LesSchrijvers van de Ronde Tafel – groep 5 en 6

Ontmoet een van de Schrijvers van de Ronde Tafel! Duik daarna dieper in zijn of haar verhalen met de vakleerkracht toneel.

De schrijver is een van de twintig Schrijvers van de Ronde Tafel. Zij komen regelmatig bij elkaar. Het liefst op een plaats die iets met geschiedenis te maken heeft. Ze schrijven verhalen over personen die lang geleden leefden. Bijvoorbeeld over Berend uit de boeken van Martine Letterie. Hierin lees je over het leven op een kasteel in de middeleeuwen. Of over Willem van Oranje of Anne Frank in de boeken van Arend van Dam, waarin hij nog veel meer oude helden tot leven wekt. Na het schrijversbezoek gaan de kinderen in het Basis-project met de vakleerkracht toneelfragmenten in een still zetten, met bijbehorende emoties en dramatische momenten.

In de Plus-les bedenken de kinderen in groepjes een verhaal. Ze schrijven een korte toneeltekst over de vraag: wat als ik in die tijd leefde? Daarna verdelen ze de rollen: er is een verteller en er zijn acteurs. De verteller neemt je mee in het verhaal, de acteurs spelen toneel en nemen de dialogen voor hun rekening.

Kinderen uit groep 5 en 6 halen hun inspiratie graag uit onderwerpen die buiten hun directe omgeving liggen, zoals informatie uit het journaal, van internet of uit het verleden. Ze kunnen daarnaast werken met talige spelopdrachten en laten zich graag uitdagen om zelf teksten te schrijven (Plus-project).

Let op:
Deze les vindt plaats in de klas.
Deze les moet minimaal met 2 klassen per school geboekt worden.

Kinderen uit groep 5 en 6 halen hun inspiratie graag uit onderwerpen die buiten hun directe omgeving liggen, zoals informatie uit het journaal, van internet of uit het verleden. Ze kunnen daarnaast werken met talige spelopdrachten en laten zich graag uitdagen om zelf teksten te schrijven (Plus-project).

Leerlijn: Taal en Rekenen, Tijd, Kunst.

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 1

– De les van het basis- project bestaat uit 2 lessen van 45 min.
– De les van het plus- project bestaat uit 1 les van 45 min en 1 les van 75 min.
– De les kan alleen geboekt worden in de periode februari 2018 t/m mei 2018.
– Er kunnen maximaal 30 leerlingen deelnemen, oplossingen voor grotere groepen alleen in overleg.
– De klas dient van te voren ingedeeld te worden in groepjes van 4 a 5 kinderen die goed kunnen samenwerken.
– De les moet plaatsvinden in een speellokaal of gymzaal.
– Heb je als school het plus- project geboekt, dan heb je pennen en papier nodig.
– De projecten zijn in overleg ook geschikt voor het Speciaal (Basis) Onderwijs. Wij ontvangen hierover graag specifieke informatie van de groepsleerkracht over de bijzonderheden in de groep. (Wat maakt dat dit project kan slagen in deze groep? Wat verwacht de school van de vakleerkracht? Wat wil de school de leerlingen meegeven met dit project (leren/ervaren)? Wij stemmen dit vooraf af met de betreffende vakleerkracht. Daarna besluiten we of de wederzijdse wensen en verwachtingen rond het project waar te maken zijn, dus of het project doorgaat voor de ingeschreven groep.

Discipline: taal & media, toneel.

Er is op dit moment geen voorbereidende les beschikbaar. Deze les kun je zonder voorbereidende les volgen.

– De kosten voor het basis- project van 1,5 uur bedragen 112,50 euro per klas.

Let op:
– Deze prijs is exclusief €12,50 reiskosten per dag.
– inschrijven kan alleen vanaf minimaal 2 klassen per project.
– voor de kunstlessen van BplusC geldt een instaptarief van 25,- euro per aanvraag (bij gelijktijdig aanvragen van meerdere lessen geldt dit eenmaal).

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-5168588.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


BplusC

BplusC – Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur – zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis. Voor iedereen, toegankelijk en laagdrempelig. Kwaliteit is waar ze voor staan. Hun hart en onze kracht liggen in het ontwikkelen, samenstellen en organiseren van een totaalpakket cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid.

De projecten voor het onderwijs ontwikkelen het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen. Het gaat over vragen als: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik ten opzichte van anderen?’. Van daaruit werken ze aan een bijzondere ervaring of nieuwe ontdekking. Zo prikkelen ze bij kinderen de levenslust en de wil om te leren – en hopen ook op uw school bij te dragen aan de culturele levensloop van ieder kind!

Contact

Meer voor groep 5