ORGANISATIE

Na een jarenlange succesvolle samenwerking van de Leidse musea met betrekking tot collectieve promotie, gemeenschappelijk netwerken en de ontwikkeling van hoog gewaardeerde educatieve programma’s, is op 31 december 2013 de naam van de Stichting Museumgroep Leiden gewijzigd. Museumgroep Leiden heet vanaf 1 januari 2014: Cultuureducatiegroep.

Deze nieuwe naam staat voor de koersverandering van Cultuureducatiegroep. Daar waar Museumgroep Leiden stond voor de samenwerking van de Leidse musea, wordt deze succesvolle en unieke samenwerking van de Leidse musea vanaf 2014 uitgebreid met een samenwerking van partners uit kunst-, mediainstellingen en lokaal erfgoed. Deze nieuwe en brede samenwerking maakt het mogelijk om gezamenlijk nieuwe kwalitatief hoogstaande programma’s voor het onderwijs te ontwikkelen.

Onze belangrijkste partners zijn echter de scholen. Samen met het onderwijs worden de komende jaren cultuur educatieve programma’s ontwikkeld. Scholen worden in staat gesteld om zelf, een bij het profiel van de school passend programma, voor cultuureducatie te ontwikkelen. Cultuureducatiegroep zal zich daarbij als scharnierpunt tussen scholen en het culturele veld opwerpen.


Een nieuwe naam en nieuwe partners betekent ook een bestuurlijke verandering. De stichting Cultuureducatiegroep wordt vanaf 1 januari 2014 bestuurd volgens het raad-van-toezicht-model, zoals beschreven in de Code Cultural Governance.
regent

Raad van Toezicht
• Pieter Heiliegers – Voorzitter RvT / Burgemeester gemeente Uithoorn
• Lonneke Regter MSc MA – Lid RvT / Directeur Fonds Sluyterman van Loo en toezichthouder SVOK en TintelTuin
• Margreet Vendel – Lid RvT / College van bestuur Stichting Meer Primair
• Wolter Pot – Lid RvT / Partner/ kantoorvoorzitter Ernst & Young

Directie
• Hans van Kekem – Directeur- bestuurder van de stichting a.i.