LesWees een wees – groep 6 t/m 8

Van 1583 tot 1961 werd het Heilige Geest Weeshuis bewoond door wezen. Na het ontzet van Leiden (3 oktober 1574) en na enkele grote epidemieën, zoals de pest, worden veel kinderen in Leiden wees. Zij, maar ook kinderen die door hun ouders zijn achtergelaten toen zij in een andere stad werk gingen zoeken, woonden in het weeshuis. Of kinderen die te vondeling werden gelegd op de stoep van het weeshuis.

Hoe leefden deze kinderen? Welke kleding droegen zij? Wat aten en dronken zij? Wie zorgden voor hen? Gingen zij naar school? Hoe sliepen zij? Werkten zij ook? Mochten ze wel spelen? Hoe zat het met straffen en belonen? Deze thema’s en nog meer komen aan bod bij een rondleiding bij de tentoonstelling van het Utopa-weeshuis.

Kinderen van groep 6-7-8 worden ontvangen door de binnenmoeder en een ommegaandster. Na een introductie (korte film) gaan zij zelf beleven hoe het was om een weeskind te zijn. De kinderen gaan onder andere lopen met een blok aan het been, spinnen met een spintol en luisteren naar een verhaal in de slaapzaal. Tijdens deze rondleiding mogen de kinderen in de weeshuisklas een kaart schrijven (met kroontjespen en inkt) aan hun ouders/verzorgers.

De les sluit aan bij de volgende kerndoelen:

Nederlands
1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling en schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
12. De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kunstzinnige oriëntatie
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 2

– De les duurt ca. 2 uur.
– Deze les kan geboekt worden op woensdagochtend en donderdagochtend vanaf 9.15 uur.
– De kinderen mogen tijdens de les een kaart schrijven naar hun ouders, verzorgers of opa en oma. Wil je zorgen dat de kinderen het adres meenemen waar zij een kaart naar willen sturen?
– Het is handig om de groep van te voren alvast in twee groepen te verdelen.
– De kinderen krijgen eten en drinken in het Weeshuis, wij verzoeken daarom eigen eten en drinken niet mee te nemen. Met uitzondering van kinderen met een allergie.
– Je kan (betaald) parkeren op de Kaasmarkt of boven Albert Heyn (Middelste gracht 50).
– Fietsen kunnen vóór de poort van het Weeshuis geplaatst worden, graag niet op de binnenplaats.

Als voorbereidend lesmateriaal kun je hieronder de docentenhandleiding downloaden.

Docentenhandleiding tentoonstelling Wees als een wees

Download

Deelname aan deze les is geheel kosteloos.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Stichting Utopa

De statutaire doelstelling van Stichting Utopa is: Het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt. Onze samenleving legt zwaar de nadruk op bepaalde waarden, maar plaatst daardoor andere in de schaduw. De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het compenseren van deze onevenwichtigheden. Omdat de waarden die de samenleving benadrukt aan periodieke veranderingen onderhevig zijn, actualiseert de stichting haar aandachtsgebieden voortdurend. De geschiedenis leert dat bij het nemen van beslissingen economische argumenten vaak de doorslag geven. Achteraf blijkt dat die argumenten soms eenzijdig, discutabel of zelfs onjuist zijn. De stichting wil met de haar ter beschikking staande middelen deze eenzijdige waardebeoordeling enigszins compenseren en als katalysator fungeren in een beoogd veranderingsproces. Tegelijkertijd wil de stichting de betrekkelijkheid van ons tegenwoordige bestel benadrukken zonder direct een beter (utopisch) alternatief voorhanden te hebben.

Contact

Meer voor Groep 6