Algemene voorwaarden:

Voorafgaand aan het inschrijven voor een lesprogramma dien je rekening te houden met het volgende:

• Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding;
• Verzenden van het inschrijfformulier verplicht je tot deelname;
• Tot 4 dagen voorafgaand aan de deelnamedatum kan kosteloos worden geannuleerd, hierna wordt €110,- in rekening gebracht;
• Inschrijvingen dienen minimaal 4 weken voor de gewenste aanvangsdatum bij de instelling binnen te zijn;
• De lessen worden gegeven op maandag t/m vrijdag tijdens het hele schooljaar of in de door de instelling aangegeven perioden;
• Een totaal lesprogramma is gebaseerd op een tijdsbesteding van 3 x 1,5 uur. Een dagdeel voorbereiding op school, een dagdeel voor het lesprogramma zelf en een dagdeel nabespreking op school. De ervaring leert dat een goede voorbereiding van essentieel belang is voor de kwaliteit van de les. Niet alleen komt de overdracht van informatie beter tot stand, de leerlingen tonen ook meer enthousiasme. Ook een goede informatievoorziening naar eventueel begeleidende ouders (‘museumouder’) is aan te bevelen.
• Toestemming van de rijksinspecteur is niet vereist voor de uit jouw inschrijving voortvloeiende afwijking van het activiteitenplan;
• De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer van en naar de instelling;
• De groepen schoolkinderen dienen te worden begeleid door leerkrachten en/of ouders. Het aantal verplichte begeleiders verschilt per instelling. Bij de lesbeschrijving staat dit aantal aangegeven. Indien dit problemen oplevert, kun je contact opnemen met de betreffende instelling. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht.