LesHappy online – groep 6 t/m 8

In deze les worden leerlingen zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid voor het plaatsen van berichten op sociale media. Er wordt gekeken naar het mogelijke bereik en de gevolgen van berichten op sociale media, met aansprekende positieve en negatieve voorbeelden. Tot slot discussiëren leerlingen in groepjes over omgangsvormen in WhatsApp groepen. Leerlingen maken afspraken met elkaar over de do’s en dont’s en leggen deze vast in de poster ‘WhatsHappy’.

Deze les hoort bij de mediawijsheid competentie ‘Communicatie’:
– leerlingen hebben gezamenlijk afspraken gemaakt hoe ze op sociale media met elkaar omgaan;
– de gezamenlijke afspraken zijn gevisualiseerd op een poster.

Maximaal aantal leerlingen: 35

Aantal begeleiders: 1

– Benodigd: digibord/smartboard (met geluid), optioneel: devices voor (groepjes) leerlingen
– Te boeken op alle schooldagen/tijdens schooltijden
– Vanuit school moet een leraar aanwezig zijn bij de les.

Voor deze les is geen voorbereidend lesmateriaal nodig.

De kosten bedragen € 200,- per les, plus € 25,- reiskosten per dag.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Social Media Wijs

Social Media Wijs is gespecialiseerd in mediawijsheid en digitale vaardigheden in het onderwijs. Zij zorgen ervoor dat leraren, leerlingen en ouders de kennis, mentaliteit en vaardigheden hebben om veilig en doelgericht gebruik te maken van internet en sociale media.

Social Media Wijs is van mening dat er een goede balans moet zijn tussen aandacht voor de positieve en negatieve kanten van internet en sociale media. Het zijn krachtige media waarmee je kunt veel kunt leren en spelen. Maar natuurlijk zijn er ook vervelende ervaringen mogelijk. Vanuit een positieve insteek maken zij ook de donkere kanten van internet en sociale media bespreekbaar.

Contact