Deze les is onderdeel van de cultuurlijn(en): Cultuurlijn: Op Maat

Les100% Romeins – groep 5/6

Jouw leerlingen gaan op zoek naar de Romein in zichzelf! Ze testen zichzelf op het gebied van kracht, intelligentie, creativiteit, vindingrijkheid en beschaving. De les start met een introductie over de Romeinse tijd. Vervolgens gaan ze met opdrachten in groepjes aan het werk in het museum. De leerlingen zijn hierbij actief bezig met verschillende werkvormen bij objecten op de tentoonstelling. Ze speuren, kiezen, schrijven en tekenen. Door in groepjes te werken worden ze gestimuleerd tot kijken, overleggen, keuzes maken en samenwerken. De les wordt afgesloten met een spannende quiz waarin de leerlingen ontdekken hoe Romeins ze zelf nog zijn.

 

De leerlingen maken kennis met het dagelijks leven in Nederland in de Romeinse tijd. Ze leren de invloed van de Romeinse beschaving op de inheemse volkeren van het noorden herkennen en zien welke elementen van de Romeinse tijd nog steeds een onderdeel zijn in ons dagelijks leven. De les sluit aan bij het tijdvak Grieken en Romeinen en bij het canonvenster De Romeinse Limes. De les sluit aan bij kerndoelen van de leergebieden Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.
(Kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 37, 51, 52, 53 en 56).

De les sluit aan bij de volgende lesmethodes:

• Argus Clou geschiedenis
Groep 5. Thema 1: Stenen reuzen, slimme Romeinen
Groep 6. Thema 1: Eerste boeren, verdwenen steden
Groep 7. Thema 1: Boze Bataven en knappe keizers

• Speurtocht
Groep 5. Thema 2: Romeinen in het land
Groep 7. Thema 2: Tussen jagers en Romeinen

• Wijzer door de tijd
Groep 5. Thema: Grieken en Romeinen
Groep 6 Thema: Slaven, soldaten en goden

• Brandaan
Groep 5. Thema 2: Romeinen in Nederland
Groep 7. Thema 2: Het Romeinse Rijk

Maximaal aantal leerlingen: 35

Aantal begeleiders: 5

– De erfgoedles wordt aangeboden van dinsdag tot en met vrijdag. In beperkte mate is ook de maandag beschikbaar. In de schoolvakantieperiodes zijn er beperkt schoolbezoeken mogelijk.
– De les wordt uitgevoerd binnen vaste tijdsblokken:
1e blok 09.00 – 10.45 uur
2e blok 11.00 – 12.45 uur
3e blok 13.00 – 14.45 uur
4e blok 15.00 – 16.45 uur
– Per 10 leerlingen wordt er minimaal één begeleider verwacht. Als er meer begeleiders zijn mogen deze ook gratis naar binnen.
– Je wordt verzocht de leerlingen alvast in een groepje van 5 leerlingen in te delen.
– Van de ouders en de leerkracht wordt een ondersteunende rol verwacht.
– Deze erfgoedles is ook geschikt voor het speciaal onderwijs. Neem in dat geval wel even contact op met de Cultuureducatiegroep om het bezoek te bespreken

Het lespakket biedt mogelijkheden het museumbezoek in de klas voor te bereiden en te verwerken.
Hieronder vind je ook woordenschatkaarten die je kunt gebruiken als voorbereidend materiaal.

Indien het niet lukt om het lesmateriaal te openen, leert de ervaring dat dat meestal aan verouderde software ligt. Hier kun je het volgende aan doen: je browser updaten, een nieuwe versie van Adobe Acrobat installeren en je mediaplayer updaten. Mocht het daarna toch niet lukken om het lesmateriaal te openen, neem dan contact met ons op zodat wij je kunnen helpen.

Docentenhandleiding_100%_Romeins

Download
100% Romein opdrachtenboekje pdf

Download

Neem voor de kosten voor deze les contact op met jouw adviseur cultuureducatie van Cultuureducatiegroep via e-mail: educatie@cultuureducatiegroep.nl of telefoon 071-5168588.

Login

Voor het inschrijven heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Als je nog niet bij ons bent ingeschreven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via educatie@cultuureducatiegroep.nl

Om direct bij het evaluatieformulier van de door jouw gevolgde les terecht te komen, log je rechtsboven in met jouw inloggegevens. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.


Rijksmuseum van Oudheden

Bijzondere schoolprogramma’s voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs brengen de geschiedenis in het RMO tot leven. Deskundige museumdocenten begeleiden de museumlessen / rondleidingen. Hun verhaal wordt afgestemd op het niveau van de leerlingen. Alle programma’s zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten. Ze sluiten aan bij de kerndoelen en liggen dicht bij de belevingswereld van de leerlingen. Aanpassingen zijn altijd bespreekbaar. Rijksmuseum van Oudheden biedt binnen de cultuurlijnen Museum, Tijd, Kunst en Ik en de wereld lessen aan.

Bezoekadres: Rapenburg 28
2311 EW Leiden

Contact

Meer voor groep 5