LesEmoties (basis-project) – groep 3 t/m 5

Leerlingen van de middenbouw hebben belangstelling voor fantasie onderwerpen. Met deze les willen we creativiteit, fantasie en verbeeldingskracht stimuleren. In een speelse opdracht maken ze kennis met de eerste beginselen van de dramaturgie.

We gaan eerst onderzoeken wat je met je lichaam kan doen om een bepaalde emotie uit te drukken. Als inspiratiebron gebruiken we hierbij muziek en verhalen. Daarna gaan we een bepaalde emotie uitvergroten of verkleinen. We stappen met elkaar om de beurt in een bus. De bedoeling is om elkaars emotie over te nemen totdat een andere speler de bus in stapt. Dan wordt de emotie overgenomen van de speler die de bus in stapt. In een klein groepje wordt de spelopdracht eerst voorbereid en gepresenteerd. Elk groepje heeft een denkbeeldige sleutel van een kluisje. In dat kluisje zit een voorwerp of iets wat leeft. Ze mogen niet aan het publiek vertellen wat erin zit. Dit wordt uitgebeeld en daarbij de emoties die erbij horen.

Bij een plus project wordt de spelopdracht uitgebreid. Klik hier om het plus-project te boeken.

Deze les sluit aan bij de leerlijn: Taal: 1 en 12, Kunstzinnige oriëntatie 54 en 55, Oriëntatie op jezelf en de wereld 37.

Maximaal aantal leerlingen: 35

Aantal begeleiders: 1

– Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 20 leerlingen. Bij meer leerlingen wordt de groep gesplitst.
– De les duurt 1 uur per groep. Bij een gesplitste klas krijgt iedere groep 1 uur.
– Er wordt gewerkt in een speellokaal.
– Dit project is ook geschikt voor het Speciaal (Basis) onderwijs. Wij ontvangen hierover graag speciale informatie van de groepsleerkracht. Voor de kinderen is het veiliger en prettiger om dezelfde groepsregels te hanteren. De aanwezigheid van de leerkracht in de kring wordt op prijs gesteld. De les wordt in het Speciaal onderwijs in de klas gegeven.
– Boeking van de les: in overleg met de docent.

Lesbrief

Een gesprek hebben over emoties. Wat zijn emoties. De belangrijkste emoties die we in de ze les behandelen zijn boos, bang, verdrietig en blij. In de spelopdracht maken de kinderen kennis met de eerste beginselen van de dramaturgie. Een toneelstuk bestaat uit scenes. Een boek bestaat uit hoofdstukken. In een toneelstuk heb je een begin scene. Het publiek weet waar het verhaal zich afspeelt en wat de spelers gaan doen. In de midden scene wordt het verhaal verder uitgewerkt en kan het verhaal spannend worden. Dit kan tot een climax komen. Bijvoorbeeld een van de spelers is ontzettend kwaad en smijt het servies op de grond waarvan andere spelers schrikken en misschien moeten huilen. In de eindscene kan het weer goed komen maar het kan ook slecht aflopen.

– Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 20 leerlingen. Bij meer leerlingen wordt de groep gesplitst.
– De les duurt 1 uur per groep. Bij een gesplitste klas krijgt iedere groep 1 uur.
– Dit basis- project van 1 uur kost € 75 per klas. Als de klas gesplitst wordt rekenen we voor 2 lesuren voor 1 klas € 125. Deze korting wordt alleen gegeven bij splitsing van klassen.

Let op: inschrijven kan alleen vanaf minimaal 2 lessen per project.

Neem voor de vergoedingsregeling in jouw gemeente contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

Bij de Jeugdtheaterschool Leiden e.o. staat de leerling centraal. Bij al onze cursussen en workshops bieden we de leerling de mogelijkheid de eigen talenten en vaardigheden op theatergebied te ontdekken en te ontwikkelen. We doen dit door een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving te scheppen, waarin de leerling wordt gestimuleerd zichzelf te presenteren en samen te werken met de andere leerlingen.

Op verzoek van scholen en instellingen kunnen we lessen en cursussen verzorgen, die aansluiten op een thema binnen de school of bijvoorbeeld voor een theaterweek voor de hele school.

Contact