LesToverlapje (basis-project) – groep 1/2

Al spelende ontdekt de kleuter de wereld om hem heen. In deze les gaat elk kind met een lichte lap op ontdekkingsreis. Deze les is een zintuiglijk en associatief project. De docent inspireert de kinderen in hun fantasie en verbeelding zodat elk kind er op zijn manier betekenis aan geeft. Met de lap op reis betekent dat het kind verschillende werelden kan onderzoeken waarin niet alles op dezelfde manier werkt.

Op een speelse manier werken we aan kleurenleer en in de kring zoekt elk kind een bepaalde kleur lapje uit. Dezelfde kleuren mogen bij elkaar zitten. We gaan om de beurt iets doen met de lap. Daarna is het tijd om te vertrekken. Op muziek reizen we als ridders te paard met een wapperende lap als cape. Onze paarden kunnen draven, huppelen, galopperen en als ze moe zijn heel langzaam stapvoets lopen. Slapen doen de paarden ‘s nachts. Het begrip tijd krijgt betekenis door woorden te gebruiken als overdag, avond, nacht, nu, straks. Daarna spreiden we een paar gekleurde lapjes uit op de grond. Een paar kinderen krijgen de beurt om voorwerpen op het lapje te leggen. Deze voorwerpen worden in de les benoemd om taal en woordenschat te verrijken. Het lapje dient als kleedje zodat we winkeltje kunnen spelen. Om de beurt mogen een paar kinderen kopen/verkopen.

We werken in deze les ook vanuit de ideeën van de kinderen. Zo kan het zomaar gebeuren dat we op spokenjacht gaan omdat er een kind op het idee komt om de lap over het hoofd te plaatsen. We sluiten de les af met een dans waarbij alle lapjes in de lucht vliegen en weer worden opgevangen.

Bij een plus project wordt de spelopdracht uitgebreid. Klik hier om het plus-project te boeken.

Deze les sluit aan bij de leerlijn Taal, woordenschat, voorbereidende vaardigheden op het gebied van Taal en Rekenen, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie.

Maximaal aantal leerlingen: 35

Aantal begeleiders: 1

– Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 20 leerlingen. Bij meer leerlingen wordt de groep gesplitst.
– De les duurt 1 uur per groep. Bij een gesplitste klas krijgt iedere groep 1 uur.
– Er wordt gewerkt in een speellokaal.
– Dit project is ook geschikt voor het Speciaal (Basis) onderwijs. Wij ontvangen hierover graag speciale informatie van de groepsleerkracht. Voor de kinderen is het veiliger en prettiger om dezelfde groepsregels te hanteren. De aanwezigheid van de leerkracht in de kring wordt op prijs gesteld. De les wordt in het Speciaal onderwijs in de klas gegeven.
– Boeking van de les: in overleg met de docent.

Lesbrief

Vertel aan de kinderen dat ze in toneel les allerlei rollen gaan spelen zoals ridder of paard. De ridder draagt een cape. Taalbegrippen kunnen besproken worden zoals stapvoets lopen bij een paard of draven, huppelen, galopperen. Laat afbeeldingen zien van verschillende winkels. Welke winkels zijn er zoal? Wat is het verschil tussen kopen en verkopen. Hoe kun je betalen. De waarde van het geld en de begrippen veel/weinig/meer of minder.

– Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 20 leerlingen. Bij meer leerlingen wordt de groep gesplitst.
– De les duurt 1 uur per groep. Bij een gesplitste klas krijgt iedere groep 1 uur.
– Dit basis- project van 1 uur kost € 75 per klas. Als de klas gesplitst wordt rekenen we voor 2 lesuren voor 1 klas € 125. Deze korting wordt alleen gegeven bij splitsing van klassen.

Let op: inschrijven kan alleen vanaf minimaal 2 lessen per project.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

Bij de Jeugdtheaterschool Leiden e.o. staat de leerling centraal. Bij al onze cursussen en workshops bieden we de leerling de mogelijkheid de eigen talenten en vaardigheden op theatergebied te ontdekken en te ontwikkelen. We doen dit door een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving te scheppen, waarin de leerling wordt gestimuleerd zichzelf te presenteren en samen te werken met de andere leerlingen.

Op verzoek van scholen en instellingen kunnen we lessen en cursussen verzorgen, die aansluiten op een thema binnen de school of bijvoorbeeld voor een theaterweek voor de hele school.

Contact