LesHoeden en petten (basis-project) – groep 3 t/m 5

In deze theater les gebruiken we de schilderijen van Rembrandt als inspiratiebron. In zijn schilderijen kun je zien dat hij zich helemaal inleefde in de mensen die hij schilderde. Aan de verschillende hoofddeksels die de figuren op de schilderijen dragen kunnen we zien wat voor mensen het vroeger waren. In deze les willen we het inlevingsvermogen en de verbeelding stimuleren. Tevens ervaren de leerlingen hoe je bij een bepaalde hoed je stem, houding, beweging en mimiek kunt gebruiken. In de spelopdracht maken we gebruik van verhaalelementen (wie wat waar).

In deze les maken we gebruik van de hoeden en petten zoals die in de tijd van Rembrandt werden gedragen zoals de hoeden van de staalmeesters, de deftige fluwelen hoeden van voorname vrouwen, een wit mutsje voor een dienstmeisje, een hoed voor een bedelaar. We gebruiken ook de grote kragen in de les die belangrijke mensen destijds droegen.

We beginnen met inlevingsoefeningen. Als leerlingen met een grote hoed door de ruimte lopen ervaren ze vanzelf dat ze rechtop moeten lopen. Wat is het verschil tussen iemand met een bedelaarshoedje of het kapje van een dienstmeisjes De docent stelt vragen als: Hoe kijkt, praat, eet, zit een voornaam iemand. Hoe doet een bedelaar dit?

In de spelopdracht maken we gebruik van de verhaalelementen wie wat waar. We gaan uitbeelden dat we in het atelier van Rembrandt zijn. Rembrandt wil van ons een Levend schilderij maken. (Tableau Vivant). Hij wil dat schilderij niet saai maken maar juist heel levendig. We maken groepjes van mensen en kinderen die heel levendig als een beeld op een schilderij stil kunnen staan. De leerlingen kunnen kiezen uit: Staalmeesters, Deftige dames, Spelende kinderen, Dienstmeisjes, Bedelaars en ook Aapjes. Rembrandt vond het weleens leuk om een aap af te beelden naast een deftig persoon. De apen moeten naast de deftige personen staan. Als het schilderij tot leven komt verzinnen de leerlingen per groepje een handeling of een emotie die hoort bij het personage. Op een teken staat iedereen weer in tableau.

Bij een plus project wordt de spelopdracht uitgebreid. Klik hier om het plus-project te boeken.

Deze les sluit aan bij de leerlijn: Taal: 1 en 12, Kunstzinnige oriëntatie 54 en 55 en 56, Oriëntatie op jezelf en de wereld 37,

Maximaal aantal leerlingen: 35

Aantal begeleiders: 1

– Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 20 leerlingen. Bij meer leerlingen wordt de groep gesplitst.
– De les duurt 1 uur per groep. Bij een gesplitste klas krijgt iedere groep 1 uur.
– Er wordt gewerkt in een speellokaal.
– Dit project is ook geschikt voor het Speciaal (Basis) onderwijs. Wij ontvangen hierover graag speciale informatie van de groepsleerkracht. Voor de kinderen is het veiliger en prettiger om dezelfde groepsregels te hanteren. De aanwezigheid van de leerkracht in de kring wordt op prijs gesteld. De les wordt in het Speciaal onderwijs in de klas gegeven.
– Boeking van de les: in overleg met de docent.

Lesbrief

Rembrandt was een wereldberoemde schilder. Hij is geboren in 1606 In Leiden. Rembrandt ging niet zomaar schilderen. Hij nam eerst de tijd om zich goed in te leven in de personen. Was iemand vriendelijk, vrolijk of geschrokken? Streng of ondeugend. Woest of keurig? In deze toneel les gaan we ons ook inleven in personen.
Op het Digibord kun je de afbeelding van Saskia van Uylenburgh laten zien. Saskia was de vrouw van Rembrandt. Hoe ziet Saskia eruit? Stoer, deftig, slordig? Laat ook de afbeelding zien van Staande vrouw in rijke kledij met een geplooide kraag. Aan dit schilderij kun je zien dat deze vrouw rijk was. Kijk daarna naar het portret van de Bedelaar. Wat is het verschil? Vroeger hadden mensen andere beroepen. Op het Digibord kun je de afbeelding zien van het schilderij van de Staalmeesters. De Staalmeester keurden vroeger of de stoffen wel mooi en glad geweven waren. Als de stoffen er lelijk of onregelmatig uitzagen dan keurden ze af. Van deze stoffen werden kleren genaaid voor rijke mensen. Het beroep Staalmeester bestaat niet meer. Heel veel meisjes werden vroeger dienstmeisje.
Kijk naar een afbeelding van een dienstmeisje rond 1650.

– Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 20 leerlingen. Bij meer leerlingen wordt de groep gesplitst.
– De les duurt 1 uur per groep. Bij een gesplitste klas krijgt iedere groep 1 uur.
– Het basis project kost voor 1 uur € 75 per klas. Als de klas gesplitst wordt rekenen we voor 2 lesuren € 125 per klas.
– Deze korting wordt alleen gegeven bij splitsing van klassen.

Let op: inschrijven kan alleen vanaf minimaal 2 lessen.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

Bij de Jeugdtheaterschool Leiden e.o. staat de leerling centraal. Bij al onze cursussen en workshops bieden we de leerling de mogelijkheid de eigen talenten en vaardigheden op theatergebied te ontdekken en te ontwikkelen. We doen dit door een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving te scheppen, waarin de leerling wordt gestimuleerd zichzelf te presenteren en samen te werken met de andere leerlingen.

Op verzoek van scholen en instellingen kunnen we lessen en cursussen verzorgen, die aansluiten op een thema binnen de school of bijvoorbeeld voor een theaterweek voor de hele school.

Contact