LesMediawijsheid binnen alle vakken – groep 1 t/m 8

Wat is reclame? Wat is privacy? Wat is cyberpesten? Voorbeelden van vragen die aan bod komen in de lessenreeks Mediawijsheid (en leesplezier) voor het primair onderwijs. 

De lessenreeks is een totaalpakket voor alle groepen en bestaat uit zes lessen per groep (in de onderbouw per 2 groepen), ingedeeld in thema’s. De thema’s zijn: 

o Reclame (groep 1 en 2) 
o Nieuws (groep 3 en 4) 
o Creatie (groep 5) 
o Respect (groep 6) 
o Privacy (groep 7) 
o Onderzoek (groep 8) 

De lessen sluiten aan bij verschillende vakken, zoals taal, rekenen en bewegingsonderwijs. Daardoor kunnen de lessen mediawijsheid eenvoudig door leerkrachten opgenomen worden in het reguliere lesprogramma. Het is geen must om gespecialiseerd ‘leerkracht mediawijsheid’ te zijn. Door de kant-en-klare handleiding word je vanzelf mediawijzer! De handleiding neemt je mee door de les, met inleiding, een PowerPoint voor op het digibord, werkbladen, filmpjes en een evaluatie.  

Ieder thema omvat 6 lessen, die steeds verder bouwen aan wat de kinderen in de vorige jaren geleerd hebben. In het thema voor groep 8, Onderzoek, gaan de kinderen in zes doorlopende lessen zelf een van de media onderzoeken. Ze gebruiken daarvoor alle kennis die is opgedaan in de voorgaande thema’s.  

Let op, dit lespakket is alleen beschikbaar voor scholen uit de gemeente Lisse, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen.

Medialisering van de samenleving: bewust zijn van en inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, en het effect daarvan vanuit verschillende perspectieven (politiek, beleid, maatschappij, cultuur, individu) kunnen belichten;
Media en beeldvorming: bewust zijn van en inzicht hebben in de manier waarop media de werkelijkheid kleuren, de rol herkennen die media kunnen vervullen bij beeldvorming en overdracht van normen en waarden, op welke manier media van invloed zijn op beeldvorming en overdracht van normen en waarden;
Creëren en publiceren van media: begrijpen hoe media gebruikt worden, zelf media kunnen produceren en creëren en daar doelen mee kunnen realiseren en daarop reflecteren;
Media, participatie en identiteit: doelbewust participeren in sociale netwerken, samen met anderen, en daarop kunnen reflecteren; de veiligheid, privacy en de participatie van zichzelf en anderen bewaken en beschermen.

Kerndoelen
Het lespakket sluit aan bij de kerndoelen 1, 2, 3 en 54

Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.
Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Het lespakket sluit tevens aan bij diverse doelen van Mediawijsheid.

Maximaal aantal leerlingen:

Aantal begeleiders:

Dit lespakket dient bij voorkeur aan het begin van een schooljaar te worden afgenomen. Het is een totaalpakket voor groep 1 t/m 8. Iedere groep krijgt een eigen thema. Alle lessen worden op school uitgevoerd.

Ieder thema omvat 6 lessen, die steeds verder bouwen aan wat de kinderen in de vorige jaren geleerd hebben. In het thema voor groep 8, Onderzoek, gaan de kinderen in zes doorlopende lessen zelf een van de media onderzoeken. Ze gebruiken daarvoor alle kennis die is opgedaan in de voorgaande thema’s.  

Een schoollicentie bestaat standaard uit zes activatiecodes waarmee zes docenten een account aan kunnen maken. Een bibliotheek sluit een licentie af voor de school, voor de duur van een jaar. 

Kosten€ 405,-   exclusief btw.
Dit is inclusief:
– één licentie, voor een jaar
– zes activatiecodes, zes accounts
– handleiding
– één introductie les door de leesconsulent op school
– 6 thema’s x 6 lessen
– PowerPoint voor het Digibord
– werkblad
– linkjes naar interessante filmpjes

Bij afname van dit lespakket ontvang je een kant en klare docentenhandleiding.

De kosten voor dit lespakket bedragen € 405,- exclusief btw.
Dit is inclusief:
– één licentie, voor een jaar
– zes activatiecodes, zes accounts
– handleiding
– één introductie les door de leesconsulent op school
– 6 thema’s x 6 lessen
– PowerPoint voor het Digibord
– werkblad
– linkjes naar interessante filmpjes

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Bibliotheek Bollenstreek

De bibliotheek heeft het grootste literaire en educatieve netwerk van Nederland. Medewerkers van de bibliotheek hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot professionele ondersteuningspartners voor leesbevordering in het onderwijs, waaronder het primair onderwijs.
Bibliotheek Bollenstreek heeft een jaarprogramma Onderwijs, met dienstverlening voor leerkrachten, kinderen en ouders. Het aanbod is op basis van vragen van de scholen samengesteld.

Bibliotheek Bollenstreek vervult daarmee een hulpvraag van leerkrachten op basisscholen in de Bollenstreek. Onderwijs van de bibliotheek Bollenstreek heeft twee kerntaken: 1. Kinderen verleiden te lezen. 2. Kinderen helpen vinden.

De Bibliotheek Bollenstreek werkt met teams, bestaande uit onderwijsspecialisten, leesconsulenten en jeugdcollectiespecialisten. De bibliotheek levert leesplezierige activiteiten in de klas en in de bibliotheek. De medewerkers kijken samen met de leerkrachten wat er nodig is en zoeken samen naar oplossingen op maat.

 

Let op: De lessen van de Bibliotheek Bollenstreek kunnen alleen geboekt worden door scholen uit Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen.

Contact