Deze les is onderdeel van de cultuurlijn(en): Cultuurlijn: Op Maat - Cultuurlijn: Tijd

LesFilosofie – groep 6 t/m 8

In deze museumles worden jouw leerlingen aangespoord actief mee te denken over hun museumbezoek. De collectie van het Rijksmuseum van Oudheden vormt hierbij het uitgangspunt: waarom gaan mensen naar een museum om naar oude vazen te kijken? Wat is er interessant aan een eeuwenoud beeldje van een koe, dat niet eens lijkt? En is een moderne, gipsen kopie van een gebarsten beeld eigenlijk niet veel mooier dan het origineel? De leerlingen werken zelf toe naar ideeën over de waarde van hun bezoek. Ze worden aangemoedigd door een combinatie van verhalen over voorwerpen uit de collectie en filosofische vragen, bijvoorbeeld wanneer voorwerpen interessant genoeg zijn om in een museum te zetten.

De les is een tijdelijke les en is te boeken vanaf 31 oktober 2017 – 30 september 2018.

De leerlingen leren kritisch denken, beargumenteren en discussiëren. Ze maken kennis met en krijgen waardering voor ‘vergeten’ museumvoorwerpen. Ze maken kennis met het museum als een interessante en leerzame plek.

De les sluit aan bij de kerndoelen Mondeling onderwijs binnen het leergebied Nederlands en bij het kerndoel Kunstzinnige oriëntatie.

Maximaal aantal leerlingen: 35

Aantal begeleiders: 7

– De les is tijdelijk te boeken van 31 oktober 2017 – 30 september 2018.
– Op maandag is het RMO gesloten en kan de les niet geboekt worden.
– Er zijn maximaal 35 leerlingen per les toegestaan. Per 5 leerlingen wordt er 1 begeleider verwacht.

Er is voor deze les geen voorbereidende of verwerkende les beschikbaar.

De kosten van deze les worden vergoed door de gemeente en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit geldt voor de scholen uit de gemeenten:

Hillegom | Kaag en Braassem | Leiden | Leiderdorp | Lisse | Noordwijk | Noordwijkerhout | Oegstgeest | Teylingen | Voorschoten | Zoeterwoude

Mocht jouw gemeente er niet tussen staan, neem dan gerust contact met ons op via e-mail: educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-5168588.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Rijksmuseum van Oudheden

Bijzondere schoolprogramma’s voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs brengen de geschiedenis in het RMO tot leven. Deskundige museumdocenten begeleiden de museumlessen / rondleidingen. Hun verhaal wordt afgestemd op het niveau van de leerlingen. Alle programma’s zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten. Ze sluiten aan bij de kerndoelen en liggen dicht bij de belevingswereld van de leerlingen. Aanpassingen zijn altijd bespreekbaar. Rijksmuseum van Oudheden biedt binnen de cultuurlijnen Museum, Tijd, Kunst en Ik en de wereld lessen aan.

Bezoekadres: Rapenburg 28
2311 EW Leiden

Contact

Meer voor Groep 6