Deze les is onderdeel van de cultuurlijn(en): Cultuurlijn: Ik en de wereld - Cultuurlijn: Kunst - Cultuurlijn: Op Maat

LesDierendisco – groep 1 t/m 4

Langzaam of snel? Groot of klein? Vliegt het door de lucht of beweegt het door het water? Dieren zijn een grote inspiratiebron voor kunstenaars. Ze kunnen verstopt zitten in muziek, dans en natuurlijk schilderijen. Allereerst gaan jouw leerlingen bewegen op fantasierijke composities. Zo ontdekken ze hoe een dier vertaald kan worden naar muziek. Vervolgens leren ze om te werken met aquarelverf en de techniek nat-in-nat. Wat voor dier ontdekken zij in de muziek? En wat voor spoor laat die achter?

Deze kunstles wordt gegeven in de klas! Aan deze les zijn extra kosten verbonden (zie hiervoor het kopje “prijzen”).

In deze les staan de kunstdisciplines beeldende kunst en muziek centraal. Jouw leerlingen leren dat iets herkenbaars als een dier vertaald kan worden naar de abstracte vormentaal van muziek. En andersom, hoe muziek vertaald kan worden naar beweging en beeld. Daarnaast leren ze omgaan met de aquareltechniek nat-in-nat en creëren ze zelf een beeldend werk aan de hand van muziek. De les sluit aan bij kerndoelen van het leergebied Kunstzinnige oriëntatie.
(Kerndoelen: 40, 54, 55, 56, 58),br>

• De leerlingen kunnen verbanden herkennen tussen muziek en beeldende kunst.
• De leerlingen kunnen muziek vertalen tot bewegingen.
• De leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen werk en dat van anderen.
• De leerlingen kunnen zelf beeldend werk creëren aan de hand van muziek

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 2

Deze kunstles wordt elke schooldag aangeboden. Je kunt kiezen voor een dagdeel in de ochtend of in de middag. Alle materiaalkosten zijn inbegrepen, als school hoef je alleen penselen beschikbaar te hebben.

Voor deze kunstles zijn geen voorbereidende- en verwerkingsles noodzakelijk.

Voor groep 1-2 duurt de les 60 minuten en bedragen de kosten 60,- euro.

Voor groep 3-4 duurt de les 90 minuten en bedragen de kosten 90,- euro.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Cultuureducatiegroep

Cultuureducatiegroep (in 2001 begonnen onder de naam Museumgroep Leiden) zet zich in om de cultuureducatie op scholen naar een hoger plan te brengen. In de 21ste eeuw zullen jonge mensen sterk aangesproken worden op hun creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden. Cultuureducatie is onmisbaar om die competenties te laten groeien. Dit is de visie van de (rijks)overheid en die deelt Cultuureducatiegroep van harte. Vandaag de dag ontwikkelt Cultuureducatiegroep van leerjaar tot leerjaar cultuurlijnen. De inhoudelijke samenstelling van een cultuurlijn begint met de behoeften, die het onderwijs aangeeft. Vervolgens stemmen we het aanbod vanuit cultuur-, kunst- en erfgoedinstellingen hierop af. Naast de schatten van (Leidse) musea komen nu ook de rijkdommen van kunst en lokaal erfgoed aan de orde.

Contact

Meer voor groep 1/2