Deze les is onderdeel van de cultuurlijn(en): Cultuurlijn: Almere en Museum

LesEen oeroude vondst – groep 3

In deze les leren jouw leerlingen wat archeologie is, wat er in de bodem van Almere gevonden wordt en waarom dat bewaard wordt en waar je het kunt bekijken. De leerlingen komen in aanraking met echte archeologische vondsten, en leren iets over hun betekenis. Ze mogen zelf opgraven tijdens de les in het museum en leren archeologische objecten sorteren, benoemen en beschrijven. De leerlingen leren hoe archeologische objecten bewaard worden.

– De leerling kent begrippen rondom archeologie: opgraven, vondst, oud, nieuw, bewaren, vuursteen, pijlpunt, vitrine.
– De leerling kent redenen waarom je de archeologische vondsten uit Almere bewaart voor later.
– De leerling kan met zijn/haar zintuigen de eigenschappen van archeologische vondsten onderzoeken en beschrijven.
– De leerling kan voorwerpen sorteren.
– De leerling is bereid om voorzichtig om te gaan met archeologische vondsten.
– De leerling is bereid om aanwijzingen op te volgen in het museum.

De les sluit aan bij kerndoelen 51, 56, 40, 41 en 47.

Maximaal aantal leerlingen: 32

Aantal begeleiders: 4

– De les duurt maximaal 60 minuten.
– De les is geschikt voor speciaal onderwijs, namelijk:

☐ Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
☐ Cluster 2: dove, slechthorende kinderen
☐ Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen
☐ Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen

– De les is geschikt voor combinatieklassen 3/4.
– De les wordt elke dag aangeboden waarbij je kunt kiezen voor het dagdeel ochtend of middag.

Bij de les hoort een voorbereidende lesbrief die je hieronder kunt downloaden.

Indien het niet lukt om het lesmateriaal te openen, leert de ervaring dat dat meestal aan verouderde software ligt. Hier kun je het volgende aan doen: je browser updaten, een nieuwe versie van Adobe Acrobat installeren en je mediaplayer updaten. Mocht het daarna toch niet lukken om het lesmateriaal te openen, neem dan contact met ons op zodat wij je kunnen helpen.

Tijdens de pilotperiode (schooljaar 2015- 2016) bedragen de kosten voor deelname aan de les 5,- euro per leerling.
Voor het schooljaar 2016- 2017 is dit nog onbekend. Neem hiervoor contact met ons op.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Archeologiehuis Almere

Almere en archeologie? Ja! Ook in de bodem onder deze jonge stad is veel te beleven. We hebben opgravingen, monumentenzorg, scheeps- en vliegtuigwrakken en archeologische activiteiten voor jong en oud.

Archeologen hebben op zo’n zestig locaties sporen gevonden van prehistorische bewoning. Voor het merendeel afkomstig uit de Steentijd, onder meer van jagers en verzamelaars langs de rivier de Eem, zo’n 9.000 jaar voor Christus.
Daarnaast vinden we in de drooggelegde zeebodem veel scheepswrakken, van de late Middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw.

Contact

Meer voor groep 3