LesSamen kijken, meer zien – groep 4 t/m 8

In deze museumles staat kijken naar kunst centraal, aan de hand van een bijzondere kunstbeschouwingsmethode: Visual Thinking Strategies, kortweg VTS. Door middel van deze methode leren leerlingen om in een open gesprek verschillen en overeenkomsten waar te nemen, gestructureerd en met gerichte aandacht voor de kunst én elkaar. Onder begeleiding worden leerlingen uitgenodigd om zonder oordeel te kijken en te luisteren. Omdat alle perspectieven waardevol zijn ontstaat zelfvertrouwen, wordt het kritisch denken aangescherpt, de woordenschat verrijkt, wordt een appèl gedaan op creatief, associatief en reflecterend vermogen en verbindt de leerling zich persoonlijk met een kunstwerk.
Naast het kijken en bespreken van enkele kunstwerken kent elke les een creatieve verwerking. Deze les hoort bij de tentoonstelling Lage Landen. Een reizende tentoonstelling met schilderijen uit het depot van het Rijksmuseum. De resultaten van de les, gemaakt door leerlingen uit heel Nederland, worden gepresenteerd in “Mijn lage land”, een digitaal museum.

*De titel van dit lesprogramma is bedacht door het Van Abbemuseum.

Deze museumles hoort bij de tentoonstelling Lage Landen, Schatten uit het Rijks. Dit is deel één van een vierdelige tentoonstelling over het Nederlandse landschap aan de hand van de vier elementen land, water, lucht en vuur. De komende 4 jaar zullen deze exposities voorbij komen met steeds een bijbehorend VTS-educatieprogramma.

Let op! Deze les is alleen te boeken in de periode 26 juni 2019 t/m oktober 2019.

– Leerlingen leren om in een open gesprek met respect voor elkaar en het kunstwerk een schilderij te bekijken.

Deze les sluit aan bij de volgende kerndoelen:
1, 2, 3, 12, 55 en 56.

Deze les werkt aan de volgende competenties:
– communiceren
– kritisch denken
– sociale vaardigheden.

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 6

– De les is alleen te boeken in de periode 26 juni 2019 t/m oktober 2019.
– Per 5 kinderen is een begeleidende ouder verplicht. Er is een informatiebrief voor de ouders beschikbaar.
– Je ontvangt vooraf aan de les een informatiebrief.
– De les kan niet op maandag worden geboekt.

Bij deze les hoort een leuke digibordles met makkelijk toepasbare oefeningen die je vooraf in de klas kunt doen. Je ontvangt vooraf een informatiebrief over het lesprogramma.

Op de website https://schattenuithetrijks.nl/educatie vind je meer informatie en filmpjes over het educatieprogramma en VTS.

De kosten voor deze les bedragen € 70,- per groep.
Let op, wanneer een klas maximaal 15 leerlingen heeft, bedragen de kosten € 35,- voor de les.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Museum Gouda

Museum Gouda is dé schatkamer van Gouda. Het huist in een historisch pand, een van oorsprong middeleeuws gasthuis waar nog een aantal overblijfselen van te zien zijn. Het museum heeft een heel diverse collectie.

Van unieke middeleeuwse religieuze kunst die de Beeldenstorm heeft overleefd, tot grote 17e-eeuwse schuttersstukken en 19e-eeuwse schilderkunst. Achter elk object zit wel een spannend, ontroerend of grappig verhaal. Met tentoonstellingen, lesprogramma’s en andere activiteiten wil het museum deze verhalen overbrengen aan het publiek. Zo komt de geschiedenis tot leven.

Contact