LesArcheologie van Nederland – RMO

Aan de hand van archeologische vondsten maken leerlingen kennis met ruim 300.000 jaar geschiedenis van Nederland. Ze onderzoeken voorwerpen uit de prehistorie, middeleeuwen en moderne tijd. Na een introductie door een museumdocent gaan de leerlingen in groepjes het museum in. Aan de hand van opdrachtkaarten, waarbij verschillende werkvormen aan de orde komen, maken leerlingen kennis met topstukken zoals het vorstengraf van Oss, de zilveren Vikingschat uit Wieringen en de fibula van Dorestad. Bij interactieve ontmoetingsplaatsen vertellen bewoners uit de verschillende perioden over hun dagelijks leven. Aan het eind van de les gaan de leerlingen aan de slag met replica’s en wordt de opgedane kennis getest in een quiz.

Leerlingen maken kennis met archeologie en het dagelijks leven in Nederland in de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen. De les is flexibel opgezet. Het is mogelijk de nadruk te leggen op Nederland in de prehistorie of Nederland in de middeleeuwen.
De les is geschikt voor de onderbouw van het vmbo.
De les sluit aan bij kerndoel E: Mens en Maatschappij en bij de tijdvakken ‘Jagers en boeren’, ‘Monniken en ridders’ en ‘Steden en staten’ van het vak geschiedenis.

Maximaal aantal leerlingen: 35

Aantal begeleiders: 4

– De les duurt 120 minuten.
– De leerlingen werken tijdens de les in kleine groepen.
– Voor deelname aan de les wordt de (actieve) deelname gevraagd van 1 begeleider per 10 leerlingen.
– De erfgoedles wordt aangeboden van dinsdag tot en met vrijdag. In beperkte mate is ook de maandag beschikbaar. In de schoolvakantieperiodes zijn er beperkt schoolbezoeken mogelijk.
– De les wordt uitgevoerd binnen vaste tijdsblokken:
1e blok 09.00 – 10.45 uur
2e blok 11.00 – 12.45 uur
3e blok 13.00 – 14.45 uur
4e blok 15.00 – 16.45 uur
– Deze erfgoedles is ook geschikt voor het speciaal onderwijs. Neem in dat geval wel even contact op met de Cultuureducatiegroep om het bezoek te bespreken.

Er is geen voorbereidende of verwerkingsles nodig bij deze les.

Iedere culturele instelling hanteert zijn eigen toegangsprijs. Deelname kan onder andere betaald worden met de Cultuurkaart.
De prijzen zijn afhankelijk van de keuze die je maakt. Bel ons gerust voor meer informatie op telefoonnummer 071- 5168588.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Rijksmuseum van Oudheden

Bijzondere schoolprogramma’s voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs brengen de geschiedenis in het RMO tot leven. Deskundige museumdocenten begeleiden de museumlessen / rondleidingen. Hun verhaal wordt afgestemd op het niveau van de leerlingen. Alle programma’s zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten. Ze sluiten aan bij de kerndoelen en liggen dicht bij de belevingswereld van de leerlingen. Aanpassingen zijn altijd bespreekbaar. Rijksmuseum van Oudheden biedt binnen de cultuurlijnen Museum, Tijd, Kunst en Ik en de wereld lessen aan.

 

Contact

Meer voor klas 1