LesEen vak apart | Toneel versus dans – groep 5 en 6

Op een dag komt er een nieuwe buurman in de straat wonen. Hij komt uit een ver land. De buurvrouw is argwanend. Als er ‘s nachts voor de zoveelste keer harde muziek uit zijn huis schalt en ze weer niet kan slapen, besluit ze naar hem toe te gaan. Maar wat doet hij raar! Hij springt, huppelt en draait. “Buurman!”, roept buurvrouw. Buurman rolt en hopt naar buurvrouw en maakt een sierlijke buiging. Buurvrouw ergert zich. Waarom praat hij niet zoals normale buurmannen? Buurvrouw wil niets met hem te maken hebben!

Een vak apart gaat over de manier waarop mensen met elkaar kunnen (mis)communiceren. In deze minivoorstelling zoeken een danser en een actrice elk vanuit hun eigen idioom contact met elkaar. Ze begrijpen elkaar niet, maar zij zou juist zijn heimwee weg kunnen nemen en hij haar eenzaamheid. Vinden ze een manier om de kloof tussen hen te overbruggen?

Na de minivoorstelling krijgt de helft een dansles en de andere helft toneelles rond het thema communicatie. De kinderen ervaren niet alleen hoe het is om toneel te spelen of te dansen, maar ook hoe het is om acteur of danser (van beroep) te zijn.

Kinderen in deze leeftijdsfase worden steeds conceptueler in hun denken. Zo denken ze steeds meer na over sociale normen en rollen – en welk gedrag bij welke rol hoort. Dit komt terug in de mini-voorstelling waarbij de danser en acteur duidelijk van elkaar verschillen.
In de voorstelling maken de kinderen kennis met twee verschillende kunstvormen, in de workshop ontdekken ze bovendien dat de acteur en danser ‘gewoon’ mensen zijn met een specifiek beroep: iets wat ze later dus ook zelf kunnen worden.

Let op:
Deze les vindt plaats in de klas.
Deze les moet minimaal met 2 klassen per school geboekt worden.

Kinderen in deze leeftijdsfase worden steeds conceptueler in hun denken. Zo denken ze steeds meer na over sociale normen en rollen – en welk gedrag bij welke rol hoort. Dit komt terug in de mini-voorstelling waarbij de danser en acteur duidelijk van elkaar verschillen. In de voorstelling maken de kinderen kennis met twee verschillende kunstvormen, in de workshop ontdekken ze bovendien dat de acteur en danser ‘gewoon’ mensen zijn met een specifiek beroep: iets wat ze later dus ook zelf kunnen worden.

Leerlijn: Kunst

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 1

– De les van het basis- project duurt 1,5 uur per klas.
– De les van het plus- project duurt 2 uur per klas.
– Er kunnen maximaal 30 leerlingen deelnemen, oplossingen voor grotere groepen alleen in overleg.
– Voor de les dient er bepaald te worden welke klas toneel en welke klas dans doet. Of (gemengd) indelen in toneel- dansgroep.
– De les moet plaatsvinden in een speellokaal of gymzaal van minimaal 8 x 8 m en leeg geruimd.
– De projecten zijn in overleg ook geschikt voor het Speciaal (Basis) Onderwijs. Wij ontvangen hierover graag specifieke informatie van de groepsleerkracht over de bijzonderheden in de groep. (Wat maakt dat dit project kan slagen in deze groep? Wat verwacht de school van de vakleerkracht? Wat wil de school de leerlingen meegeven met dit project (leren/ervaren)? Wij stemmen dit vooraf af met de betreffende vakleerkracht. Daarna besluiten we of de wederzijdse wensen en verwachtingen rond het project waar te maken zijn, dus of het project doorgaat voor de ingeschreven groep.

Discipline: toneel en dans.

Er is op dit moment geen voorbereidende les beschikbaar. Deze les kun je zonder voorbereidende les volgen.

– De kosten voor het basis- project van 1,5 uur bedragen 112,50 euro per klas.

Let op:
– beide bedragen zijn exclusief reiskosten buiten Leiden (€12,50 per klas).
– inschrijven kan alleen vanaf minimaal 2 klassen per project.
– voor de kunstlessen van BplusC geldt een instaptarief van 25,- euro per aanvraag (bij gelijktijdig aanvragen van meerdere lessen geldt dit eenmaal).

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-5168588.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


BplusC

BplusC – Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur – zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis. Voor iedereen, toegankelijk en laagdrempelig. Kwaliteit is waar ze voor staan. Hun hart en onze kracht liggen in het ontwikkelen, samenstellen en organiseren van een totaalpakket cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid.

De projecten voor het onderwijs ontwikkelen het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen. Het gaat over vragen als: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik ten opzichte van anderen?’. Van daaruit werken ze aan een bijzondere ervaring of nieuwe ontdekking. Zo prikkelen ze bij kinderen de levenslust en de wil om te leren – en hopen ook op uw school bij te dragen aan de culturele levensloop van ieder kind!

Contact

Meer voor groep 5