LesUitvinding gezocht – groep 6 t/m 8

Verander de wereld, begin bij jezelf! Onderzoek een probleem en ga met elkaar op zoek naar een creatieve oplossing.

Deze les begint met het oriënteren op verschillende bestaande, creatieve (en soms ook humoristische) uitvindingen. De kinderen bekijken filmpjes en gaan brainstormen over het begrip uitvinding. In kleine groepjes kiezen de kinderen een onderwerp (probleem). Ze delen hun ideeën, discussiëren hierover, denken na over een mogelijke oplossing en illustreren deze uitvinding vervolgens. Het onderwerp kan dicht bij huis of school liggen maar ook veel universeler zijn. Denk bij uitvindingen aan oplossingen voor luchtvervuiling, slimme vervoersmiddelen of hulpmiddelen voor in huis of bij een activiteit.

In Uitvinding gezocht gaan de kinderen niet alleen op zoek naar een uitvinding, maar onderzoeken ze ook de manieren waarop je daar kunt komen: het ontwerpproces staat centraal. De vakleerkracht begeleidt de gesprekken binnen de groepjes en reflecteert met de kinderen gaandeweg op de stappen die ze maken. Ze zet hen aan om creatief te denken, oplossingen uit te proberen (testen), beslissingen te nemen, naar een diepere laag van een mogelijke oplossing te zoeken, een plat ontwerp naar iets ruimtelijks te vertalen en vooral van niets iets te maken. De kinderen gaan tekenen, knippen, plakken, verbinden, verven, borduren, bouwen en meer. De uitvinding hoeft niet werkelijk te functioneren; suggereren dat iets beweegt kan ook volstaan. Wie weet wordt een idee tijdens het werken met materialen toch anders dan je vooraf dacht. De vakleerkracht geeft sturing aan het denk- en ontwerpproces en focust op dat wat lukt of kan met gegeven materialen. Na afloop van de les kan de groepsleerkracht nog een half uur verder werken om de ontwerpen af te ronden: verbindingen en constructie perfectioneren of kleur toevoegen bij werk dat af is.

Let op: inschrijven kan alleen vanaf minimaal 2 klassen.

Kinderen uit de bovenbouw hebben veel behoefte aan houvast en veiligheid in hun beeldende werk. Ze zijn kritisch en stellen hoge eisen aan hun beeldende werk. Ze kunnen snel ontmoedigd raken, omdat ze ontdekken dat ze vaak onvoldoende in staat zijn te visualiseren wat ze in gedachten hebben. Werken aan opdrachten met een communicatieve functie kan houvast bieden: de focus ligt op wat je wilt vertellen. Technisch constructieve opdrachten waarin zij hun technische vaardigheden en kennis van technische principes kunnen demonstreren, past ook goed bij deze leeftijd, evenals het steeds conceptuelere denkproces.

Competenties:
Steeds nieuwe oplossingen kunnen bedenken, creatief proces doorlopen, samenwerken en communiceren.

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 3

– De les duurt 2 uur.
– Er kunnen maximaal 30 leerlingen deelnemen, oplossingen voor grotere groepen alleen in overleg.
– Extra hulpouders regelen is handig, 1 begeleider op 10 leerlingen.

Voorbereiding:
– kosteloos materiaal verzamelen
– voorbereidende les geven
– PowerPoint gastles openen op digibord (wordt vooraf via WeTransfer verstuurd)
– tafels in groepjes van 3 zetten
– tafels afdekken met kranten

Benodigdheden:
– digibord
– instructietafel
– droogplek voor het werk
– standaard knutselmaterialen
– touw, wol en katoen
– kosteloos materiaal

BplusC stuurt ca. 2 weken voorafgaand aan de les een brief met alle praktische informatie en bijbehorend lesmateriaal.

– De kosten voor deze les in de klas bedragen 150,- euro per klas.
– Dit is exclusief reiskosten buiten Leiden: € 12,50 per dag.
– Voor de kunstlessen van BplusC geldt een instaptarief van 25,- euro per aanvraag (bij gelijktijdig aanvragen van meerdere lessen geldt dit eenmaal).
– Reiskosten en instaptarief gelden niet voor scholen met een Cultuur Pakket bij BplusC.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


BplusC

BplusC – Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur – zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis. Voor iedereen, toegankelijk en laagdrempelig. Kwaliteit is waar ze voor staan. Hun hart en onze kracht liggen in het ontwikkelen, samenstellen en organiseren van een totaalpakket cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid.

De projecten voor het onderwijs ontwikkelen het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen. Het gaat over vragen als: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik ten opzichte van anderen?’. Van daaruit werken ze aan een bijzondere ervaring of nieuwe ontdekking. Zo prikkelen ze bij kinderen de levenslust en de wil om te leren – en hopen ook op uw school bij te dragen aan de culturele levensloop van ieder kind!

Contact