LesDeshima, handelspost in Japan – groep 8

Net als Siebold beleven jouw leerlingen de handel in Japan. Ze ontdekken de acupunctuur, gaan winkelen in 19e eeuws Nagasaki en onderzoeken de stadskaart van Tokio. De unieke handelsrelaties en samenwerkingsverbanden tussen Nederland en Japan komen uitgebreid aan de orde. De rol van Siebold als sleutelfiguur bij de informatie-uitwisseling tussen Nederland en Japan wordt uitgelicht. Ook wordt aandacht besteed aan de hofreis en hoe deze heeft bijgedragen aan Siebolds verzameling.

De leerlingen komen meer te weten over de unieke handelsrelatie tussen Nederland en Japan en de rol van Siebold hierin. Het belang van wederzijdse communicatie en culturele uitwisseling bij de handelsrelatie tussen Nederland en Japan is een belangrijk leerdoel. De les behandelt thema’s Bevolking en welvaart, Kaart en Werken. De les sluit aan bij de kerndoelen van de leergebieden Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige Oriëntatie.
(kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 12, 23, 27, 33, 37, 38, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56)

De les sluit aan bij de volgende lesmethodes:

• Argus Clou geschiedenis
Thema 1: Grotgoden en tempelgoden. Er wordt een koppeling gemaakt met de Westerse religies en de Japanse religies.

• Brandaan
Thema 1: De Gouden Eeuw. Geen directe link, maar er kan een vergelijking gemaakt worden tussen de Westerse schilderkunst en de Japanse schilderkunst. Ook is er een koppeling te maken met het Nederlandse bestuur en het Japanse bestuur.
Thema 2: De Franse Tijd. Geen directe link, maar wel een koppeling te maken met de standenmaatschappij en het bestuur. Ook is er een vergelijking te maken met de verschillende religies.

• Wijzer door de tijd
Thema 3: De wereld verkennen. Hier kan Japan worden verkend.

• Argus Clou Aardrijkskunde
Thema 1: een vurige planeet. Hier komt de topografie van de wereld aan bod en dus zou Japan hier behandeld kunnen worden. Indien natuurrampen worden behandeld, is Japan een goed voorbeeld, aangezien zij er veel mee te kampen hebben.
Thema 2: Plaatsen om te wonen. Geen directe link, maar er kan een koppeling gemaakt worden naar Siebold die op Deshima woonde en de veranderingen in winkelstraten en landkaarten.
Thema 4: Vrede spreekt niet vanzelf. Hier kan een koppeling gemaakt worden met het vroegere militaire bestuur van Japan en de isolatie van Japan. Ook zou er een link gelegd kunnen worden met de Tweede Wereldoorlog en de rol van Japan hierin.

Maximaal aantal leerlingen: 30

Aantal begeleiders: 3

– Deze les wordt wegens de corona maatregelingen voorlopig alleen aangeboden op de maandagen.
– Je wordt verzocht de leerlingen alvast in twee groepen te verdelen en tweetallen te maken. De ene helft krijgt een rondleiding, de andere helft gaat in tweetallen opdrachten uitvoeren. Deze twee groepen worden halverwege omgewisseld.
– Voor de rondleiding is er één begeleider nodig, voor de opdrachten zijn er twee begeleiders nodig.
– Van de begeleiders en de leerkracht wordt een ondersteunende rol verwacht.
– Deze erfgoedles is ook geschikt voor het speciaal onderwijs. Neem in dat geval wel even contact op met Cultuureducatiegroep om het bezoek te bespreken.

Hieronder vind je de docenthandleiding voor de les. De bijbehorende Powerpoint met voorbereidings- en verwerkingsles kun je opvragen bij Japanmuseum SieboldHuis via info@sieboldhuis.org.

Docenthandleiding Ik en de Wereld gr 8 - Deshima, handelspost in Japan

Download

De kosten voor deze les bedragen € 5,- per leerling excl. btw.

Neem voor verdere informatie contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail: educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-2048649.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Japanmuseum SieboldHuis

Het SieboldHuis biedt u het mooiste uit het Japan van vroeger en nu achter een historische Hollandse gevel. In sfeervolle kamers wandelt u langs honderden schatten uit de natuur, de kunst en de cultuur, die in de 19de eeuw in Japan zijn verzameld door de Beierse arts Philipp Franz von Siebold. SieboldHuis biedt binnen de cultuurlijnen Museum, Tijd, Kunst en Ik en de wereld lessen aan.

 

Contact