig zijn. Een van deze sprekers is niemand minder dan wetenschapsjournalist Mark Mieras. Maar ook de Onderwijsinspectie en onderwijsadviseur Bert van Velthooven komen deze dag aan het woord.

Inschrijven voor “Het Cultuurbad”

Praktische informatie

Waar
Het Leidse Volkshuis
Apothekersdijk 33A
2312 DD Leiden

Toegang € 30,- voor de gehele dag en € 20,- voor een dagdeel
Inloop Ochtend vanaf 10.00 uur en middag vanaf 12.30 uur

Wil je deze dag ook niet missen? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier op deze pagina. Om een keuze te kunnen maken uit onze workshops, vind je hieronder een beschrijving per workshop.

Het belooft een bruisend programma cultuureducatie te worden!

Dagprogramma

10:30 uur Ochtendprogramma

• Inspectie van het Onderwijs
Presentatie Peilonderzoek Kunstzinnige Oriëntatie
• Bert van Velthooven
Hoe kan het anders?

Het ochtendprogramma is zeer geschikt voor schoolbesturen, schooldirecteuren en icc’ers.

12:30 uur Lunch

13:30 uur Middagprogramma

• Mark Mieras
Kunst, creativiteit en leren

14:15 uur Deelsessie ronde 1

15:15 uur Deelsessie ronde 2

Je kunt per deelsessie deelnemen aan één workshop. Er is keuze uit 8 verschillende workshops.

16:15 uur Afsluiting en Borrel


Dagspreker:
Inspectie van het Onderwijs


Wat is het aanbod van basisscholen op het gebied van Kunstzinnige oriëntatie en wat kennen en kunnen leerlingen eind groep 8 op dit inhoudsgebied? En: in hoeverre worden eventuele verschillen in prestaties tussen scholen veroorzaakt door verschillen in het onderwijsaanbod op het gebied van Kunstzinnige oriëntatie?

Tijdens deze lezing zal Marleen van der Lubbe ingaan op de resultaten van het peilingsonderzoek Kunstzinnige oriëntatie dat in schooljaar 2015/2016 onder regie van de inspectie is uitgevoerd. We zien daarin onder andere dat scholen behoorlijk verschillen in de totale tijd die ze besteden aan Kunstzinnige oriëntatie, net als in hoe ze deze tijd verdelen over de verschillende disciplines (beeldend, muziek, dans, drama en cultureel erfgoed). Ook blijken de kennis en vaardigheden van leerlingen sterk te variëren en zijn het vooral leerlingkenmerken die de verschillen in leerlingprestaties veroorzaken.

Dagspreker:
Mark Mieras


Kunsteducatie helpt kinderhersenen om sleutelvaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor een samenleving die steeds sneller verandert. Voor een samenleving ook waarin wat standaard is steeds vaker wordt geautomatiseerd, en waar het voor mensen dus meer en meer aankomt op praktische creativiteit. In zijn lezing neemt wetenschapsjournalist en auteur Mark Mieras met ons een duik in de hersenen. Wat is leren? En hoe gaat dat het handigst? Waarom moeten leerlingen het onbekende in de ogen leren kijken? Moeten ze ontdekken dat wat onbekend en ongemakkelijk is de bron van plezier kan zijn? En moeten ze leren vertrouwen op zichzelf?

Mark Mieras (1962) is wetenschapsjournalist en vooral bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’. Deze veelgelezen boeken geven een onthullend en herkenbaar beeld van ons bewegelijke brein. Mieras, die ooit cum laude afstudeerde in de theoretisch natuurkundige, is een warm pleitbezorger van een op hersenonderzoek georiënteerde benadering van onderwijs.


Workshop 1.

Robin de Lange – VR in de klas

De afgelopen jaren hebben zeer snelle ontwikkelingen plaats gevonden rond Virtual en Augmented Reality. De technologieën zijn de hype voorbij en hebben zich bewezen als waardevolle nieuwe interfaces tot de digitale wereld. Virtual Reality biedt het onderwijs veel nieuwe mogelijkheden. In deze workshop laat Robin je de mogelijkheden zien en ervaren van cultuureducatie in VR, zoals 3d tekenen en het bezoeken van een andere cultuur. Hij vertelt hoe ontwerpers en kunstenaars al gebruik maken van VR en dat het ook steeds vaker door musea wordt ingezet. Dus waar wachten we op… Er is al veel ontwikkeld en zelf iets maken hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, ga in gesprek met Robin over hoe het in te zetten is in jouw klas!

Workshop 2.

Bert van Velthooven – Hoe krijg ik ze mee?

Bij het vormgeven van cultuureducatie op school kun je tegen een groot aantal zaken aanlopen. De vragen die je tegenkomt zijn; moeten we dit wel? Willen we dit wel en kunnen we dit wel? De uitdaging is dan om je collega’s mee te krijgen met je eigen passie voor cultuureducatie.

In deze workshop gaan we op zoek naar antwoorden om tegemoet te komen aan deze vragen. We gaan kijken naar modellen van de veranderkunde, het vormgeven van cultuureducatie raakt immers aan de cultuur en de structuur van je organisatie. Er verandert iets kleins of iets groots in je organisatie.
Aan het einde van de workshop heb je handvatten gekregen om met dit veranderproces zo aan de slag te gaan dat de kans van slagen groot is.

Workshop 3.

Hans Hagen – Poëzie in de klas

“Van lezen word je gelukkig, echt waar. En van schrijven ook.”
Hans Hagen is samen met zijn vrouw Monique Hagen ambassadeur van het kinderboek en zij zetten zich in om kinderen en ouders te enthousiasmeren voor het lezen. Zij schrijven samen, maar ook individueel. Wat is de kracht van poëzie en hoe zet je het in, bijv. met een app. Medio maart wordt er een poëzie app gelanceerd speciaal voor het onderwijs. In deze workshop geeft hij achtergrondinformatie en praktische tips om met poëzie aan de slag te gaan in de klas.

Workshop 4.

OBS De Meerpaal – Hoe kan je als school profileren in creativiteit?

Basisschool De Meerpaal biedt onderwijs aan om het creatieve brein van kinderen en leerkrachten te ontwikkelen. In deze sessie geven de directeur Jan de Kleijn en icc’er Josée Ebli een kijkje in hun keuken. Ze gaan in op vragen als waarom profileren met kunst en cultuur en wat levert het je op? En hoe vertaal je deze profilering naar activiteiten in het schoolprogramma?
Vanuit praktijkvoorbeelden geven ze zicht op het proces dat de school heeft doorlopen en nog steeds doormaakt om te komen waar ze willen staan. Laat je inspireren en leer van de ervaringen van OBS de Meerpaal!


Workshop 5.

Aafje Gerritse – Kunst is taal plus rekenen

‘Wat als kunst de basis vormt, om van daaruit op onderzoek uit te gaan? Wat als het proces voorop staat, in plaats van het eindproduct? En wat als daarbinnen, op natuurlijke wijze, verbanden worden gelegd met taal en rekenen?
In deze workshop neemt Aafje je mee om antwoord op deze vragen te krijgen. Zij zal door middel van praktische voorbeelden handvatten geven om taal en rekenen te kunnen combineren met kunst.

Workshop 6.

SLO – Breng samenhang in je kunst- en cultuuronderwijs

Voor het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie heeft het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) leerlijnen ontwikkeld, voor de disciplines beeldend, drama, dans en muziek en voor cultureel erfgoed. Elke leerlijn is uitgewerkt in competenties. Uitgangspunt voor het leerplankader is het creatieve proces. In deze workshop ga je met Marjo Berendsen van SLO aan de slag met je eigen curriculum kunst- en cultuur op school. Je start vanuit je eigen praktijk met de leerlijnen als leidraad voor je gewenste situatie. Ook hoor je meer over actuele ontwikkelingen rond Curriculum.nu. Benieuwd? Meld je dan aan voor deze workshop!

Workshop 7.

Kim Spook – Thematisch werken i.c.m. muziekonderwijs

Hoe maak je muziekonderwijs betekenisvol? En hoe kun je muziekonderwijs geven als groepsleerkracht als je geen muzikale kwaliteiten bezit?

Kunsteducatie op school biedt zoveel voor kinderen! Toch delft kunsteducatie op veel scholen het onderspit. Voor een deel ligt dit aan het gebrek aan tijd en voor een deel ligt dit aan het tekort aan vertrouwen van groepsleerkrachten. Zeker met muziekonderwijs valt dit op. Alleen.. iedere leerkracht kan muziekles geven! Als we uitgaan van de talenten van leerkrachten wordt het stukken makkelijker om muziek te geven. Leerkrachten kunnen als geen ander de kinderen in hun klas begeleiden, coachen en inspireren om een stap verder te komen. Als je daarvan uitgaat, is muziekles geven een makkie! Als we het muziekonderwijs dan ook nog aan kunnen sluiten bij het thematisch werken is het gebrek aan tijd ook een minder groot probleem. Wil je weten hoe? Doe dan mee!

Workshop 8.

SBO De Vlieger – Cultuureducatie integreren in je atelieronderwijs

Op SBO De Vlieger wordt onderwijs verzorgd in ateliers. Aagje Ammeraal is interne cultuurcoördinator op De Vlieger en geeft les in het kunstatelier. Zij verzorgt een presentatie over hoe kunst- en cultuureducatie een vast onderdeel is binnen het atelieronderwijs op haar school. Zij vertelt hoe zij leerlingen in de gelegenheid stelt om binnen het kunstatelier zowel kennis te vergaren als vaardigheden te ontwikkelen. Wil je ook weten hoe je atelieronderwijs kunt toepassen op jouw school? Schrijf je dan snel in!


Inschrijfformulier “Het Cultuurbad”
Woensdag 28 maart 2018